Lees Ook

“Restafval wordt nog te vaak over de weg vervoerd”

“Restafval wordt nog te vaak over de weg vervoerd”
Heel wat afvalstromen worden vandaag via de weg vervoerd terwijl ook de binnenvaart potentieel biedt. Immers, restafval heeft geen tijdskritisch karakter en korte doorlooptijden zijn niet vereist. De volumes restafval die door Vlaanderen getransporteerd worden voor verwerking zijn bovendien groot genoeg om te kunnen profiteren van de schaalvoordelen die alternatieve modi bieden. Toch zijn slechts 7% van de jaarlijkse tonnages van binnenvaart afvalgerelateerd. Binnen een pilootproject onderzocht het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) of het praktisch en financieel haalbaar is om een afvalstroom tussen IOK (de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) en Stora Enso over te hevelen van de weg naar het water. Het onderzoek kadert in het ILSE-project van het VIL.

Binnenvaart is slechts 1 cent per afvalzak duurder, zo blijkt. Vooral het feit dat de 2 sites in het onderzoek niet ingericht zijn op transport via de binnenvaart, zorgt ervoor dat voor- en natransport van en naar het water nodig zijn, wat de kostprijs verhoogt. Maar het VIL stelt zich ook vanuit maatschappelijk standpunt de vraag of zulke afvaltrafieken wel over de weg getransporteerd moeten worden als er een alternatief is. “Bedrijven die zich langs de waterweg vestigen zouden bij de inrichting van hun terrein meer rekening moeten houden met het (toekomstige) gebruik van de binnenvaart. Onnodige handelingen en voor- en natransport op de eigen site kunnen het verschil maken in de financiële business case. De vraag rijst of er ook geen rol voor de overheid is weggelegd om laagwaardige volumineuze afvalstromen van de weg te halen?”, zo klinkt het bij het VIL.
 
Lees Ook
X