Lees Ook

Is uw bedrijf best-in-class in S&OP?

Is uw bedrijf best-in-class in S&OP?
S&OP (Sales & Operations Planning) is niet nieuw, maar het concept heeft de voorbije jaren wel een nieuwe betekenis gekregen. Van een sterk voorschrijvend proces waar je in een maandelijkse cyclus stap voor stap doorgaat om tot crossfunctionele visibiliteit te komen, tot een proces dat erop gericht is om de dynamiek in een modern demand/supplynetwerk te beheersen. Dat moet ook, want nogal wat bedrijven worden in hun streven naar een hogere omzet en lagere kosten gehinderd door de sterke volatiliteit van de vraag en de complexiteit van hun supply chain. Tijdens een seminar dat georganiseerd werd door Steelwedge, aanbieder van cloudgebaseerde S&OP-software, gaf Nari Viswanathan van Steelwedge duiding bij een recent S&OP-rapport van Aberdeen.
Het rapport peilde naar hoe best-in-class bedrijven vandaag invulling geven aan hun S&OP-proces, in tegenstelling tot de gemiddeld presterende bedrijven en de ‘laggards’. Criteria voor de indeling in categorieën waren onder meer de cash-to-cash cycli, de forecastaccuraatheid en andere relevante KPI’s (key performance indicatoren). Het meest in het oog springend is dat best-in-class bedrijven vandaag vooral investeren in de integratie van de financiële planning en het S&OP-proces. De laggards daarentegen zijn nog vooral gefocust op demand management. “Het toont aan dat veel bedrijven nog geen matuur S&OP-proces hebben en nog sterk worstelen met het beheersen van de volatiliteit van de vraag. Best-in-class bedrijven hebben daar uiteraard nog steeds aandacht voor, maar trachten hun demand management naar een hoger niveau te brengen door te kijken hoe ze het kunnen integreren met de financiële systemen”, aldus Viswanathan.
In het rapport wordt onderzocht hoe best-in-class bedrijven invulling geven aan drie dimensies van S&OP: process management, performance management en knowledge management. Op het vlak van process management leggen best-in-class bedrijven de nadruk op de evaluatie van verschillende planningscenario’s, het verklaren van de verschillen tussen het financiële plan en het S&OP-plan (en het ondernemen van de nodige acties) en het snel reageren op onvoorziene gebeurtenissen.  “In veel bedrijven staat de financiële planning nog volledig los van de supply chain organisatie. Best-in-class bedrijven staan beduidend verder in de integratie tussen beide. Bovendien hebben ze intern de capaciteiten opgebouwd om verschillende scenario’s te ontwikkelen, gebaseerd op de feitelijke marktomstandigheden.”
Op het vlak van performance management hebben best-in-class bedrijven begrepen dat ze KPI’s niet mogen definiëren op functioneel niveau. Beter is om bijvoorbeeld de order-to-delivery lead time als KPI in te stellen, omdat die een beeld geeft van de performantie van de volledige organisatie. En dat is niet het enige verschil, benadrukt Viswanathan. “Een ander belangrijk onderscheid is dat best-in-class bedrijven in staat zijn om het management realtime rapporten te bieden van wat er in de business gebeurt. Je ziet heel veel bedrijven investeren in rapportagetools, maar het probleem is dat veel van die tools geen realtime inzicht verschaffen.”
Tot slot valt of staat de uitkomst van een S&OP-proces met de capaciteiten van de mensen die het moeten doen. “Zelfs als er geen technologie voorhanden zou zijn, en alle bedrijven enkel met spreadsheets zouden werken, dan nog zouden best-in-class bedrijven een beter S&OP-proces kunnen uitrollen. Dat komt omdat ze beter dan andere het verband begrijpen tussen de algemene businessstrategie en het S&OP-proces. Ze hebben een holistische kijk op hun supply chain en begrijpen dat het gaat om een geheel van met mekaar verbonden processen. Ze hebben er ook over gewaakt dat de bedrijfsstrategie en de S&OP-doelen mooi in lijn liggen met mekaar. Maar daarvoor ben je dus sterk afhankelijk van het vermogen van je medewerkers om die verbanden te zien en er naar te handelen. Daar wringt in veel bedrijven het schoentje”, besluit Viswanathan.
 Onderwerp: Sales & Operations Planning 
Lees Ook
X