Lees Ook

Gartner analyseert de BI-markt

Op zoek naar de juiste balans tussen business en IT

Gartner analyseert de BI-markt
Wanneer de krokussen in bloei staan, publiceert marktonderzoeksbureau Gartner traditiegetrouw zijn ‘Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms’. Uit het lijvige marktrapport blijkt dit jaar dat de verschuiving van IT-geleide rapportering naar selfservice analyses door de business het kantelpunt voorbij is. Nieuwe investeringen gebeuren in sterk gebruikersgerichte platformen waar geen diepgaande analytische kennis voor nodig is. Dat zorgt voor een serieuze aardverschuiving in het leverancierslandschap.
Al enige tijd predikt Gartner het bimodale groeimodel, waarbij organisaties tegen twee verschillende snelheden moeten evolueren: in marathon- en sprintmodus. Voor producten of diensten die al geruimere tijd vermarkt worden, kunnen klassieke, transactionele tools volstaan. Wil een bedrijf innovatief en disruptief zijn – of dus even een sprintje trekken – hebben ze nood aan erg flexibele, gebruikersvriendelijke en snel te installeren IT-oplossingen.
 
De traditionele rapporteringstools waarbij op geregelde tijdstippen de door IT voorgedefinieerde rapporten worden getrokken, zijn uiterst geschikt voor de marathonmodus omdat ze stabiel en accuraat zijn. Organisaties hoeven deze klassieke BI-platformen ook niet overboord te gooien, want dat zou tot heel wat chaos kunnen leiden. Wel menen de Gartner-onderzoekers dat bedrijven vandaag moeten investeren in nieuwe BI- en analytische projecten met moderne platformen die de sprintmodus ondersteunen en hen toelaten een voorsprong te nemen in hun markt en de samenwerking tussen IT en de business bevorderen. Gartner wil de marktontwikkelingen volgen en zoomt daarom in het Magic Quadrant in op de BI-tools die de vertaalslag kunnen maken van de sprint- naar de marathonmodus en het klassieke productieproces kunnen voeden met nieuwe, productieklare data. De traditionele BI-systemen krijgen voortaan hun plaats in het nieuwe rapport ‘Market Guide for enterprise reporting-based platforms.’
 
Door in te grijpen op de onderliggende ijkpunten voor de opbouw van het Magic Quadrant, werden de verschillende aanbieders grondig dooreengeschud. Dat leidt tot verrassende resultaten bij de leidende en visionaire spelers. De marktleiders op basis van omzet zijn niet noodzakelijkerwijs nog aanwezig als leidende spelers in het Magic Quadrant, of zijn zelfs helemaal niet meer in het kwadrant opgenomen, zoals bijvoorbeeld Oracle. Van de andere marktleiders, namelijk IBM, Microsoft, MicroStrategy, SAP en SAS, krijgt enkel Microsoft nog de leiderstrui. MicroStrategy, SAP en SAS behoren wel nog tot de kopgroep van visionairen.

4-deling

Gartner maakt in zijn kwadrant steeds het onderscheid tussen vier groepen: leiders, visionairen, uitdagers en nichespelers. Dit jaar komen er geen uitdagers voor in het kwadrant. De nichespelers focussen op een deelsegment van de markt, bijvoorbeeld Cloud BI. Zij missen doorgaans een brede functionaliteit. Een andere mogelijkheid is dat nichespelers een redelijk breed BI-platform hebben, maar beperkt zijn in hun implementatie- of ondersteuningsmogelijkheden of ze hebben een beperkte klantenbasis. Of ze hebben niet voldoende schaalgrootte om hun marktpositie te bestendingen. Typische nichespelers zijn bijvoorbeeld Information Builders en Salesforce.
 
De leiders classificeert Gartner als softwareleveranciers die een stevige kennis van de productmogelijkheden tonen, gekoppeld aan een transparant en aantrekkelijk prijsmodel dat incrementele aankopen en betalen op basis van het klantensucces ondersteunt. Naast Microsoft vervoegen Tableau en Qlik het leiderskwadrant.
 
Verder zijn er nog de visionairen. Zoals het woord het zegt hebben zij een sterke visie over het aangeboden BI-platform. Visionairen bieden diepgaande functionaliteit in hun focusdomeinen, maar hebben soms tekortkomingen op het vlak van bredere functionaliteitsvereisten of missen schaalgrootte. Een visionair is een innovator, maar er kunnen in de markt twijfels bestaan over het tegelijk groeien en in staat zijn om projecten consistent uit te voeren. In de rij van visionairen, die tevens ook nog hoog scoren op het uitvoeren van projecten, staan zoals aangehaald MicroStrategy, SAP en SAS, maar ook Alteryx. Meer moeilijkheden bij het daadwerkelijk uitvoeren van projecten wordt verwacht voor visionairen zoals IBM en Tibco Software. Bij IBM moet opgemerkt dat de focus van de onderzoekers op Watson Analytics lag en niet op IBM Cognos Analytics.

