Lees Ook

Unilever wil vrachtwagens jaarlijks 200 miljoen kilometer minder laten rijden

Unilever wil vrachtwagens jaarlijks 200 miljoen kilometer minder laten rijden
Tegen eind 2014 wil Unilever de afstand die zijn trucks afleggen in Europa reduceren met jaarlijks ca. 200 miljoen kilometer tegenover 2010. Dat zou neerkomen op 2,5 miljoen vrachtwagenkilometers minder op onze Belgische wegen.

Die ambitie wil Unilever waarmaken door een nieuw netwerk van transporthubs over Europa op te richten en te managen via het bestaande operationele centrum in het Poolse Katowice. Van daaruit moeten alle regionale hubs over Europa worden aangestuurd. Elke hub zal mee de verantwoordelijkheid dragen voor de reductie van het aantal vrachtwagenkilometers, met name door te verzekeren dat de trucks voller beladen zijn op hun ritten van leveranciers naar fabrieken en van fabrieken naar magazijnen. Tijdens het project zullen dan ook innovatieve technologieën worden ingezet om de trucks zo efficiënt mogelijk te beladen.


Het grootschalige project, dat gedeeltelijk door de EU wordt gefinancierd, moet een wezenlijke bijdrage leveren tot het Unilever Sustainable Living Plan (USLP). Met dat plan wil de onderneming zijn business verdubbelen en tegelijk zijn ecologische voetdruk verminderen. In het kader van het USLP heeft Unilever beloofd om de CO2-uitstoot, die wordt veroorzaakt door zijn globale logistieke netwerk, op hetzelfde peil te houden of zelfs te verminderen in vergelijking met de uitstoot in 2010. Dat zou een verbetering van 40% op het vlak van CO2-efficiëntie betekenen. Het project betekent tevens dat er binnen het logistieke netwerk van Unilver ongeveer 15.000 ton minder CO2 zal worden uitgestoten in vergelijking met 2010. De CO2-reductie zou moeten plaatsvinden in bijna alle EU-lidstaten, in het bijzonder in de gebieden die met een zeer hoge congestie te kampen hebben. In 2011 bereikte Unilever trouwens al een verbetering in CO2-efficiëntie van 8% binnen zijn transportoperaties tegenover 2010.
X