Lees Ook

Expeditiesector voorzichtig positief

Expeditiesector voorzichtig positief
In het tweede trimester stegen de omzet en het volumegewicht in de expeditiesector. Zo blijkt uit de conjuctuurenquête van het Belgisch Instituut van Transportorganisatoren (BITO). Wel stond de rentabiliteit onder druk, vooral bij de kleinere expediteurs.

 
Zo’n 40% van de ondernemingen zag zijn rentabiliteit dalen, 27% kon een stijging noteren. Als we evenwel rekening houden met de grootte van de veranderingen en de grootte van de bedrijven, kunnen we gemiddeld toch spreken van een lichte rentabiliteitsverbetering. De tewerkstelling bleef bij de meeste bedrijven onveranderd. Toch was het aantal bedrijven dat zijn personeel zag verminderen iets groter dan het aantal bedrijven met meer medewerkers.

De evolutie van de zeevracht ligt in het verlengde van de antwoorden in de enquête, met een stijging van het totale tonnage in het tweede trimester. In de luchtvracht steeg het totale tonnage (van alle Belgische luchthavens) in de eerste 5 maanden met 1,59% tegenover dezelfde periode in 2013. Als we de situatie evenwel vergelijken met de nog positievere cijfers voor Frankfurt (+3,68%) en Schiphol (+8,8%), dan lijken de Belgische luchthavens evenwel terrein te verliezen.

Voor het derde kwartaal van 2014 blijven de verwachtingen voorzichtig positief. Op het vlak van omzet verwacht zo’n 40% van de expediteurs een stijging, op het vlak van volumegewicht is dat zelfs 47%. De rentabiliteit zou voor ruim de helft van de bedrijven stabiel blijven, net als de tewerkstelling. 
 
 Onderwerp: Transport & Distribution 
Lees Ook
X