Lees Ook

Bedrijven moeten hun verbeelding durven gebruiken

Bedrijven moeten hun verbeelding durven gebruiken
Eind februari lanceerde SAS Institute, de grootste onafhankelijke leverancier van Business Intelligence-oplossingen, SAS Visual Analytics op de Belgische markt. Een maand later zitten we in Tervuren tegenover Patrick Van Deven, CEO van SAS Belux. Hij is laaiend enthousiast: over het nieuwe SAS-product, maar eveneens over de vele mogelijkheden die de nieuwste hoogtechnologische oplossingen de zakenwereld kunnen bieden. “We leven in een ontzettend boeiende periode. Verschillende trends vloeien vandaag samen en versterken elkaar. Enerzijds is er de technologische verandering: door in-memory computing kunnen data veel sneller worden verwerkt tegen een lagere kostprijs. Anderzijds is er big data. Er zijn steeds meer data ter beschikking. Er zijn steeds meer toestellen op de markt die voortdurend data genereren. Dan heb ik het vooral over externe data, gegevens over u en mij, over klanten. Beeld u in wat dit kan betekenen. Bedrijven kunnen vandaag gegevens over hun klanten op een compleet andere manier gaan gebruiken.”
“Vandaag is het grootste obstakel om te evolueren naar een compleet nieuwe manier van zakendoen, de verbeelding die bedrijven aan de dag leggen. We staan nog maar aan het begin van het inzicht in wat mogelijk is met de hedendaagse technologie. Het gaat niet over het draaiende houden van het bedrijf en het gaat evenmin over het voorspellen van de toekomstige performantie. Dat is gebaseerd op interne gegevens. Gegevens die van de verkoopsafdeling en de boekhouding komen. Het gaat om ‘nieuwe’ data, data waar we nooit eerder toegang toe hadden. Die nieuwe data zullen via een andere weg in de organisatie binnensijpelen, via R&D, customer service, marketing,…”, aldus Patrick Van Deven.
 
“Stel dat u een producent bent van luchtcompressoren”, zegt Patrick Van Deven. “Vanaf het moment dat het product operationeel is, begint het data te verzamelen via sensoren. Daardoor kan je het product in een service transformeren. Het wordt een product met een Service Level Agreement (SLA). Je kunt garanderen dat de luchtcompressor blijft werken, omdat je de operatie kunt monitoren. In plaats van luchtcompressoren te verkopen, kan de producent evolueren naar een model waarbij hij gecompresseerde lucht verkoopt. Of om het anders te verwoorden: in de toekomst zullen organisaties geen boor meer verkopen, maar een gat.”
 
Smartphones vormen daarbij een onuitputtelijke bron van data. “Als een retailer een akkoord kan sluiten met telecomoperatoren om anonieme gegevens te krijgen via smartphones, dan kan dat belangrijke informatie opleveren voor de business. Hoeveel mensen wandelen door de winkelstraat? Hoeveel op welk moment van de dag? Hoeveel van hen gebruiken een telefoon betaald door de werkgever en hoeveel procent gebruikt prepaid-kaarten? Is er een verandering in populatie tussen ochtend- en avonduren? Die informatie kan retailers inzicht verschaffen in wat bijvoorbeeld de beste locatie is voor een nieuwe winkel”, zegt Van Deven.
 

De kracht van beelden

Maar hoe past SAS Visual Analytics in dit verhaal? SAS gaat ervan uit dat het menselijke brein niet in staat is om honderden, laat staan miljoenen variabele gegevens in één keer te verwerken en te gebruiken om beslissingen op te baseren. De enige manier om zulke grote hoeveelheden data te consumeren, is ze visueel voor te stellen. Goede datavisualisatie moet businessgebruikers in staat stellen om informatie intuïtief te gebruiken, zonder veel technische expertise. “Doordat SAS Visual Analytics zo gebruikersvriendelijk is, kan iedereen binnen de organisatie data-analyses uitvoeren. Data-analyse is niet langer voorbehouden voor analisten. De selfserviceoptie waarmee zakelijke gebruikers zelf gegevens kunnen onderzoeken, ontlast ook de IT-afdeling van een groeiende stroom verzoeken om informatie”, meent Patrick Van Deven.
 
