Voorraadoptimalisatie: een pragmatische benadering

Masterclass Voorraadoptimalisatie

Voorraadbeheer, het is geen eenvoudige materie en gaat heel breed. Daarom is het nuttig om eens terug te gaan naar de basis. We bekijken wat voorraadbeheer is en waarom dit nodig is. Wat betekenen kernbegrippen als veiligheidsvoorraad en EOQ?
 
Tijdens deze Masterclass gaan we back to basics en bespreken we beknopt wat voorraadbeheer is en worden enkele kernbegrippen bekeken.
 
De theorie rond voorraadbeheer is uitgegroeid tot een aparte wetenschap en geeft ons inzicht in dé 2 fundamentele vragen van voorraadbeheer:
 
 • Hoeveel moeten we bestellen? 
 • Wanneer moeten we bestellen? 
Wil je aan voorraadoptimalisatie doen? Dan heb je nood aan:
 •  Grondige kennis van alle factoren die de voorraad kunnen beïnvloeden én het kunnen gebruiken ervan om de optimale voorraad te bepalen. 
 • Een mindset die focust op het aanpakken van de parameters tijd, onzekerheid en kosten. Deze bepalen de voorraadhoogte. 
 • Gepaste software ter ondersteuning van de voorraadoptimalisatie. 
 • Het beschikbaar zijn en goed beheer van de juiste data. 

Waarom voorraadbeheer?

Voorraadbeheer won de afgelopen decennia aan belang. Dit kwam door: 
 • Het duurder wordend voorraadkapitaal door een verhoogd risico op voorraden, de veranderende financiering van de voorraden en de duurder wordende opslagkosten. 
 • Het moeilijk behalen van een zekere servicegraad door de dalende loyaliteit, de grote leveronzekerheid en een stijgend aantal mogelijke aankoopkanalen van de klant. 
Het is bijzonder belangrijk om de perfecte balans te vinden in voorraad, service en andere logistieke zaken oftewel voorraadoptimalisatie.
 
Enkele kernbegrippen
 
Forecasting
Een voorspelling van datgene dat te voorspellen is en waarbij er niet structureel te veel of te weinig voorspeld wordt, dat is een goede forecast.
Wil je de beste forecast dan volg je 3 stappen:
 1. De preliminaire analyse: Wat voorspeld kan worden onderscheiden van toeval. Ofwel: patronen vaststellen. 
 2. De gepaste forecasting methodiek kiezen en de parameters vaststellen. 
 3. Het statistische model in de praktijk gebruiken en gepast reageren op gemeten voorspelfouten. 
Veiligheidsvoorraad

De veiligheidsvoorraad gaat over wanneer er besteld wordt. Die voorraad is nodig om de onzekerheid na forecasting op te vangen en bepaalt de servicegraad naar de klant toe. De nodige veiligheidsvoorraad kan in een formule worden gegoten op basis van enkele variabelen: o.a. het service level, de vraagonzekerheid en de doorlooptijdonzekerheid.
 
De optimale seriegrootte
In de praktijk wordt de seriegrootte vaak opgelegd door de leverancier of werd die ooit bepaald in overleg met de leverancier. De seriegrootte hoeveelheid heeft een grote impact op de jaarlijkse voorraadkosten en bestel- of omstelkosten. De optimale seriegrootte zal deze kosten optimaliseren en dus zorgen voor meer winst.
 
De EOQ
De EOQ, Economic Order Quantity, is een wiskundig model dat de optimale productiehoeveelheid bepaalt. Het is de meest bekende methode om de optimale seriegrootte te bepalen.
 
De ABC-classificatie
Een optimale theoretische oplossing op artikelniveau, dat vraagt heel wat effort. Omdat je het meeste winst haalt uit slechts enkele top-artikelen, kan je best op die artikelen focussen die het grootste omzetvolume en marge omvatten wat de toepassing van de theorie betreft. De vele artikelen die minder bijdragen, verdienen een stuk minder effort.
Het doel van een ABC-classificatie is inzicht en focus te geven op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
 
Exceptie Management
Je focust best op de artikelen die prioriteit hebben wat voorraad- en serviceproblemen betreft. Die voorraadexcepties dien je te analyseren en te meten om ze te kunnen verminderen en bekijken of de problemen al dan niet aanvaardbaar zijn, want een servicegraad van 100% bestaat natuurlijk niet.
 
Wilt u meer weten, registreer dan nu voor deze Masterclass 'Voorraadbeheer een pragmatische bendadering'! 

Lesgever: Steven Pauly

Steven Pauly heeft een theoretische achtergrond in voorraadoptimalisatie en forecasting en zit momenteel in de rol van Research Scientist bij Slimstock. In deze rol ontwikkelt hij nieuwe oplossingen voor complexe problemen op het gebied van voorraadbeheer en forecasting.
Hiernaast is hij reeds 6 jaar actief voor de Slimstock Academy waar hij masterclasses rond voorraadbeheer en forecasting ontwikkelt en geeft. Daarbij treedt hij ook op als expert bij o.a. boeken en master theses.

 

Praktisch

Wanneer? 
22 september 2022

Waar?
Royal Yacht Club België  
Thonetlaan 133
2050 Antwerpen

Deelnametarief? 
 • Value Chain abonnees/PICS leden: € 490
 • Niet abonnees: € 650
Neem nu dus een abonnement op het Value Chain informatiepakket (€ 139) en neem deel aan voordeliger tarief! 

Recupereer tot 30% van het deelnametarief!

Ben je werknemer, zelfstandige of vennoot van een Vlaamse KMO? Dan kan je met de kmo-portefeuille tot 30% op het inschrijvingsgeld recupereren. Meer info op kmo-portefeuille.be of contacteer Valerie op het nummer 050 40 80 80.
Inschrijven
X