Lees Ook

Transport in eigen regie

De Logistics Control Tower van Informore

Transport in eigen regie
Zeker grotere verladers kiezen er soms voor om zelf de touwtjes van hun transportstromen in handen te houden. Met zijn Logistics Management System L2 wil Informore hen toelaten om dat meteen ook op een efficiëntie manier te doen. Op welke vlakken deze oplossing precies zijn meerwaarde biedt, horen we van Maurits Jongens, manager operations bij Informore. 
Voor het ontstaan van Informore moeten we terug naar 1992. “Informore is in feite ontsproten uit IDS, destijds een samenwerkingsverband van een aantal vervoerders, dat zich naar klanten toe onder één naam profileerde. Een aantal klanten vond de achterliggende software achter dat initiatief weliswaar interessant, maar wilde ook zijn eigen vervoerders kunnen aansluiten. Om ook hen te kunnen bedienen, zijn de twee oprichters van Informore – Pieter Kooi en Pieter Jongens – in 1992 uit de organisatie gestapt om hun eigen softwarehuis in Hilversum op te richten. Inmiddels telt Informore een team van een tiental medewerkers, dat voor grote projecten geregeld wordt versterkt door zelfstandige ontwikkelaars”, licht Maurits Jongens toe.
 

Logistics Management System voor verladers en 4PL’s

Vandaag biedt Informore een uitgebreid softwarepakket onder de naam L2, dat geënt is op verladers. Die oplossing fungeert in de eerste plaats als Logistics Control Tower. Daarom hebben ook 4th party logistics providers baat bij de oplossing. IDS is als 4th party logistics provider trouwens nog klant van Informore. Via een neutrale regie en overkoepelend IT-systeem wordt met de oplossing immers een optimale samenwerking tussen de diverse verladers mogelijk.
Daarnaast doen diverse grote verladers uit uiteenlopende sectoren een beroep op L2, zoals Samsung Electronics en Akzo Nobel. “We merken trouwens dat steeds meer verladers van een bepaalde grootteorde zelf de regie op zich nemen”, zegt Maurits Jongens. “Verladers willen zelf de regie pakken om hun klanten van orderregistratie tot en met uitlevering van de orders optimaal te bedienen. Enerzijds doen ze dat om kosten te besparen. Anderzijds maakt hen dat minder afhankelijk van de informatie die logistieke dienstverleners hen geven. Als verlader is het bijvoorbeeld lastig om na te gaan in welke mate een logistieke dienstverlener op een efficiënte en neutrale manier onderaannemers inschakelt. Precies die groep verladers die zelf (opnieuw) het inzicht en de controle in handen wil krijgen, moet L2 ondersteunen. Het feit dat we klanten wereldwijd kunnen bedienen, helpt daarbij.”

​Van aankoop tot rapportage

De Logistics Control Tower L2 omvat in wezen vier belangrijke pijlers, die verladers en 4PL’s moeten toelaten grip te houden op hun logistiek.

Procurement
Binnen de zogenaamde ProcurementManager wordt het overzicht behouden over alle transporttarieven, de gebruikte transportmodi, transittijden en daaraan gerelateerde informatie. In combinatie met de ShipmentManager maakt de ProcurementManager ook rescheduling en hercalculaties mogelijk. De grote kracht van deze tools is dat – eenmaal alle informatie in het systeem voorhanden is – de beste oplossing voor een bepaalde vracht kan worden berekend. Daarnaast is het ook mogelijk ‘what if scenario’s’ te berekenen op basis van aanbiedingen in combinatie met historische data. Zo kunnen verladers zelf analyseren welke transporteur de beste tarieven biedt voor specifieke routes en ladingen.

“In dat opzicht biedt de ProcurementManager ook ondersteuning bij tenders”, voegt Maurits Jongens toe. “Toch kan het best zijn dat een verlader of een klant bijvoorbeeld steeds dezelfde voorkeursleverancier wil. Daarom is het mogelijk L2 naar wens te configureren.”

Transportplanning
Binnen de ShipmentManager worden transportorders beheerd en zijn alle orders die worden uitgevoerd zichtbaar. Daarbij is het mogelijk transporten tot in detail te bekijken. Ook ‘supply chain event management’ maakt deel uit van deze oplossing, omdat via L2 connectiviteit met alle gewenste partners geregeld is. Afhankelijk van de noden is het mogelijk gepersonaliseerde overzichten te creëren. Een eenvoudige plug-in laat verder toe vrachtwagens optimaal te beladen via de Ortec LoadBuilding-tool.

