Lees Ook

Paardekooper Van der Windt herbevestigt keuze voor ERP-suite van RealDolmen

Paardekooper Van der Windt herbevestigt keuze voor ERP-suite van RealDolmen
Paardekooper Van der Windt Groep is sinds 1925 als groothandel actief op de Nederlandse verpakkingsmarkt. Ze zijn intussen uitgegroeid tot één van de grootste en meest innovatieve bedrijven in deze branche met een gemiddelde jaaromzet van een 250 miljoen euro. Met een assortiment van 25.000 artikelen is het toonaangevend op het gebied van verpakkingen voor de detailhandel (food en non-food), de groothandel en de industrie.

Bedrijfsprocessen automatiseren

De verpakkingsindustrie  waarin Paardekooper  Van der  Windt  actief is, is een groeiende maar tegelijk zeer complexe en veeleisende markt. Een onderbouwde en dynamische automatisering van de bedrijfsprocessen is  daarom  noodzakelijk.  In  2001  werd  samen met de andere leden van de toenmalige groep beslist een nieuw informatiesysteem te implementeren. Na een uitgebreide marktanalyse bleef RealDolmen als enige strategische kandidaat over. Aanvankelijk werd enkel geopteerd voor de financiële module van de ERP-suite die door RealDolmen speciaal voor groothandels en distributiebedrijven werd ontwikkeld.
 
De  beslissing  om  de  volledige ERP-suite  te  implementeren,  ging niet over één nacht ijs. Paardekooper had het toenmalige ERP-pakket immers zodanig afgestemd op de activiteiten dat het exact voldeed aan de noden en verwachtingen van de medewerkers. Het eigenlijke project

werd voorafgegaan door een uitgebreide pilotfase, waarin het nieuwe pakket functioneel volledig werd doorgelicht. Daar waar nodig werd maatwerk  uitgetekend. Zo werden o.a. de specifieke processen in de filialen in maatwerk omvat. Mede door de intensieve samenwerking tussen beide partijen kon men uiteindelijk volmondig “ja” zeggen tegen RealDolmen en zijn aangeboden ERP-oplossing. Van deze keuze heeft men bij Paardekooper en de andere leden van de groep tot op de dag van vandaag geen spijt.
 
Er werd gekozen voor een big-bang-introductie van de ERP- oplossing. De goede voorbereiding en het uitgebreide testen stonden ervoor garant dat de performantie tegenover de klanten tijdens de implementatiefase op hetzelfde niveau bleef. Intern moest men in het begin weliswaar een tandje bijzetten, maar binnen een maand was men vertrouwd met het systeem. De training van de eindgebruikers speelde daarbij een belangrijke rol. Geen klassikale luistersessies, maar een praktisch hands-on trainingstraject dat volledig op de bestaande werkprocessen was afgestemd. Key-users werden actief betrokken bij het proces. Hierdoor konden zij op hun beurt gericht kennis overdragen op kleinere groepen eindgebruikers.
 

Sterktes van de oplossing

Voor   Paardekooper Van der Windt was één van de differentiërende factoren   de   gezonde   prijs-/kwaliteitsverhouding.   De   groep   is bijzonder positief over de aftersales en prijst de samenwerking, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt en nagekomen. Daarnaast scoren de  diepgang  en  de  breedte  van  de  aangeboden  functionaliteit zeer goed. Dit wordt ook bevestigd door een aantal medewerkers die vanuit een vorige betrekking ervaring hebben met ERP-pakketten van gerenommeerde namen uit de markt.
 
Speerpunten waren het ver doorgedreven gebruik van elektronische data-uitwisseling, de ondersteuning van meerdere filialen en magazijnen en de uitgebreide analysemogelijkheden met betrekking tot artikelen, klanten, leveranciers en markten. Daarnaast was ook flexibiliteit  met betrekking tot het inrichten van verkoopcondities en adresbeheer noodzakelijk. Met  de uitbreidingen  wat  betreft  verkoopinformatie  en e-Shop heeft men een belangrijke stap gezet naar nog meer synergie en een nog grotere professionaliteit.  De inzet van RF-technologie en stemsturing vormt een centraal punt van het ICT-project.
 

