Lees Ook

Tracébesluit vastgesteld voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen

De Nieuwe Sluis moet de toegang naar de havens van Terneuzen en Gent verbeteren. De capaciteit van het sluizencomplex wordt aanzienlijk groter, wat de wachttijden verlaagt. Het gaat om een cruciale schakel op de toekomstige as Rotterdam-Parijs, via de Seine-Scheldeverbinding. Vlaanderen en Nederland werken samen aan de Nieuwe Sluis die schepen tot 120.000 ton vrije doorvaart geeft naar de Haven van Gent. De Nieuwe Sluis wordt 2,5 meter dieper, 15 meter breder en 137 meter langer.

De Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen is blij met de nieuwe mijlpaal: “Zoals het er nu voor staat, kan in het derde kwartaal van 2017 de schop in de grond. Deze nieuwe sluis betekent een vlottere doorvaart tussen Nederland, België en Frankrijk.  Zo verstevigen we de concurrentiepositie van de maritieme sector in Noordwest-Europa voor zowel binnenvaart, zeevaart als de havens.”
 
 Onderwerp: Transport & Distribution 
Lees Ook
X