Lees Ook

Transport in betere banen

De rit- en routeplanningsoplossingen van PTV Group

Transport in betere banen
Met liefst 38 jaar ervaring kan PTV Group bogen  op een zeer ruime expertise. Intussen heeft de organisatie zich helemaal genesteld in de markt van mobiliteit en transport. Ludo Hendrix, directeur van de PTV België, vertelt wat we in het bijzonder van de logistieke oplossingen kunnen verwachten.
 
Van origine is PTV Group een Duits bedrijf, met Karlsruhe als uitvalsbasis. Sinds zijn oprichting in 1979 werd het wereldwijde netwerk continu uitgebreid. Intussen telt PTV Group wereldwijd 20 filialen en 800 medewerkers. De Belgische poot – met acht medewerkers ondertussen – kwam er in 1999 als dochter van PTV Nederland, waarmee zeer nauw wordt samengewerkt. Nog steeds is het Duitse hoofdkantoor het kloppend hart van de organisatie, waar alle ontwikkeling en innovatie plaatsvinden.
 

​Logistieke specialiteiten

PTV Group stelt zich tot doel om alles wat mensen en goederen beweegt te plannen en te optimaliseren. Dat gaat van autoverkeer en openbaar vervoer tot transportroutes en distributiestructuren. Daarvoor biedt het bedrijf de nodige software, data, advies en onderzoek. Als we inzoomen op het aanbod logistieke oplossingen, dan onderscheidt Ludo Hendrix als belangrijkste TLNplanner, PTV Smartour en xServer.
 

TLNplanner: algemeen aanvaarde routes

TLNplanner richt zich specifiek naar transporteurs en is alleen in de cloud beschikbaar. De gegenereerde gegevens omvatten niet alleen rijtijden en trajecten, maar ook route gerelateerde transportkosten, toltarieven en exacte emissiewaarden.

Zijn grote populariteit heeft TLNplanner te danken aan het feit dat de resultaten zijn gebaseerd op genormeerde parameterinstellingen. “Onze planner wordt uiteraard ondersteund door de Nederlandse beroepsfederatie TLN, waarmee we de oplossing hebben uitgebouwd. Maar ook de Belgische beroepsfederaties hebben zich achter deze oplossing geschaard”, legt Ludo Hendrix uit. “Dat impliceert dat de industrie de resultaten algemeen aanvaardt, bijvoorbeeld wanneer partijen onderling beslissen om te factureren op basis van afstand.  TLNplanner willen we nu ook wereldwijd gaan uitrollen. Dat zal voor een stuk gebeuren onder de vleugels van de IRU (International Road Union).”

PTV Smartour: ondersteuning voor planners

Terwijl TLNplanner berekeningen maakt op basis van criteria als afstand en tijd, gaat PTV Smartour een heel stuk verder. Die oplossing richt zich met name tot bedrijven die nood hebben aan een betrouwbare distributieplanning. “PTV Smartour gaat dus veel breder in de markt. Zo’n dertig procent van de PTV Smartour-gebruikers zijn transportbedrijven, de rest zijn groothandels, producenten, enz. Dat kunnen zowel bedrijven met een handvol wagens zijn als organisaties met meer dan honderd wagens.”

PTV Smartour is een standaardproduct dat op basis van een aantal parameters wordt afgestemd op de noden van de klant. Voordeel van het vasthouden aan een standaard, is dat elke klant vlot met de software kan meegroeien.

In eerste instantie moet PTV Smartour de planners binnen het bedrijf ondersteuning bieden. “Stel: je hebt tien vrachtwagens die honderd leveringen moeten uitvoeren. Daarbij moet je rekening houden met bepaalde parameters: de leverhoeveelheden, het type vrachtwagen, afgesproken tijdsvensters, enzovoort. Als die parameters worden samengebracht in de software, zal een voorstel naar voren komen. Dat kan de planner vervolgens bij zijn beslissing gebruiken”, aldus Ludo Hendrix. “Voor alle duidelijkheid, PTV Smartour zorgt ervoor dat de planner betere inzichten krijgt zodat hij zijn werk sneller en efficiënter kan doen. Het kan nooit de bedoeling zijn dat de software de planner vervangt. Zo kan een planner er rekening mee houden wanneer een chauffeur al een zware week heeft door hem een lichter traject te geven. Een pallet stemt ook niet altijd perfect overeen met een palletplaats, bijvoorbeeld als de lading iets over de randen heen komt. Zulke zaken weet een planner. Op basis van zijn kennis kan hij – indien nodig – de software ‘overrulen’.”

