Lees Ook

Logistiek in 2050

Logistiek in 2050
DHL heeft zijn studie Logistics 2050 afgerond. Het resultaat bestaat uit vijf mogelijke scenario’s van hoe de wereld er in 2050 uit zou kunnen zien. DHL doet met de studie geen poging om de toekomst te voorspellen. “Wel willen we een aantal denkpistes aanreiken op basis waarvan bedrijven zich kunnen voorbereiden op een wereld waarin onzekerheid het ‘nieuwe normaal’ is”, aldus Frank Appel, CEO van Deutsche Post DHL. Zo wil het bedrijf een dialoog op gang brengen over hoe logistiek er in de toekomst kan en moet uitzien. De studie werd uitgevoerd door DHL, in samenwerking met een grote waaier aan academische en bedrijfsexperts uit diverse vakgebieden en sectoren.

Scenario 1

Het eerste scenario is dat van de ongebreidelde economische groei. Een wereld waarin materialisme en consumptie de plak zwaaien, en waarin alles draait om kwantitatieve groei, zonder enige aandacht voor duurzaamheid. De economische macht ligt volledig in Azië en de huidige opkomende economieën zijn sterker geworden dan het Westen. Door de ongecontroleerde uitputting van de natuurlijke grondstoffen lijkt een drastische klimaatverandering onafwendbaar: natuurrampen volgen mekaar steeds sneller op, met alle gevolgen voor supply chains van dien. Op logistiek vlak impliceert dit scenario een sterk stijgende vraag naar logistieke en transportdiensten. Complete productieprocessen worden uitbesteed aan logistieke dienstverleners en door het smelten van de polen ontstaan nieuwe transportroutes tussen Europa en Azië.

Scenario 2

In het tweede scenario wordt de wereld gestuurd door een groeiend aantal megasteden waarin extreem doorgedreven vormen van efficiëntie centraal staan om kwalijke gevolgen zoals congestie en CO2-emissies tegen te gaan. Productie- en dienstenomgevingen worden overheerst door robotica en consumenten hebben producteigendom massaal ingeruild voor ‘rent-and-use’ concepten. Zeer efficiënte verkeersconcepten, met ondergronds goederentransport en nieuwe vormen van openbaar vervoer hebben het daglicht gezien. Logistiek is in deze wereld geëvolueerd tot het aanbieden van zeer geavanceerde serviceconcepten, die niet alleen de snelle en betrouwbare levering van goederen garanderen, maar ook een veilige transfer van informatie en kennis.

Scenario 3

Het derde scenario schuift een wereld naar voren waarin individualisme en gepersonaliseerde consumptie de regel zijn. Met behulp van bijvoorbeeld 3D-printers ontwikkelen consumenten hun eigen producten. Gevolg daarvan zijn vooral regionale handelsstromen, met enkel nog data en grondstoffen die de globale stromen uitmaken. Keerzijde van de sterke personalisering is een stijging van het energie- en grondstoffenverbruik die zal leiden tot een opwarming van het klimaat met 3,5°C tegen het einde van deze eeuw. Op logistiek vlak is sprake van een sterk dalende vraag naar wereldwijde transporten van afgewerkte en halfafgewerkte goederen. Logistieke dienstverleners beheren volledige fysieke waardeketens alsook geëncrypteerde datastromen voor productiedoeleinden met 3D-printers. De decentrale productieorganisatie vraagt van logistieke dienstverleners sterke regionale capaciteiten en zeer kwalitatieve last-mile netwerken.

Scenario 4

In scenario 4 verzeilen we in een wereld die zich volledig tegen globalisering gekeerd heeft en waar iedereen in een extreem protectionistische reflex is geschoten. Er heersen wereldwijde conflicten rond hoge energieprijzen en schaars geworden grondstoffen. Technologische ontwikkelingen raken achterop en de algemene economische toestand is bijzonder somber. De logistieke sector heeft te lijden onder de dalende wereldhandel, en als gevolg daarvan de sterk geregionaliseerde ketens. Door de protectionistische reflex is er een grote nood aan advies en diensten op het vlak van douaneafhandeling.

Scenario 5

Het laatste scenario tot slot wordt gekenmerkt door globale veerkracht en lokale redundantie. Het is een wereld waar de consumptie snel stijgt door goedkope geautomatiseerde productieprocessen, maar die tegelijk geteisterd wordt door frequente supply chain storingen door onder meer natuurrampen. De aandacht is verschoven van maximale efficiënte naar het beperken van de risico’s en het verhogen van de supply chain resilience. Op logistiek vlak is gegarandeerde levering een topprioriteit, ondersteund door back-upinfrastructuren. Hoewel die laatste broodnodig zijn, zijn ze in strijd met het streven naar lagere CO2-emissies.  Daarom wordt werk gemaakt van geavanceerde planningsystemen voor een optimaal gebruik van de beschikbare capaciteit.

X