Lees Ook

Gezondheidszorg moet kansen op vlak van supply chain grijpen

Gezondheidszorg moet kansen op vlak van supply chain grijpen
Uit de 7de jaarlijkse UPS ‘Pain in the (Supply) Chain’ enquête blijkt dat een omgeving met toenemende risico’s, complexe regelgeving en continue druk op de kosten bedrijfsleiders in de gezondheidszorg ervan weerhouden om onbenutte kansen in de zorgsector te grijpen.
De belangrijkste factoren die zorgen voor onzekerheid zijn strengere regelgeving en toenemende uitdagingen als het gaat om productbescherming. Voor het 3de achtereenvolgende jaar is de naleving van regels het grootste pijnpunt in de supply chain (60%). Daarnaast meldt 78% dat het naleven van regels en de toenemende regelgeving een grote impact hebben op de zorgsector en de inrichting van de supply chain. Volgens 46% is productveiligheid een grote uitdaging in een wereldwijde markt en 40% noemt productbeschadigingen en -bederf als een belangrijke zorg.

Economische factoren spelen ook mee. Dat blijkt uit het feit dat 49% van de ondervraagden aangeeft 6 jaar later nog steeds de gevolgen van de economische crisis te voelen. Dit geldt vooral voor respondenten uit de VS, waar 60% van de beslissers op het gebied van logistiek in de gezondheidszorg economische zorgen heeft. In deze wereldwijde markt blijft kostenbeheersing een aandachtspunt. 44% noemt dit als belangrijkste zorg.

Hoewel ze werkzaam zijn in een risicovolle omgeving, geeft slechts 26% van de bedrijfsleiders in de gezondheidszorg aan zorgen te hebben over noodplannen. Tegelijk zeggen 34% van de Aziatische respondenten en 22% van de respondenten uit Latijns-Amerika dat ruim een kwart van hun supply chains in de afgelopen 5 jaar te maken heeft gehad met onvoorziene omstandigheden. De redenen dat bedrijfsleiders weinig aandacht besteden aan noodplannen zijn: onvoorziene gebeurtenissen die te onwaarschijnlijk zijn of te weinig voorkomen (61%), back-up infrastructuur is te duur om toe te passen (46%) en er wordt weinig tot geen prioriteit gegeven aan dit gebied (46%) in vergelijking met meer dringende zaken.

Het merendeel van de bedrijven die de risico’s beperken en hun concurrentievermogen vergroten, werkt aan strategische samenwerkingen en investeert continu in nieuwe technologieën. Van de logistieke beslissers wereldwijd zegt:
-78% dat samenwerkingen op het gebied van logistiek en distributie een belangrijke strategie zijn om de kosten van de supply chain te beheersen.
- 65% dat het samenwerkingen op het gebied van logistiek en distributie gebruikt om toegang te krijgen tot wereldwijde markten.
- 61% dat nieuwe en bestaande samenwerkingen op het gebied van logistiek en distributie worden gebruikt om nieuwe distributiemogelijkheden en go-to markets te benutten. 23% gebruikt fusies en overnames om dit te bewerkstelligen.
- 59% dat gewerkt wordt met 3PL's als belangrijkste strategie om de efficiëntie en het concurrentievermogen te vergroten.
 
Ook dit jaar is het investeren in nieuwe technologieën een belangrijke strategie om de efficiëntie en het concurrentievermogen voor de komende 5 jaar te vergroten. Wereldwijd zegt 80% van de respondenten in de komende 3tot 5 jaar in nieuwe technologieën te gaan investeren.

Onbenutte kansen
Ondanks het feit dat bepaalde uitdagingen in de zorgsector worden aangegaan, blijven er ook kansen onbenut. Een van die kansen ligt in het gebruikmaken van nieuwe distributiekanalen en modellen. Bijvoorbeeld modellen die tegemoetkomen aan de behoeften van consumenten, zoals e-commerce, verstedelijking en meer zorg aan huis. De afgelopen twee jaar geeft 70% van de respondenten, die in beide jaren zijn geïnterviewd, aan dat ze van plan zijn meer gebruik te maken van nieuwe distributiekanalen. Blijkt echter dat hun kanaalmix sindsdien gelijk is gebleven. Dit geeft aan dat ze de intentie hebben om aan de slag te gaan met onbenutte kansen, maar dat die verandering langzaam gaat. 68% zegt dat dit komt omdat zij nog steeds werken aan een strategie voor hun directe distributiekanaal.

In de komende 10 jaar wordt een flinke groei van zorg aan huis verwacht. Wereldwijd geeft 21% van de respondenten aan dat de verschuiving naar thuiszorg een enorme invloed zal hebben op de zorgsector en op de supply chain. Respondenten geven aan dat in de komende 7 tot 10 jaar 30% van de producten de thuiszorg zal ondersteunen.

Een ander gebied van onbenutte kansen is die van samenwerkingen. In 2011 zag 62% van de ondervraagden het als belangrijke strategie voor de toekomst om samen te werken met of meer te vertrouwen op een externe logistieke dienstverlener. 60% ervoer dit in de afgelopen 18 maanden als een succesvolle strategie. In de studie van dit jaar noemt 59% het als strategie van de afgelopen 18 maanden en voor het komende jaar. Dat bewijst dat de gezondheidszorg, ondanks het feit dat zij het belang erkent van deze strategieën om het concurrentievermogen te vergroten, hierin traag handelt.

Wereldwijde marktuitbreiding is een ander gebied waarin de gezondheidszorg sterk investeert en dat nieuwe kansen biedt. In de afgelopen 18 maanden heeft 65% nieuwe wereldwijde markten aangeboord om zijn klantenbestand uit te breiden en omzetgroei te realiseren. Vooruitkijkend zegt 78% nieuwe wereldwijde markten aan te boren in de komende 3 tot 5jaar. Deze resultaten komen grotendeels overeen met de data uit 2011. Daarin gaf 81% van de bedrijfsleiders aan te willen uitbreiden naar wereldwijde markten.
 
 Onderwerp: Management (SC) 
Lees Ook
X