Financiële controle
Binnen deze pijler kan het volledige facturatieproces worden geautomatiseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende munteenheden, btw-tarieven, enzovoort. Bovendien vermijden automatische audits fouten in het proces. Ook de financiële consolidatie van verschillende transporten wordt volledig geautomatiseerd. Daarnaast geeft deze tool een overzicht van transportkosten op het niveau van pakweg de truck, de container of het order.

M. Jongens: “In veel bedrijven is de factuurcontrole een zeer arbeidsintensief gebeuren. We merken dat veel organisaties er ook moeite mee hebben om daar de controle over te houden. Daar hebben bijkomende kosten zoals MAUT, wachturen en allerhande toeslagen veel mee te maken. Deze tool maakt het mogelijk dergelijke controles te automatiseren. Op die manier wordt het ook haalbare kaart om vroeg of laat ‘selfbilling’ in te voeren.”

Rapportage
Alle data betreffende de zendingen worden in L2 centraal opgeslagen en in allerlei rapportages beschikbaar gemaakt. Zo kunnen van elke carrier gedetailleerde en onafhankelijke rapporten worden gemaakt. Op die manier wordt het eenvoudiger om de performantie van transporteurs met elkaar te vergelijken. Ook het CO2-niveau kan per transport worden uitgerekend.

M. Jongens: “Samengevat kan L2 zorgen voor de verbetering van inkoopprocessen, planning & executie en financiën. Zo heeft deze oplossing Samsung Electronics een zestig procent hogere beladingsgraad en zestig procent minder Full Time Equivalents in de planning- & finance-afdeling opgeleverd. En uiteraard is de integratie met achterliggende systemen cruciaal om zo’n oplossing goed te doen werken. De voorbije twintig jaar hebben we ook op dat vlak de nodige expertise opgebouwd. Ook niet onbelangrijk is dat we L2 aanpassen aan de businesslogica van de klant in kwestie. Onze tools zijn weliswaar afgestemd op de generieke behoeften van verladers, maar omdat we met een in-house team van ontwikkelaars werken, kunnen we ons flexibel naar de klant toe opstellen.”
 

Klaar voor horizontale samenwerking

In de overgrote meerderheid van de gevallen wordt L2 als SaaS-oplossing geïmplementeerd. “We schuiven onze oplossing heel bewust als cloudoplossing naar voren. Als de klant dat echt wil, kunnen we die ook ‘on premise’ installeren. Toch zullen we altijd de toegevoegde waarde van de cloud benadrukken, omdat dat onderhoud, ondersteuning, updates en bereikbaarheid van het systeem voor de klant een stuk gemakkelijker maakt”, klinkt het.

Doorgaans wordt L2 als een totaalpakket aangeboden. “Toch zijn er ook partijen die bijvoorbeeld alleen de ProcurementManager in huis hebben. DSM, bijvoorbeeld, had specifiek nood aan een tool om centraal alle transporttarieven op te slaan en om die overal ter wereld met elkaar te kunnen vergelijken.”

“Binnen onze oplossing hebben we ook een specifieke module ‘Masterdata’. Die kan worden ingezet om de customer master data (openingsuren, contactgegevens, maximale pallethoogtes, enz.) en item masterdata (specificaties van de te verzenden goederen om gewicht en afmetingen van de zendingen mee te berekenen) van een bedrijf mee te beheren. Zo’n module wordt soms wel en soms niet gevraagd. Het hangt ervan af of er al dan niet een ander systeem met actuele data is, dat we kunnen bevragen”, voegt Maurits Jongens eraan toe. “

Als we de Logistics Control Tower in het licht van de toekomstige ontwikkelingen zien, dan kan die een toegevoegde waarde bieden bij de trend naar horizontale samenwerkingsprojecten. “We merken dat steeds meer verladers openstaan voor dergelijke initiatieven om hun efficiëntie een ‘boost’ te geven. Verschillende verladers zijn intussen al hun software op dergelijke initiatieven aan het afstemmen. Ook wij zijn bezig met een aantal projecten in die richting. Ik verwacht dat die trend de toekomst van L2 dan ook zeker mee zal tekenen”, zegt Maurits Jongens nog.
X