Lees Ook

Realtime tool voor responsiviteit

Progress Software stelt RPM-suite voor

De uitdagingen waarmee bedrijven vandaag geconfronteerd worden zijn genoegzaam bekend. Supply chains zijn steeds uitgestrekter en ‘leaner’ geworden, waardoor verstoringen – groot of klein – in de keten een steeds grotere impact hebben. Verder worden bedrijven overspoeld door grote hoeveelheden data waaruit bruikbare en beslissingsondersteunende informatie moet worden gefilterd. Progress Software lanceerde daarvoor zijn Responsive Process Management suite. Die moet bedrijven helpen om hun processen bij te sturen op basis van realtime signalen die op kansen of bedreigingen wijzen.
De voorbije twee jaar heeft Progress Software heel wat inspanningen geleverd om met zijn oplossingen bedrijven niet enkel vanuit het IT-perspectief te benaderen maar ook om nieuwe oplossingen te creëren om specifieke businessproblemen aan te pakken. “Onder meer door onze eerdere overname van BPM-leverancier Savvion (Business Process Management) konden we ons SOA-aanbod vervolledigen (Service Orietend Architecture) en een volledige suite voor responsief procesbeheer ontwikkelen. Uiteraard zullen we onze pure IT-producten ook blijven verkopen, maar onze go-to-market strategie wordt vandaag gekenmerkt door een veel sterkere focus op het oplossen van businessproblemen. Belangrijkste markten waar we ons naar richten zijn de telecommunicatiesector, kapitaalmarkten en banken, en daarnaast hebben we ook een afdeling die zich richt op supply chain projecten”, vernemen we van Guy Courtin, Industry Marketing Manager Supply Chain bij Progress Software.

VC: Hoe definieert u responsive process management?

Guy Courtin: “Vanuit supply chain perspectief is responsive process management het vermogen om de processen en de technologie zodanig vorm te geven dat de planning- en executiezijde van de supply chain naadloos in mekaar overlopen. Als we kijken naar de evolutie die bedrijven doorgemaakt hebben sinds het einde van de jaren ’90, dan hebben we eerst een hele golf investeringen gezien in planningspakketten. Dat waren de topjaren van bedrijven als i2 en Manugistics. Maar veel bedrijven kwamen al snel tot de vaststelling dat van zodra je een goed plan hebt, de werkelijkheid anders uitdraait. Daarom werd vervolgens heel veel aandacht besteed aan het executieaspect. Vandaag worden bedrijven geconfronteerd met het feit dat executie onmogelijk wordt zonder realtime monitoring ten opzichte van wat gepland werd. En dan heb ik het niet over een behoefte aan dagelijks herplannen maar over de nood aan het monitoren van de voortgang van je processen in wat wij noemen een short window basis.”

VC: Wat bedoelt u daar precies mee?

G. Courtin: “Met BI (Business Intelligence) doe je aan data cleansing en maak je analyses waarmee je voor enkele weken verder tracht in te schatten wat er gaat gebeuren. Met onze oplossing kan je op het moment dat een evenement in de keten plaatsvindt meteen inschatten wat de impact op de business zal zijn en vervolgens meteen reageren op wat er gebeurt. Dat laatste aspect, namelijk dat je beter kan anticiperen, maakt onze oplossing zo responsief.”

VC: Waarom is de behoefte daaraan zo groot?

G. Courtin: “Bedrijven die na fusies en overnames vandaag tientallen verschillende ERP-systemen in huis hebben zijn geen uitzondering meer. En dan spreken we nog niet over de verschillende versies van die systemen en van alle andere tools die daaraan vasthangen. In de praktijk komt dat neer op een exponentiële groei van inconsistente data. Dat is in feite een louter ‘technisch’ probleem, maar in een supply chain context is de impact ervan des te groter gezien de grote complexiteit van de relaties die je hebt met leveranciers en andere partners in de keten.”

VC: En daardoor groeit de nood aan meer visibiliteit.

G. Courtin: “Inderdaad. Visibiliteit heeft in onze visie drie belangrijke componenten. Een eerste aspect is visibiliteit in de transacties: in realtime weten wat er gebeurt. Een tweede aspect is het vermogen om niet alleen te zien wat er gebeurt maar ook meteen te begrijpen wat de impact is. En het derde aspect van visibiliteit ten slotte is het vermogen om te reageren. Die drie aspecten zitten ook volledig vervat in de oplossing die we aanbieden.”

VC: Hoe differentieert jullie suite zich van andere producten?

G. Courtin: “Vooral onze zogenaamde Control Tower is zeer ver doorgedreven. Het is veel meer dan een dashboardfunctie, want dashboards kijken te veel achterom en bovendien ontbreekt vaak de link met de executie. Met onze Control Tower zien de controllers realtime data feeds van wat er gebeurt en beschikken ze over de tools om te begrijpen wat er gebeurt en om meteen in te grijpen. Vooral de visualisatie en de zeer uitgebreide drill-down mogelijkheden maken het verschil, en maken het eenvoudig om proactief inzicht en controle te krijgen over kritische bedrijfsprocessen. Verder bieden wij ook een objectgebaseerde multi-proces en multi-scenario modelleer- en simulatieomgeving, en industriespecifieke ‘solution accelorators’. Die laatste versnellen de implementatie van bepaalde kritische sectorspecifieke functionaliteit, bijvoorbeeld rond field service execution.”

VC: Uit welke sectoren verwacht u tot slot de grootste vraag?

G. Courtin: “Zowat alle bedrijven in alle sectoren kunnen zich in deze problematiek herkennen. We verwachten dus zeker dat steeds meer bedrijven de stap naar responsive process management zullen zetten. Vandaag komt de grootste interesse uit de hightech sector, maar persoonlijk ben ik heel erg benieuwd naar de rol die dergelijke realtime tools zullen spelen in de retailsector. We zien vandaag heel veel retailers POS-data (Point of Sale) verzamelen. Velen worstelen echter met de enorme hoeveelheden ongestructureerde data die daar nog bovenop komen. Retailers die er als eerste in slagen om datastreams met mekaar te verbinden, daar signalen uit op te pikken en erop in te spelen, zullen een grote voorsprong op hun concurrenten opbouwen. Los van sectorspecifieke toepassingen zal niemand ontkennen dat de nood aan een proactieve en responsieve supply chain groot is. De technologie is daarvoor voorhanden, maar supply chain blijft in de eerste plaats een vak van mensen. De vraag is dus niet zozeer of de technologie klaar is maar of de mensen klaar zijn om anders te denken. We merken dat mensen nog heel wat barrières in hun hoofd hebben die hen ervan beletten om informatie veel verder doorheen de keten te willen delen.”
X