Lees Ook

MES als datakatalysator

Hogedrukgieterij Pedeo besloot enkele jaren geleden in te zetten op kleinere series. Het productgamma werd breder en het productieproces complexer. Samen met deze strategische omschakeling ontstond de behoefte aan een flexibeler IT-systeem, dat een transparanter productieproces met meer detailinformatie kon bewerkstelligen. Pedeo selecteerde een nieuw ERP-pakket, maar wilde meer waarde uit die investering halen door eveneens de communicatie naar en van de productievloer significant te verbeteren. De organisatie implementeerde daartoe het Manufacturing Execution System (MES) van Objective.
 
 

Groter geheel

De MES-implementatie is één van de schakels in het investeringsplan van Pedeo. De producent investeerde vooreerst sterk in de basisinfrastructuur, om daarna met Objective MES een versnelling hoger te kunnen schakelen. Piet D’Haeyer beoogde vanaf het begin van het traject om een platform voor de toekomst te bouwen en liet zich inspireren door het concept van ‘Factory of the Future’.
 

 

Gestructureerde aanpak

Pedeo besliste om de automatisering van de productieprocessen te doen op basis van ISA-95. “We vonden een duidelijke scheiding tussen de ERP- en MES-oplossing belangrijk. We wilden geen ERP add-on maar een volwaardig pakket, waar we ook in de toekomst op verder kunnen bouwen”, zegt Piet D’Haeyer.
 
In september 2012 knoopte Pedeo de eerste gesprekken aan met Objective. In februari 2013 volgde een assessment waarbij de noden in kaart werden gebracht. In diezelfde periode besloot Pedeo dat Objective zowel de hardware – incluis productieschermen en PLC’s - als de software voor zijn rekening zou nemen. “Bij nieuwe investeringen werd gekeken of we de nieuwe machines konden inpluggen op het MES”, aldus Piet D’Haeyer.
 
Net na de zomer van 2013 startte de hogedrukgieterij met een pilootproject in de CNC-afdeling, waarbij het MES als stand-alone oplossing functioneerde, naast het bestaande ERP-systeem. Op die manier kon de organisatie al ervaring opdoen met Objective MES vooraleer op 2 januari live te gaan.
 

 

Eerste resultaten

Piet D’Haeyer vindt het te vroeg om de resultaten al in concrete cijfers te kunnen vertalen, maar merkt duidelijk al enkele verbeteringen binnen de organisatie. “We krijgen meer grip op de organisatie. De medewerkers bellen minder heen en weer voor de opvolging van orders, de doorlooptijd is korter en we hebben voor het eerst echt goede gegevens over de stilstanden.”
 
In een derde fase, die deze herfst aanvangt, wil Pedeo nog een stap verder zetten in de machine-integratie via het uitlezen van procesparameters. “De uitdaging is nu om met alle extra informatie aan de slag te gaan. Voor ons bedrijf is dit ‘big data’. Massa’s data die we vroeger gewoon niet hadden. Het is een leerproces om daar mee om te kunnen gaan, zonder te verdrinken in de data. Dat proces zal bepalen in welke mate het MES-pakket zijn waarde bewijst”, eindigt Piet D’Haeyer.
 
X