SAS Visual Analytics is een front-end tool die de kracht van in-memoryanalyse combineert met grid computing. SAS Visual Analytics maakt daartoe gebruik van de SAS LASR Analytic Server, die toelaat om in-memoryanalyses uit te voeren op data die bewaard zijn in Hadoop. Patrick Van Deven: “Andere softwarespelers gebruiken ook in-memorytechnologie, maar zij ontwikkelden database in-memory computing. SAS heeft een analytische in-memorytechnologie gecreëerd. Dat betekent dat de algoritmes gebruik maken van grid computing technologie – een netwerk van computers – om honderden processoren en terabytes geheugen aan te spreken. Algoritmes die vroeger uren tijd vergden om ze te berekenen, kunnen nu in enkele seconden worden berekend.”
 
“Heel wat industrieën gebruiken vandaag nog steeds batchprocessen om ’s nachts analyses uit te voeren. Meestal wordt daarbij een beperkt tijdsschema vooropgesteld, bijvoorbeeld een batch window van vier uur. Vandaag stellen analisten zich de vraag: hoeveel data kunnen we analyseren in vier uur tijd? Ze vereenvoudigen daarom heel vaak de data-input. In plaats van alle data te analyseren, nemen ze een steekproef. Dat is iets waar heel wat topmanagers zich veel te weinig bewust van zijn als ze de resultaten van data-analyse gebruiken om beslissingen te nemen. Als de data die ze nu in vier uur tijd analyseren, in twintig seconden kunnen worden geanalyseerd, schept dat tal van mogelijkheden: er kunnen veel meer data worden geanalyseerd en er kan een ander soort data ingevoerd worden. Als je je beslissingen kunt baseren op honderd extra parameters, welke zou je dan nemen? Ook hier zal het er weer op neerkomen om genoeg verbeeldingskracht te hebben”, zegt Patrick Van Deven.
 

Middenmarkt in het vizier

SAS Visual Analytics is een on-premise tool, maar SAS Institute werkt momenteel eveneens aan een cloudgebaseerde versie. De oplossing is wel al te verkrijgen als webversie of mobiele toepassing (tablet). SAS Belux heeft vandaag vier klanten voor SAS Visual Analytics en zegt enkele tientallen geïnteresseerde klanten in de pijplijn te hebben. “Wij verwachten veel van SAS Visual Analytics omdat het een tool is die een organisatie in staat stelt zich te onderscheiden van haar concurrenten. Bovendien is de oplossing niet duur (red. SAS verstrekte geen financiële gegevens hieromtrent) en is de businesscase snel gemaakt. Indien klanten hierom vragen, contracteren wij zelfs op basis van de businesscase, wat toch ons vertrouwen in de oplossing onderstreept”, aldus Patrick Van Deven.
 
SAS Institute, dat met zijn software typisch aanwezig is in de grotere bedrijven, wil met SAS Visual Analytics voor het eerst ook de middelgrote bedrijven benaderen. Daartoe richtte de softwareleverancier in België een nieuw team voor de middenmarkt op, dat vandaag bestaat uit zes medewerkers. Patrick Van Deven: “De nieuwe versie van SAS’ grafische data-exploratiesoftware is erg schaalbaar, waardoor dezelfde functionaliteit waarmee multinationals grote hoeveelheden data razendsnel analyseren, nu ook beschikbaar is voor stand-alone servers en als hosted omgeving. Bovendien zien we dat er in België steeds minder grote bedrijven zijn, door fusies en overnames, en dat die markt al vrij verzadigd is.”
 
SAS Visual Analystics is momenteel SAS’ snelst groeiende product. Verder is het dit jaar uitkijken naar de release van SAS 9.4. De nieuwe versie van het platform wordt eind april aangekondigd op het SAS Global Forum in San Francisco.
 
X