Lees Ook

Klaar voor de toekomst

Een verslag van Infor on the Road

Klaar voor de toekomst
Infor heeft er een druk jaar op zitten: de overname van Lawson medio 2011 werd verder afgerond, er werd een strategisch partnership met Salesforce.com gesloten, er werden 1.700 nieuwe medewerkers aangeworven, er kwamen wereldwijd 140 nieuwe partners bij en nu komt de softwareleverancier ook naar buiten met de resultaten van de rebranding. Tijdens Infor on the Road in het Nederlandse Noordwijk-aan-Zee werd de roadmap voor de toekomst uitvoerig uit de doeken gedaan.
De aftrap voor de nieuwe koers van Infor werd eerder al gegeven met de aanstelling van een nieuw managementteam dat de vernieuwde productfocus van Infor naar de praktijk moest vertalen. “We hebben een lange weg afgelegd. Van onze oorspronkelijke strategie van groei door overnames van nicheoplossingen hebben we in 2008 afstand genomen om van dan af aan vooral organisch te groeien via forse investeringen in onze producten. We willen het verschil maken met de combinatie van een brede scope en diepgang. Alle verbeteringen die we de voorbije jaren aan onze producten hebben aangebracht, zitten vervat in de release van Infor 10 vorig jaar. Het voorbije anderhalf jaar hebben we vooral in mensen geïnvesteerd. Zo hebben we bijvoorbeeld 600 extra ingenieurs aangeworven voor de ontwikkeling van 5.000 functionele verbeteringen aan onze applicaties.”

Op maat van de gebruiker

De strategie van Infor steunt op drie pijlers: internetarchitectuur, sociale media en een aanbod dat afgestemd is op zogenaamde microverticale markten. “We hebben in de softwarewereld verschillende grote evoluties gekend. Van de nicheapplicaties van de jaren ’80, die heel goed bepaalde businessproblemen aanpakten maar moeilijk met mekaar te verbinden waren, naar grote suites die komaf maakten met integratieproblemen maar veel minder specialisatie in zich droegen, tot het huidige tijdperk waarin steeds meer applicaties op internetarchitectuur steunen. Infor speelt op deze evolutie in met Infor ION. Infor ION is een lichte middlewarelaag die het mogelijk maakt om via XML-informatie uit te wisselen tussen verschillende applicaties. Maar het is meer dan een integratieplatform. Het biedt ook bijkomende functionaliteit zoals de Business Vault, event management en workflowfunctionaliteit. De Business Vault bijvoorbeeld is een zogenaamde zakelijke repository waarin ondernemingsgegevens door ION worden opgeslagen. Het biedt een uniforme bron voor alle gegevensstromen van ION en vormt een platform voor rapportage, business intelligence en analyse. Bovendien is ION eenvoudig uitrolbaar en kun je gemakkelijk applicaties verwijderen en toevoegen zonder dat daarvoor interfaces opnieuw geprogrammeerd moeten worden. Tot slot maakt ION gebruik van een eventgestuurde architectuur, waardoor gegevens, werkactiviteiten en uitzonderingsmeldingen proactief naar de gebruikers worden verzonden,” legde Jim Byrnes, EVP Infor Consulting Services, uit.

Ook de cloud is van toenemend belang voor Infor. Ondertussen zijn er wereldwijd 2,1 miljoen gebruikers van Infor-software in de cloud, in totaal zowat 1.200 klanten. Vandaag zijn dat vooral gebruikers van Infors enterprise asset management en expense management applicaties. “We leggen onze klanten niets op. Ze maken zelf de keuze of ze hun oplossingen on premise, off premise of in een mix van beide willen”, luidt het.

Diepgang in microverticalen

Verder bevestigt Infor ook zijn voornemen om te blijven focussen op microverticale markten. “In totaal bedienen we 13 industriesegmenten, maar die delen we verder op in microverticalen. In pakweg de drankensector zijn de noden van een bierbrouwer en een zuivelproducent immers niet dezelfde. Ons streefdoel is dat klanten in een specifieke microverticale markt onze suite van applicaties met zo weinig mogelijk customisatie kunnen implementeren, zodat ze ook maximaal voordeel kunnen halen uit nieuwe upgrades en releases. Dat kun je alleen aanbieden als de oplossingen die je ontwikkelt echt fit-for-purpose zijn.”

De derde en laatste component van de strategie draait rond sociale media. Infor noemt deze pijler ‘beauty as a competence’. Schoonheid heeft daarbij zowel betrekking op de look & feel, de ergonomie als de manier waarop mensen met de software interageren. Kern van het verhaal is dat de software zo gebruikersvriendelijk mogelijk moet zijn, zodat het makkelijker wordt voor businessgebruikers om de juiste beslissingen voor het bedrijf te nemen. Infor wil daarbij zoveel mogelijk de ervaringen die gebruikers privé hebben wanneer ze Facebook, Twitter of Google Apps gebruiken, terug zien komen in businessapplicaties. Het moet intuïtief en ‘fun’ zijn.

