Lees Ook

Samen op één groene lijn

De filosofie achter Green Freight Europe

Samen met  exact 100 deelnemers mocht Green Freight Europe onlangs zijn eerste verjaardag vieren. De organisatie biedt een Europees platform voor de registratie, monitoring en rapportage van CO2-emissies in de logistieke sector. De ambitie van de organisatie is niet min: binnen Europa aanspreekpunt nummer een op het vlak van duurzaamheid in logistiek worden. Niet alleen, maar in nauwe samenwerking met diverse andere partners. Freek Boele, advisor bij Green Freight Europe, legt uit waarin het platform zich onderscheidt van andere groene programma’s en hoe het nog meer bedrijven over de streep wil trekken om deel te nemen.

 
Voor het ontstaan van Green Freight Europe moeten we een tweetal jaar in de tijd teruggaan, toen een groep bedrijven – waaronder Ikea, DHL, Heineken, Schneider Electric, Procter & Gamble en Dow Chemical – samen op zoek gingen naar een gemeenschappelijk programma om hun duurzaamheid te verbeteren. “Zo kwamen ze terecht in Amerika bij het duurzaamheidsprogramma SmartWay”, vertelt Freek Boele. “Een adviseur van de organisatie vloog over en legde uit hoe het programma in de VS werkte. De bedrijven waren geïnteresseerd om het programma over te nemen, weliswaar onder een andere naam en met een meer Europese insteek.”

 
Om de neutraliteit van zo’n duurzaamheidsprogramma te bewaken, gingen de bedrijven op zoek naar partijen die in staat waren om een en ander te faciliteren. De partijen kwamen in contact met de Nederlandse verladersorganisatie Evo en de Europese koepel European Shippers’ Council. Die organisaties zouden het management en de administratieve winkel op zich nemen. Voor de ontwikkeling van de methodologie en het technische beheer van het platform zou de Britse Energy Saving Trust instaan. Green Freight Europe was geboren. Intussen heeft de organisatie een vijftal sturende personen in dienst. De honderd leden  – tot nu toe met name grote bedrijven – hebben vestigingen over heel Europa.

 

Centrale database

Green Freight Europe profileert zich als een ‘multi-industrieel en vrijwillig programma voor het monitoren en rapporteren van CO2-emissies’.  Concreet streeft de organisatie ernaar om alle data die verladers en vervoerders omtrent hun CO2-emissies op het gebied van wegvervoer in huis hebben te harmoniseren. “Veel bedrijven hebben intussen iemand die al die gegevens verzamelt en in een systeem stopt. Alleen doet iedereen dat op een net iets andere manier. Daardoor zijn de cijfers die bedrijven omtrent hun CO2-uitstoot naar buiten brengen vaak moeilijk met elkaar te vergelijken. Als verladers hun logistieke dienstverleners willen vergelijken of als logistieke dienstverleners in de markt willen aantonen hoe goed ze bezig zijn, kan dat dus een probleem vormen. Daarnaast moeten steeds meer bedrijven cijfers omtrent hun ‘corporate social responsibility’ voorleggen. Dan is het extreem lastig als niet iedereen op dezelfde golflengte zit.”

Het programma van Green Freight Europe lost die problematiek op door zijn leden één centrale database te bieden, waar alle partijen hun gegevens kunnen invoeren (zie figuur 1). De in de database geïntegreerde methode baseert zich op de Europese CEN-normen op het vlak van de carbon footprint. “Daarmee hebben we vorige herfst een standaard basis gecreëerd die we nu finetunen om de correctheid nog hoger te krijgen”, aldus Freek Boele. “Maar wij beseffen dat niet alle gegevens gelijkwaardig zijn. Zo werken sommige bedrijven met de standaardcijfers die gangbaar zijn in de sector. Op die manier krijg je ook een carbon footprint, maar als je al veel aandacht besteedt aan de selectie van duurzame dienstverleners, dan is de kans groot dat je in werkelijkheid beter scoort zonder dat dat tot uiting komt in de cijfers.”

 

Van analyseren naar certificeren

Om de drempel om aan het programma deel te nemen zo laag mogelijk te houden en op die manier zo veel mogelijk data in het systeem te krijgen, laat Green Freight Europe  toe dat ook standaardcijfers in het systeem worden ingevoerd. Wel is de herkomst van de gegevens zichtbaar in het systeem. Hoe meer primaire data je in het systeem stopt, hoe hoger je als dataleverancier gewaardeerd wordt. Als je meer standaardgegevens invoert, zal die waardering lager liggen. “De mate waarin je jouw gegevens aan andere partijen toont, kun je zelf bepalen via verschillende niveaus. Maar het spreekt voor zich dat een verlader wel zal willen zien welke cijfers bij een bepaalde dienstverlener horen”, zegt Freek Boele.

