Lees Ook

Bedrijfsstrategie als basis voor strategische ICT-keuzes

White Paper voor bedrijfsleiders

Bedrijfsstrategie als basis voor strategische ICT-keuzes

Wendbare bedrijfsvoering versus stroeve operationele onderbouw

Marges op de handelsgoederen staan onder druk. De globalisering zorgt voor een gewijzigde marktpositie en voor nieuwe concurrenten. Fusies en overnames zijn schering en inslag. E-commerce biedt nieuwe afzetmarkten. Het lijstje van trends die de snel veranderende economie vorm geven, is eindeloos. Ook bedrijfsleiders in de Industrie en Distributie Sector moeten uiterst scherp staan en hun operationele efficiëntie moet uitblinken, om het hoofd boven water te houden.
Sommige groothandelaars stellen zich vragen rond hun lange termijn bestaansrecht, terwijl anderen concurrent worden van hun eigen klanten. Herkenbaar?

Vraag u dan eens af hoe de nieuwste technologische mogelijkheden vandaag binnen uw strategisch model passen. Big Data en Mobile bieden immers een enorme toegevoegde waarde aan Customer Intimacy Strategieën. En de New World Of Work en Cloud aan uw Operational Excellence Strategie. Net zoals the Internet Of Things heel wat opportuniteiten biedt aan uw Product/Service Leadership Strategie. Toch staan nogal wat organisaties de laatste jaren
kritisch tegenover hun IT-afdeling. En eerlijk: niet onlogisch. Er is immers bitter weinig sprake van aansluiting tussen bedrijfsdoelstellingen enerzijds en IT-beslissingen anderzijds. IT kan de wijzigende business noden onvoldoende snel volgen en neemt daarom ad-hoc beslissingen zonder een strategisch kader voor de lange termijn.

Nochtans is IT meer dan ooit verweven met het moderne functioneren van een organisatie. In alle bedrijfsprocessen is de inzet van IT noodzakelijk of minstens aangewezen en bij zowat alle bedrijfshandelingen vormen één of meerdere IT-componenten een bepalende factor. Het staat als een paal boven water: IT die de bedrijfsvoering volledig ondersteunt, is cruciaal bij het bereiken van de strategische doelstellingen van een organisatie.

Back End-systemen vormen bij industrie- en distributiebedrijven de onderbouw waarop zeer veel operaties draaien. Helaas blijken deze net onvoldoende flexibel om gemakkelijk in te spelen op de nieuwste trends en snel bij te sturen wanneer dat strategisch nodig blijkt. Toch zijn er vandaag ook meer ondernemingen die IT als een “enabler” gaan benaderen. Het zijn vooruitstrevende bedrijven die IT continu en doordacht beheren en coherente kwalitatieve oplossingen nastreven die in lijn zijn met de bedrijfsdoelstellingen. Bij hen wordt er planmatig nagedacht over een betaalbare en flexibele IT om competitiviteit en wendbaarheid te garanderen.

Heel wat bedrijven hebben deze ambitie ook, maar lopen vast op de manier waarop ze hun huidige aanpak kunnen switchen naar een architectuur die de snel wijzigende business noden binnen hun sector ondersteunt. Met deze whitepaper willen we hen alvast op weg helpen.
Lees Ook
X