Lees Ook

Havenbedrijf Gent investeert 19 miljoen euro in haveninfrastructuur

In 2014 zal het Havenbedrijf Gent voor 19 miljoen euro spenderen aan de uitbouw en de herwaardering van de dokken, de inrichting van het bedrijventerrein Rieme-Noord en enkele wegenwerken. Daarnaast zorgt het Havenbedrijf voor heel wat onderhouds- en renovatiewerken. Verder participeert het in 2014 ook nog in de aanleg van de koppelingsgebieden Doornzele-Noord en Rieme-Zuid. Dat moet de haven toelaten om zich verder te ontwikkelen, de schepen vlot en veilig aan en af te laten meren en bedrijven tijdig te bevoorraden. De investeringen, zowel op het water als op het land, liggen in het verlengde van het strategisch plan 2010-2020 van het Havenbedrijf.
Zo zal het Kluizendok verder worden ingevuld. De nieuwe spoorlijn tussen de containerterminal en de R4-West wordt verder afgewerkt en dit jaar in gebruik genomen. De sporenbundel parallel met de R4-West wordt uitgebreid.  Aan de Moervaart wordt er voor de huidige kaai over de hele lengte een nieuwe kaaimuur gebouwd. Dat vormt meteen de grootste investering. In het Rodenhuizedok worden de steigers verlengd zodat grotere binnenvaartschepen er kunnen aanleggen. Extra verlichting en signalisatie zullen de veiligheid verbeteren. Op de kaaien van het Sifferdok worden nieuwe betonnen bevloeringen aangelegd. Het aanbrengen van meerdere fenders (stootkussens), wrijfhouten en het vernieuwen van veiligheidsladders aan de kaaimuren moet de veiligheid van schepen verhogen.

Het deel van het nieuwe bedrijventerrein Rieme-Noord dat door het Havenbedrijf wordt beheerd (70 van de 100 hectare), werd al ingericht met de nodige wegen en rioleringen. Momenteel worden de nutsvoorzieningen verder aangelegd en afgewerkt. In 2015-2016 volgt dan de bouw van een ‘Hollands complex’: een brug over de R4-West die de R-4 en het bedrijventerrein verbindt. Nadien wordt met een nieuwe weg tussen het bedrijventerrein en de kaaiweg de tweede ontsluiting gerealiseerd.

Verder wordt de Geeraard Van den Daelelaan langsheen het Sifferdok volledig heraangelegd met een nieuwe weg, een afzonderlijk fietspad, nieuwe spoorovergangen en nutsleidingen. De werken lopen van april tot in het voorjaar van 2015. Opdat de bedrijven en het Sifferdok steeds bereikbaar blijven, zal er in fasen worden gewerkt. Nabij het Mercatordok komt er tussen de Langerbruggestraat en de Imsakkerlaan een nieuwe ontsluitingsweg. Die is broodnodig bij de herinrichting van het kruispunt op de R4-Oost nabij Volvo Cars Gent. Op de linkeroever komt er een nieuwe verbindingsweg van op de Langerbruggekaai naast de voormalige elektriciteitscentrale.

Voor 2014 bedragen de geplande investeringen in totaal 15 miljoen euro. Het grootste deel daarvan financiert het Havenbedrijf zelf. De Vlaamse overheid komt in de meeste projecten voor 20% tussenbeide. In bepaalde gevallen kan het Havenbedrijf rekenen op 10% steun van de Europese Unie. Voor de onderhoudswerken trekt het Havenbedrijf zelf nog eens 4 miljoen euro uit. Dat brengt voor 2014 het totale bedrag voor investeringen en onderhoud op 19 miljoen euro (zonder subsidies).

 
 Onderwerp: Transport & Distribution 
Lees Ook
X