Lees Ook

Procedures en instructies in Industrie 4.0

Augnition wordt Proceedix

Procedures en instructies in Industrie 4.0
Goed twee jaar na de start van Augnition heeft CEO Peter Verstraeten de strategische koers van het bedrijf grondig bijgestuurd. Augnition gaat nu verder als Proceedix en het eerder generieke dienstenverhaal van Augnition – met een sterke focus op smart glasses – wordt een productverhaal waarin het cloudplatform Proceedix centraal staat. Proceedix digitaliseert, via smartphone, tablet of smart glasses, procedures en instructies voor onder meer kwaliteitscontrole, onderhoud, field services en logistiek.
Aan de koerswijziging gingen twee belangrijke vaststellingen vooraf. "Al snel bleek dat heel wat bedrijven een reële behoefte hadden aan digitale procedures en instructielijsten. Die vraag kregen we vaak, vanuit verschillende sectoren. Bovendien stelden we ook vast dat het ontwikkelen van een dienstenaanbod op basis van een jonge technologie als smart glasses – met alle beperkingen van dien – een moeilijk verhaal zou worden. Vandaar onze beslissing – nog voor dat Google zelf aankondigde dat het met zijn Google Glass terug naar de tekentafel keerde – om onze apps niet enkel op smart eyewear maar ook op andere mobiele platformen te enten", vertelt Peter Verstraeten.

Ongeveer in diezelfde periode kwam de Amerikaanse producent van landbouwvoertuigen Agco in beeld. "De operatoren werkten er al geruime tijd met tablets maar de toestellen raakten makkelijk beschadigd. Als technici op een grote tractor moeten klimmen, hebben ze beide handen nodig. De tablet verhindert dat. Agco was dus heel erg overtuigd van de voordelen van Google Glass en was vragende partij voor een platform dat hun operatoren optimaal ondersteunde in hun taak. Dat was het startschot van een collaborative innovatieproject waarin we samen met Agco het platform op punt hebben gezet. Ondertussen had ook PwC van het Proceedix-verhaal gehoord en bleek een aantal klanten van hen nood te hebben aan een mobiele oplossing voor onder meer kwaliteitscontrole en instructielijsten op de productievloer."

Nieuwe koers, nieuw verhaal

Overtuigd van het potentieel van Proceedix, besliste Peter Verstraeten om Augnition naar de achtergrond te voeren en Proceedix als speerpunt in de markt te zetten. Onder andere Steven Serneels, met wie Peter Verstraeten vroeger al S&V Management Consultants en Equazion oprichtte, stapte mee aan boord.

Proceedix bestaat vandaag uit een cloudplatform waarop administrators met een login en paswoord inloggen en hun eigen procedures of instructies stap voor stap opbouwen. Tegelijk maken ze gebruikersgroepen aan, elk met hun eigen autorisatieniveau. Gebruikers op de productievloer of op het terrein loggen op hun beurt in via een mobiel toestel of slimme bril en worden doorheen de procedure geloodst. Afhankelijk van de context krijgen ze daarbij foto's, video's of andere documentatie te zien. Tijdens hun taak voeren ze data in, geven ze feedback en voegen ze indien nodig een foto of filmpje toe. Na afloop wordt alles naar het cloudplatform geüploaded, waar de administrators toegang hebben tot rapporten en analyses kunnen maken. De grootste voordelen zijn dat je met Proceedix foutloos, papierloos en – in het geval van een slimme bril – handenvrij werkt. Bovendien kunnen procedures eenvoudig aangepast of uitgebreid worden en kunnen de verschillende stappen op gelijk welke manier en in gelijk welke taal omschreven worden.

Mobiele keuze

"Wat de smart eyewear betreft, gebruiken we enkel nog de Google Glass. Google Glass heeft van alle slimme brillen de beste interface met de gebruiker. Andere smart glasses bedien je met knopjes die je op de tast moet zien te vinden en zijn vaak ook ergonomisch niet optimaal ontwikkeld. De Google Glass bedien je door te 'tappen' of te swipen, wat veel natuurlijker aanvoelt, en ook de stemaansturing werkt prima in een stille omgeving. Voor de toepassingen waarvoor Proceedix bestemd is, met name waar interactie met de gebruiker vereist is, is Google Glass als 'informed reality' bril de beste optie. Je behoudt een optimaal zicht op de reële context en krijgt waar nodig extra informatie in je gezichtsveld", legt Peter Verstraeten uit.