10x

Een eerste stap in het verwezenlijken van die belofte is de nieuwe gebruikersinterface 10x. Phil Lewis, Business Consulting Director van Infor, vat 10x samen in vijf eigenschappen: “Ten eerste maakt 10x het mogelijk om sneller te reageren en processen beter te stroomlijnen. Ten tweede staat context centraal. De gebruiker wordt steeds omringd door de voor hem belangrijkste informatie, afkomstig uit verschillende bronnen. Dat kunnen documenten zijn, rapportages, news feeds, conversaties,… Naar analogie met sociale media wil 10x bovendien de manier waarop mensen informatie creëren, consumeren en delen doorheen het bedrijf veranderen. Ten vierde ligt er een sterke focus op mobiliteit, waarbij gebruikers toegang krijgen tot de applicaties van op om het even welk toestel, en tot slot een sleutelrol voor analyse, die centraal moet staan in alles wat de gebruikers doen.” Voor de ontwikkeling van 10x heeft Infor binnen zijn gelederen een nieuwe organisatie, die Hook & Loop heet, opgericht. Behalve voor 10x stond Hook & Loop ook in voor de inrichting van het nieuwe hoofdkantoor in New York, voor de rebranding en voor de creatie van dezelfde look & feel in de kantoren, op de website en in de applicaties.

Infor gaat dus door op de ingeslagen weg, zo ook in de Benelux. “Belangrijke markten voor Infor in de Benelux zijn de productiebedrijven, en met name de machinebouwers, de modesector, de automotivesector, luchtvaart en defensie en ook de procesindustrie. Specifiek op het vlak van asset management, een applicatie die we trouwens in de Benelux in de helft van de gevallen in de cloud verkopen, hebben we de laatste tijd heel wat projecten bij waterschappen gerealiseerd. Tegelijk zijn ook een aantal eerste klanten functionaliteit van ION aan het implementeren. Met name in de workflowfunctionaliteit zien we heel veel interesse. In veel bedrijven is de nood aan een betere ondersteuning van de workflowprocessen groot”, vernamen we van Theo Koster, vice-president Infor Benelux.

“Verder zien we ook heel voorzichtig de vraag naar ERP in de cloud toenemen. Je merkt dat bijna alle prospecten er vragen over hebben, en stellen ze die niet meteen dan komen die vragen sowieso naar boven tijdens het project. Maar het loopt nog niet zo’n vaart als bijvoorbeeld bij expense of asset management. Het zal nog wel even duren voor we een echte doorbraak van ERP in de cloud zullen zien. Dergelijke data zijn cruciaal en momenteel lijken de meeste bedrijven die nog graag ‘on premise’ te houden.”

Nieuwe stap in S&OP

Een andere belangrijke groeipool voor Infor zijn de supply chain oplossingen. Infor heeft ervoor gekozen een aparte businessunit op te richten waarin alle supply chain oplossingen gebundeld zitten. “Meer dan de helft van onze klanten die gebruikmaken van Infors supply chain oplossingen zijn geen ERP-klant van Infor. We willen ons profileren als een volwaardige supply chain specialist, los van ons ERP-aanbod. Uiteraard werken we op lokaal vlak nauw samen met onze ERP-afdelingen, maar we willen in de eerste plaats een globale supply chain partner zijn voor onze klanten”, vertelt Pieter Leijten, Vice President Supply Chain EMEA bij Infor.

Infor zet een brede waaier aan supply chain oplossingen in de markt. Enerzijds oplossingen op het vlak van demand planning, forecasting, productieplanning en scheduling, anderzijds, aan de executiezijde, biedt Infor ook warehousemanagement-, transportmanagement- en wagenparkbeheeroplossingen aan. Het gros daarvan zijn producten die voortkomen uit de eerdere overnames van Infor en die vervolgens verder verrijkt werden. Een volledig eigen ontwikkeling daarentegen is de S&OP-oplossing (Sales & Operations Planning) van Infor.
P. Leijten: “Dankzij onze eerdere acquisities zijn we al jaren sterk in demand en supply planning. Maar vandaag bereiken steeds meer bedrijven een volgende fase in het maturiteitsmodel. Eens ze die plannen hebben, willen ze die ook kunnen linken aan hun financiële projecties, willen ze scenario’s vergelijken, willen ze in staat zijn om het proces beter te managen en daar achteraf de nodige intelligentie uit te halen. Dankzij onder meer de analysemogelijkheden en de workflowfunctionaliteit in ION kunnen we precies die zaken aanbieden waarnaar de markt op zoek is. Twee jaar geleden lag de focus in veel bedrijven nog veel meer op het planningsluik van S&OP, vandaag verschuift die steeds meer in de richting van workflowmanagement. Wij kunnen de ontwikkelingen op dat vlak, die gebeurd zijn binnen het kader van ION, meenemen in ons aanbod van supply chain oplossingen en bedrijven dus vandaag al helpen om die nieuwe stap te zetten in het managen van hun S&OP-proces.”
X