 
Een volgende stap wil Green Freight Europe zetten door best practices en bewezen technologieën te delen. “Op dat vlak staan we nog in het prille begin. Een en ander vergt ook vrij veel tijd. Wat betreft het delen van nieuwe technologieën bijvoorbeeld willen wij immers als filter optreden door eerst te toetsen wat nu echt werkt”, verklaart Freek Boele. In de nabije toekomst wil Green Freight Europe ook een ‘carrier shop’ in het leven roepen. “Soms stoten bedrijven tegen (financiële) obstakels aan die verhinderen om bepaalde investeringen te doen. Via onze shop willen we bijvoorbeeld met behulp van fondsen bepaalde nieuwe technologieën tegen een voordelige prijs ter beschikking stellen.”

 
Tot slot wil Green Freight Europe op basis van alle input een certificeringsproces opzetten. “Hoe we dat gaan doen, zijn we momenteel aan het uitzoeken, maar het komt er aan. Op dat moment zullen we uiteraard moeten kunnen aantonen dat de gegevens in onze database betrouwbaar zijn”, besluit Frank Boele. “Als de cirkel helemaal rond is, zal dat uiteindelijk leiden tot enerzijds een veel grotere transparantie tussen bedrijven onderling. Op die manier wordt het mogelijk om goed te benchmarken.  Anderzijds bieden we zo een basis om efficiënter te werken en zodoende de CO2-uitstoot te reduceren.“

 

Lean & green: zoek het verschil

We kunnen ons afvragen wat nu het verschil is met Lean & Green, dat andere bekende duurzaamheidsprogramma dat ontstaan is in Nederland en intussen in België, Italië en recent ook in Duitsland is gelanceerd. 

“Zelf heb ik drie jaar voor Lean & Green gewerkt, dus ik ken het programma zeer goed. Uiteindelijk streven we hetzelfde na  en er is zeker overlapping. Maar het grote verschil is dat Lean & Green net andersom werkt”, legt Freek Boele uit. “Bij Lean & Green moet je eerst een plan schrijven om 20% duurzamer te worden. Dan krijg je een Lean & Green Award. Het is evenwel moeilijk om onderling te vergelijken. Als twee bedrijven aanvankelijk al anders scoorden op het vlak van duurzaamheid – bijvoorbeeld als het ene bedrijf al met zuinige trucks werkte en het andere nog niet – dan moet ook die 20% besparing anders gewaardeerd worden. Wij daarentegen gaan eerst registreren om pas daarna op basis van goed vergelijkbare gegevens de carbon footprint te meten. Pas in een volgende stap mikken we op verbeteringen.”

 

Partnership voor groter bereik

Tot nu toe heeft de organisatie zich in de eerste plaats op wegtransport gefocust, maar gaandeweg wordt spoorvervoer, binnenvaart, luchtvracht en zeevracht meegenomen. “Toegegeven, op dat vlak staat Lean & Green verder dan ons. Lean & Green neemt zelfs warehousing mee, terwijl wij ons puur op transport focussen. Wel is het zo dat bedrijf selectief kunnen zijn wat betreft de onderdelen die ze zelf willen meenemen. Ook op het vlak van het delen van best practices kunnen wij van die organisatie leren. Zo hebben zij al een database beschikbaar met 112 succesvolle maatregelen die hun leden hebben genomen”, aldus Freek Boele.

 
“Het zou mooi zijn mochten we onze krachten met die van Lean & Green kunnen bundelen. Momenteel lopen zelfs gesprekken om een partnership op te zetten. Het valt niet uit te sluiten dat dat dit jaar nog gebeurt”, vervolgt hij. “Die stap zou trouwens volledig in onze strategie van partnerships passen. Vandaag hebben we al partnerships met Europese organisaties zoals AIM en Clecat, nationale verenigingen zoals UPTR en OTM maar ook met kennispartners zoals TNO en TU Delft. Zulke organisaties kunnen ons helpen om het netwerk uit te breiden en nieuwe technologieën te testen. Het ligt dus zeker niet in onze bedoeling om steeds weer zelf het wiel uit te vinden. En natuurlijk willen we tevens de overheden mee in ons kielzog krijgen. In Amerika is SmartWay zelfs opgestart door de overheidsinstantie EPA (environmental protecting agency). Hier is het anders gelopen. Maar ook Green Freight Europa heeft tot doel om een lobby-instrument te zijn voor de nog strengere regelgeving omtrent duurzaamheid die er zit aan te komen. Er is weliswaar nog heel wat werk aan de winkel, maar we zijn op de goede weg.”

 
X