EvenementVoorwaarden

Algemene Voorwaarden Value Chain Activiteiten

Bezoekers aan betalende events/seminars/opleidingen
 1. Na registratie ontvangt u een bevestigingsmail van uw inschrijving.
 2. Voor een betalende activiteit wordt een factuur opgesteld en standaard opgestuurd per mail.
 3. Indien de factuur dient verstuurd te worden naar een ander adres en/of t.a.v. iemand anders, dan moet dit vermeld worden bij inschrijving.
 4. Indien een PO nummer op de factuur moet komen, dient dit te worden vermeld bij inschrijving, zoniet wordt de naam van de deelnemer en de naam van de activiteit gebruikt als referentie.
 5. Vermelde tarieven zijn exclusief BTW
 6. De facturen dienen betaald te zijn 30 dagen na factuurdatum.
 7. Annuleren deelname.  Annuleren kan gratis tot 5 werkdagen voor aanvang van het seminar.. Annulering na deze periode tot 2 werkdagen voor aanvang van het seminar: 50% van de kosten. Bij nog latere annulering of niet komen opdagen wordt het volledige deelnametarief gefactureerd. Wanneer de activiteiten gratis zijn voor de deelnemers moeten zijn zich nog altijd laten uitschrijven. Tot 5 dagen voor de activiteit is dit gratis. Daarna of bij no-show worden standaard € 100 annuleringskosten aangerekend. Ongeacht de reden voor afwezigheid. 
 8. Bij afwijkende annuleringsvoorwaarden zullen deze gelden die op de bevestigingsmail worden meegedeeld/
 9. Indien u verhinderd bent, kunt u zich altijd laten vervangen door een collega zonder extra kosten. 
 10. Uw gegevens kunnen worden gedeeld met de partners die het event/seminar ondersteunen. Ze worden niet gedeeld met andere partijen.

Partners/sponsors van events/seminars/opleidingen zonder of met een stand
 1. Na registratie ontvangt u een bevestigingsmail van uw inschrijving.
 2. Ten gepasten tijde ontvangt u wat u moet aanleveren qua gegevens, publicitair materiaal, ... en tegen welke datum dit allemaal in ons bezit moet zijn.
 3. Het te laat aanleveren van de gevraagde zaken geeft geen aanleiding tot prijsvermindering of crediteren.
 4. De facturen dienen betaald te zijn 30 dagen na factuurdatum.
 5. Als partner/sponsor hebt u recht op deelname van uw medewerkers aan het event/seminar. Het aantal en de eventuele kostprijs is functie van het event en wordt meegedeeld in de commerciële brochure of per mail.
 6. Annuleren van uw sponsorhip. Annulering van de overeenkomst of bepaalde onderdelen kan zonder extra kosten tot 90 dagen vóòr de start van het event/seminar. Bij annulering tussen de 90 en de 60 dagen van het event/seminar blijft 50% van de overeenkomst verschuldigd. Bij annulering vanaf 60 dagen voor het event/seminar blijft 100% van de overeenkomst verschuldigd. 
 7. Een goedkeuring per mail geldt zonder meer als overeenkomst.
 8. Wanneer van de annuleringsvoorwaarden wordt afgeweken wordt dit expliciet meegedeeld.
X