Commmunity » Informatie

Vier Value Chain Commmunities

Supply Chain Management overvleugelt een breed kennis- en activiteitendomein. In het informatiepakket Value Chain en Business Logistics komen alle aspecten aan bod. We stellen ook vast dat er binnen de activiteiten/interesses van de supply chain manager, de logistieke manager, de operations manager,… specifieke accenten (kunnen) liggen. Daarom hebben we binnen de globale Value Chain Community vier Communities opgericht om dedicated informatie uit te wisselen:Community Supply Chain ICT
Thema’s: Industrie 4.0
                           Digitale transformative
                           Data Analytics
                           Procesondersteunende systemin
                           Cloud Computing
                           Apps in SC ICT
                           ICT-platformen
 
Community Manufacturing
Thema’s: Forecasting
                           Planning APS, S&OP, scheduling,…
                           Inventoy Management
                           Manufacturing Execution Systems (MES)
                          
Community Warehousing
Thema’s: Warehouse Management Systems (WMS)
                           Robotisering in het warehouse
                           E-fulfilment
                           Visies op warehouse management

Community E-fulfilment 
Thema’s: Channel strategieën
               Picking methodologieën
                           Verpakking
                           Distributienetwerken
                           Last Mile
 

 

Waarom lid worden van één of meerdere Communities?

Voor elke Community wordt een paper gemaakt rond de specifieke thema’s. Deze paper ontvangt u als lid. Er worden ook regelmatig bijeenkomsten georganiseerd rond een thema. U wordt op deze seminars/events uitgenodigd. Deelname is vaak gratis en zo niet krijgt u een mooie korting.
U kunt als Communitylid zelf ook thema’s naar voor schuiven en/of helpen aan de inhoudelijke invulling ervan.
U ontmoet collega’s die met dezelfde problemen worstelen en oplossingen zoeken.
U ontvangt maandelijks een update per mail inzake de Community.

Wat kost het lidmaatschap?

Lidmaatschap is voor iedereen gratis.
Iedereen kan dus lid worden van de Community maar u moet wel inschrijven. (Aanbieders van oplossingen kunnen bij bepaalde activiteiten worden geweerd.)
 
De intekenlink voor de specifieke Communities wordt hier eerstdaags geplaatst.
Datum Type event Plaats Organisator 
30.01.2018Seminar Antwerpen Value Chain
X