Lees Ook

Vijf trends in supply chain planning

Vijf trends in supply chain planning
Veel organisaties zijn naarstig op zoek naar manieren om hun planningsomgeving te verbeteren en zijn ook bereid om te investeren. Maar in plaats van de stapsgewijze aanpak die in het verleden werd gebruikt, willen organisaties vandaag een geïntegreerde en gekoppelde supply chain-aanpak die de juiste informatie op het juiste tijdstip brengt. Dat blijkt uit onderzoek van Cognizant onder 300 supply chain professionals uit een breed aantal sectoren. Onder andere Unilever, Intel, Procter & Gamble en Philips Electronics namen deel.
 

Op basis van het onderzoek identificeerde Cognizant vijf trends op het vlak van supply chain planning: 
 • Een sterk geïntegreerde planningsomgeving ontbreekt
  Weinig organisaties vinden dat ze een sterk geïntegreerde planningsomgeving hebben. Minder dan 10% geeft aan top-down en bottom-up planning onder de knie te hebben, terwijl bijna drie keer zoveel ondervraagden aangeeft grotendeels onsamenhangende planningsomgevingen te hebben. Een betere verbinding tussen supply chain planning en uitvoering is dan ook van belang om het planningsproces te verbeteren.
 • Organisaties weten waar de beste kansen liggen
  De meeste organisaties zien grote kansen voor een verbetering van de planningsresultaten op het gebied van nauwkeuriger voorspellen, sales & operations planning (S&OP)-processen en de integratie van planning en uitvoering. Ze beschouwen de S&OP-processen en integratie van de supply chain-planning binnen de organisatie als de belangrijkste stappen voor verbetering.
 • Investeringen in planningstechnologie op stapel
  Er worden hoge investeringen in planningstechnologie verwacht: nu de recessie voorbij is, blijken organisaties bereid aanzienlijke investeringen te doen in supply chain-planningsprocessen en -technologieën in de komende 2 tot 3 jaar.
 • Behoefte aan meer flexibiliteit
  Organisaties zijn – ongeacht de herkomst van hun planningssoftware – niet erg tevreden met hun huidige planningssystemen. Ze hebben behoefte aan software die beter aansluit bij de bedrijfsdoelen en hen meer flexibiliteit biedt voor aanpassingen. Meer dan 40% van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan extra softwaremodules om die klus te klaren. Supply chain software biedt bedrijven de mogelijkheid om meer te halen uit hun huidige processen, door bijvoorbeeld te evalueren welke mogelijkheden al beschikbaar zijn maar niet worden gebruikt.
 • Belang van zichtbaarheid
  Ruim 53% van de organisaties meent dat meer supply chain-inzicht zorgt voor betere planningsresultaten. Dit inzicht komt meestal uit interne uitvoeringssystemen en planning- en uitvoeringsprocessen met handelspartners. Uiteindelijk zal een grote mate van realtime inzicht alleen mogelijk zijn wanneer operationele planning en uitvoering in één proces samenkomen. Om dit mogelijk te maken moeten organisaties betere zichtbaarheid koppelen aan betere besluitvorming.
 Onderwerp: Planning 
Lees Ook
X