Doordat het samenspel tussen planner en software zo belangrijk is, besteedt PTV Group veel aandacht aan een gebruikersvriendelijke ‘user interface’. Verder is het belangrijk dat de PTV-medewerkers die deze oplossingen implementeren een achtergrond als planner hebben. Op die manier hebben gebruikers altijd rechtstreeks contact met iemand die dezelfde taal spreekt. Aangezien plannen geen ‘nine to five job’ is, is een 24/7-service in dergelijke omgevingen ook een must.

PTV Smartour kan zowel voor de operationele als de tactisch-strategische planning worden ingezet. “Het operationele luik bestaat uit de dagelijkse planning op basis van data uit achterliggende systemen, zoals een ERP of TMS. Die planning wordt vervolgens ook weer teruggekoppeld met die systemen. Ook niet onbelangrijk: de gemaakte ritten kunnen ook naar mobiele eenheden aan boord van de vrachtwagen worden gestuurd. Zo ziet de planner het wanneer een chauffeur te laat dreigt te komen en kan hij ingrijpen. Ook voor de klant kan bepaalde informatie zichtbaar worden gemaakt”, licht Ludo Hendrix toe. “Op tactisch-strategisch vlak kan PTV Smartour meer bepaald ‘what if scenario’s’ vergelijken. Wat als we klanten een latere ‘cut-off’ geven bijvoorbeeld? Of wat als we diepgevroren en gekoelde producten samen zouden gaan vervoeren? Op basis daarvan kunnen we bedrijven helpen om nieuwe planningsstrategieën uit te stippelen.”

“Uiteraard is het ook onze rol om te bekijken bij welke oplossing een bedrijf het meest baat heeft. Belangrijk om te onthouden is dat TLNplanner in feite de basis is, met PTV Smartour ga je een veel grotere complexiteit aan. De cijfers spreken voor zich: we hebben zo’n vijfduizend gebruikers voor TLNplanner, voor PTV Smartour zijn dat er vierhonderd à vijfhonderd. Om een indicatie  te geven: bij PTV Smartour ligt de terugverdienperiode tussen een half jaar en anderhalf jaar”, voegt hij eraan toe.

PTV xServer als achterliggende motor

Met de PTV xServer stelt het bedrijf ook de technologie die schuilgaat achter zijn producten ter beschikking. Dat gebeurt in de vorm van krachtige programmamodules. Zo is er bijvoorbeeld xLocate, dat instaat voor alles wat draait rond adresverificaties en geocoding. xMap omhelst dan weer de technologie achter de digitale kaarten. Andere belangrijke modules zijn xRoute, de motor achter TLNplanner en xTour, de motor achter PTV Smartour.

“Die modules bieden we doorgaans als SaaS-oplossing aan. Vrijwel alle TMS-leveranciers hebben onze xServer in hun pakket ingebouwd. Maar ook transportbedrijven die hun oplossingen zelf ontwikkelen –Transport Gheeraert bijvoorbeeld – kunnen xServer in hun eigen backoffice integreren”, klinkt het.

​Oog voor stadsdistributie

Een trend waar PTV Group bij de verdere verdieping van zijn oplossingen hard op inzet, is stadsdistributie. “Zo moeten we steeds meer rekening houden met zones waar gewone vrachtwagens niet meer binnen mogen. Dergelijke evoluties in onze software meenemen en daarbovenop een goede interactie met on board units garanderen, wordt cruciaal. Ook de integratie van logistieke software met verkeerssoftware is binnen die context belangrijk. We beschikken over gedetailleerde wegennetwerken over de hele wereld en hebben daarnaast een massa truckgegevens. Die data vormen onze grote rijkdom. Door al die data nog beter met elkaar te combineren, willen we in de toekomst nog meer waarde voor klanten genereren”, besluit Ludo Hendrix.
 
X