Nieuwe marktdynamiek

Gartner voorspelt dat de BI-markt tot 2019 een gematigde groei zal kennen van 5,8%. Die groeiratio weerspiegelt een markt in transitie, waar het voor de klassieke BI- en analytics spelers de voorbije jaren geen evidentie was om stand te houden. De BI-markt wordt vandaag duidelijk gekenmerkt door veranderende kooppatronen en behoeftes. De aankoopbeslissing schuift steeds meer op van het IT-departement naar de businessmanagers. Daaraan gekoppeld is er meer nood aan flexibele, gepersonaliseerde oplossingen, die het ‘land-and-expand’-model als norm hebben. Dat staat in sterk contrast met de grote, op organisatieniveau afgesloten deals die een dubbelcijferige groei in de hand werkten en dreven op het ruime budget van de IT-afdelingen.
 
De Gartner-onderzoekers menen dat de primaire drijvers voor nieuwe groei in de markt zullen worden beïnvloed door verschillende dynamieken in de markt. Zo zullen er nieuwe partijen opduiken die innovatieve producten aanbieden. De eerstvolgende jaren zullen bedrijven kunnen profiteren van de extra aandacht voor BI en analyse. Het nadeel van een overvloed aan innovatieve producten is de opbouw van een soort technische schuld. Het gevaar dreigt dat verschillende alleenstaande oplossingen die de business snel een meerwaarde bewijzen naderhand omgezet worden in productie-implementaties zonder voldoende aandacht te besteden aan het design, de implementatie en de ondersteuning. Organisaties moeten daarom in deze dynamische markt een formele strategie ontwikkelen en een referentiearchitectuur gebruiken bij het evalueren van de verschillende opties. Dit om grote herwerkingen en herontwikkelingen in de toekomst te vermijden.
 
De toenemende nood aan een goed beheer van de verschillende applicaties zal overigens een katalysator zijn om opnieuw een grotere betrokkenheid van de IT-afdeling te bewerkstelligen. Het begin van de marktverschuiving in het BI-segment grepen de businessleiders aan om de IT-afdeling te omzeilen en snel de gaten in hun BI-noden te dichten. Wanneer de uitrol van de flexibele IT-oplossingen grootschaliger wordt – zowel in aantal gebruikers als in complexiteit – zullen businessmanagers terug aansluiting zoeken bij IT om flexibele processen te ontwikkelen die selfservice toelaten en om een gepast gebruik van de tools te vrijwaren.
 
Daarnaast zal het groeiende marktbewustzijn omtrent en adoptie van slimme data ervoor zorgen dat meer gebruikers toegang zullen krijgen tot data discovery, wat de reikwijdte en impact van analytische oplossingen zal vergroten. Gartner verwijst met data discovery naar het vinden van patronen in grote, complexe en steeds vaker multi-gestructureerde datasets, zonder daartoe analytische modellen te hoeven bouwen of algoritmes te hoeven schrijven. De slimme data discovery via zoekfuncties, interactieve visualisaties of natural-language query technologies zullen evenwel de geavanceerde analyses en de datawetenschappers niet vervangen. Het voegt volgens de Gartner-onderzoekers een extra klasse van burgerdatawetenschappers toe, die hypotheses kunnen ontwikkelen die de datawetenschapper vervolgens in detail kan onderzoeken. De nood van organisaties om inzicht te verwerven in een steeds grotere massa data zal overigens ook leiden tot nog meer automatisering in het opsporen van datapatronen.
 
Voorts ziet Gartner een groeiende nood aan het kunnen ondersteunen van realtime gebeurtenissen en het streamen van data om het Internet of Things te ondersteunen. Om klaar te zijn om de grote volumes gegevens die uitgestuurd zullen worden door toestellen, sensoren en mensen te gebruiken, zullen organisaties moeten investeren in producten die specifiek ontwikkeld zijn om dergelijke data te verzamelen en te verwerken. Gartner meent dat de BI-spelers eveneens hierin zullen moeten investeren om zo gebruikers één enkel platform te kunnen bieden waarin ze het streamen van data kunnen combineren met andere databronnen en van waaruit de gebruikers voluit de kracht van realtime data kunnen benutten.
 
Tot slot verwachten de onderzoekers dat de BI-marktplaats verder zal uitdeinen en matuur worden. Dat zal nieuwe opportuniteiten met zich meebrengen voor organisaties om analytische mogelijkheden te kopen of verkopen. Een gevestigde markt creëert voor de BI-leveranciers ook nieuwe kansen, waarbij oplossingen die bovenop hun platform werden ontwikkeld kunnen verkocht worden in hun klantenkanaal of partnernetwerken. Maar de eindgebruikers hebben het meest te winnen bij een volwassen marktsegment: ze krijgen toegang tot een virtueel ongelimiteerde reeks van mogelijkheden die ze kunnen integreren in hun eigen ontwikkelde oplossingen en processen.
X