Welke hardware de klant kiest, zal van verschillende factoren afhangen. "Voor heel wat toepassingen zal een smartphone of een tablet meer aangewezen zijn. Daarenboven zullen 'informed reality brillen', zoals Google Glass er eentje is, naar alle waarschijnlijkheid niet voor 2017 doorbreken. Toch blijven we erop inzetten omwille van de toegevoegde waarde in bepaalde toepassingen." De kans is ook groot dat Europese klanten iets langer zullen vasthouden aan wat ze al het beste kennen. "In de VS staan bedrijven veel sneller open voor nieuwe technologieën. Daar zullen ze iets nieuws kopen om het vervolgens pas te testen en er lessen uit te trekken. In Europa wordt er eerst getest om dan uiteindelijk misschien te kopen. De Amerikaanse markt is dan ook zeer belangrijk voor ons."

Behalve voor kwaliteit en onderhoud ziet Verstraeten ook in logistiek een rol weggelegd voor Proceedix op een Google Glass. "Niet zozeer voor eenvoudige pickingopdrachten maar voor het meer complexe werk waar de pickingmedewerker feedback moet geven of bijvoorbeeld foto's moet kunnen toevoegen. In die context zie ik het gebruik van slimme brillen in het algemeen als een waardevolle toevoeging bovenop voicepicking."

Snelle ROI

Na twee jaar ontwikkelwerk wordt de tijd stilaan rijp om de markt wat actiever te bewerken. Dat zal in een eerste fase nog deels rechtstreeks gebeuren maar uiteindelijk zal Proceedix vooral een beroep doen op partners. Het potentieel wordt alvast hoog ingeschat, mede dankzij de snelle terugverdientijd. "Klanten betalen een vast bedrag per toestel per maand. Voor een bedrijf met tien mobiele toestellen betekent dat bijvoorbeeld 650 euro per maand. We hebben berekend dat als Proceedix een bedrijf op een week tijd een half uur aan administratief werk uitspaart door papierloos te werken, de investering is terugbetaald. Zelfs als het bedrijf specifiek voor Proceedix in tablets of smartphones heeft geïnvesteerd. Hoe snel spaar je niet een half uur uit als niets meer hoeft overgeschreven, ingevoerd of geklasseerd te worden? Bovendien levert ook het foutloos werken bedrijven heel wat voordeel op", weet Peter Verstraeten.

Complementair met IoT

Of slimme meters die zelf data over pakweg de status van een machine communiceren op termijn geen bedreiging vormen voor Proceedix, wilden we tot slot nog weten. "Voor eenvoudige controles van bijvoorbeeld een oliepeil is dat inderdaad het geval, maar in heel veel kwaliteits-, onderhouds- of andere procedures zal er altijd menselijke tussenkomst nodig zijn. Het is net in dat aspect, de interactie met de mens, dat Proceedix een rol speelt. Bovendien zijn nog lang niet alle machineparken met slimme meters uitgerust. Integendeel, er wordt nog onnoemelijk veel werk op papier gedaan vandaag", aldus Peter Verstraeten.

Proceedix heeft ondertussen ook een applicatie ontwikkeld, MyProceedix, die toelaat om met Google Glass te connecteren en een smartphone of tablet te gebruiken als scanner of keyboard. "Dat betekent ook dat wanneer iemand met een Google Glass voorbij een machine met een slimme meter passeert, hij automatisch een melding kan ontvangen van de machine om een bepaalde interventie uit te voeren. Momenteel zijn we al een gelijkaardige proof-of-concept aan het doen met behulp van Bluetooth low-energy beacons."

"IoT (Internet of Things) is dus in de eerste plaats een opportuniteit. We spelen in op alle drijvende krachten achter Industry 4.0: SaaS, cloud computing, wearables, ... Proceedix sluit daar perfect op aan, want uiteindelijk zullen er altijd mensen nodig blijven om pakweg onderhoud of omstellingen uit te voeren. De introductie van cobots (collaborative robots) of de opmars van robotisering en machine-to-machine communicatie zal ongetwijfeld een impact hebben op de jobinhoud en de vereiste knowhow van heel wat mensen. Een tool als Proceedix heeft als doel om ze dan in hun al dan niet nieuwe taken optimaal te ondersteunen", besluit Peter Verstraeten.
 Onderwerp: Digital Business 
Lees Ook
X