Lees Ook

Prologis meet impact van e-commerce op logistiek vastgoed

Prologis meet impact van e-commerce op logistiek vastgoed
In 2014 bedroeg het totaal bedrag aan online bestedingen binnen de Europese Unie zo’n 200 miljard euro. Verwacht wordt dat de online uitgaven de komende 5 jaar zullen verdubbelen, met een jaarlijkse groei van meer dan 15%. Het aandeel van e-commerce binnen de totale retailverkoop stijgt ook snel, van minder dan 5% tot geschat ruim 15% per jaar. Die evolutie zal uiteraard ook een grondige impact hebben op supply chains en distributiefaciliteiten. Uit onderzoek van Prologis blijkt alvast dat de e-commerce evolutie de laatste 3 jaar heeft geresulteerd in 5 miljoen vierkante meter aan nieuwe distributiecentra.
Het rapport met de titel ‘European E-Commerce, E-Fulfilment and Job Creation’, analyseert met name de e-fulfilmentstrategieën en de voorkeurslocaties (hotspots) binnen Europa. Het rapport toont dat voor elke 1 miljard extra e-commerceomzet, 77.000m² aan logistiek vastgoed nodig was om alle orders te kunnen leveren aan consumenten. De komende 5 jaar zullen 200.000 nieuwe banen nodig zijn op de e-commercelocaties. Dat komt neer op zo’n 100 banen per dag.

Verder zal de e-commerce-industrie de komende vijf jaar 15 miljoen vierkante meter aan logistieke faciliteiten nodig hebben om de aanzienlijke groei in online sales en de groei in vervoervolumes te kunnen opvangen. De meest gegeerde locaties zijn Europa’s grootste e-commercemarkten zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Volgens Prologis zullen die 3 landen alleen al goed zijn voor een extra vraag naar ongeveer 10 miljoen vierkante meter aan logistiek vastgoed. Daarnaast zijn ook groeimarkten als Polen, Tsjechië en Nederland erg in trek. In elk geval heeft een grote concentratie van mensen – consumenten of medewerkers – een grote aantrekkingskracht, evenals de nabijheid van de distributienetwerken van pakjesdiensten. Ook factoren zoals het aantal faciliteiten en de locaties, groottes en configuraties worden constant geëvolueerd. Transportkosten zijn daarbij cruciaal.

De vraag naar logistiek vastgoed is evenwel heel gevarieerd. Bij bijna 60% van de directe nieuwe leases de afgelopen drie jaar ging het om eenheden van minder dan 40.000m². Daartegenover betrof het in 25% van de gevallen grootschalige eenheden van meer dan 75.000m². De helft van de totale vraag werd ingevuld met nieuwe gebouwen, de andere helft met bestaande assets. Bij kleinere leases gaat het weliswaar vaker om bestaande gebouwen, terwijl grotere leases vaak op nieuwe gebouwen slaan. “De afgelopen drie jaar hebben e-commercecontracten voor maar liefst 15% bijgedragen aan het totale volume gesloten overeenkomsten. We verwachten dat die ratio verder gaat stijgen omdat steeds meer bedrijven hun e-fulfilmentfaciliteiten gaan uitbreiden”, aldus Dirk Sosef, director of research Prologis Europa.
 
 Onderwerp: Logistics Real Estate 
Lees Ook
X