Een geïntegreerde productsuite

De ERP-suite van RealDolmen is een geïntegreerde productsuite waarin Supply Chain Management naadloos wordt gecombineerd met voorraadbeheer, logistiek, WMS, CRM, e-commerce en Business Intelligence. De suite werd speciaal ontwikkeld voor het middensegment, zoals distributiebedrijven en groothandelsbedrijven en werd in 1995 door RealDolmen succesvol op de markt gebracht. Het succes van de ERP-oplossing ligt in zijn volledigheid, flexibiliteit, geavanceerdheid  en  implementatiesnelheid.  De  suite  is  gebaseerd op  een  open,  modulaire  architectuur  die  dankzij  een  uitgebreide parameteriseerbaarheid eenvoudig op maat kan aangepast worden. Maatwerkuitbreidingen behoren steeds tot de mogelijkheden.
 

Eindpunt nog lang niet in zicht

De implementatie van de RealDolmen ERP-suite kent nog geen eindpunt. Zo werd er intussen een digitale cockpit geïmplementeerd. Deze grafische monitoring  tool  zorgt ervoor dat de planner duidelijk zicht  heeft op  de activiteiten  in het magazijn. Op die manier wordt het pickingproces adequaat gemonitord. Het verwachte werk wordt hierdoor beter geïnventariseerd en gecoördineerd en er kan zeer gericht ingespeeld worden op veranderende opdrachten en prioriteiten. Zo draagt de planner proactief bij tot een verbetering van de logistieke processen in het magazijn.
 
Aanvankelijk werden ook enkel de inbound-processen geïmplementeerd.
In 2007 werd echter beslist om ook het outbound-proces waaronder de  picking  en  verzending  met  RF-technologie  en  stemsturing uit te breiden. Het bedrijf ging initieel op zoek naar gespecialiseerde warehouse management tools van externe partijen, terwijl RealDolmen intussen een analyse maakte op basis van de WMS-module van zijn ERP-oplossing. Zowel op functioneel als op financieel vlak bleek dit voldoende reden om de gespecialiseerde WMS-tools resoluut aan de kant te schuiven en in te gaan op het RealDolmen voorstel.
 
Maar niet enkel functioneel wordt de oplossing uitgebreid. “We hebben in 2008 Depa Disposables met een 25-tal gebruikers toegevoegd. Halma Packaging wordt  in 2014 Q1 toegevoegd  met een 20-tal gebruikers en Van der Windt Verpakking BV volgt in 2015 met naar schatting nog eens 130 gebruikers”, verklapt De Munnik.  In het voorjaar van 2013 nam Paardekooper het bedrijf Van der Windt Verpakking over, een bedrijf qua omzet 1,5 keer zo groot was als Paardekooper. Het werkte veel minder geautomatiseerd, waardoor werd beslist voor de ganse Paardekooper Van der Windt  Groep de ERP-suite van RealDolmen te implementeren en op die  manier meer controle te krijgen over de operaties van de volledige organisatie.
 
“We hebben eerst even over het muurtje gekeken, maar uiteindelijk ontdekt dat er geen enkel pakket op de markt bestaat dat functioneel zo  aansluit bij  onze  bedrijfsactiviteit. We  zullen  in  de  toekomst ook actief deelnemen aan de RealDolmen Advisory Boards om toekomstige evoluties van deze ERP-oplossing mee te kunnen bepalen. Het is altijd zeer boeiend om samen met de andere stuurgroepleden de huidige uitdagingen en trends te bespreken en de oplossingen mee vorm te geven. De Paardekooper Van der Windt Groep en RealDolmen hebben nog een mooie toekomst voor de boeg!“
 
Voor meer info surf naar www.realdolmen.com of mail naar info@realdolmen.com
X