Lees Ook

White Paper Business Software

investeringen en behoeftes van gebruikers

White Paper Business Software
In de maand mei organiseerde Value Chain voor het zesde jaar op rij een online survey over bedrijfssoftware. We legden de lezers een brede waaier aan vragen voor over vier soorten bedrijfssoftware, met name ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence), SCP (Supply Chain Planning) en forecasting en ten slotte WMS (Warehouse Management System) en TMS (Transport Management System). Doelstelling was om te vernemen wat de respondenten gebruiken om hun business processen te ondersteunen, wat ze denken of de functionaliteit van hun oplossingen en welke behoeftes ze hebben inzake bijkomende ondersteuning.
De resultaten werden gegoten in een White Paper van 25 bladzijden waarvan u bijgaande pdf kunt downloaden.


PDF - White paper Business Software 2012
X