Lees Ook

Spannend samenspel tussen software en equipment

Ronde tafel: de complexiteit van magazijnautomatisering

Magazijnomgevingen worden steeds uitdagender, daar hoeven we geen tekening bij te maken. Gelukkig bestaan er vandaag tal van oplossingen die de groeiende complexiteit helpen op te vangen. Naast een uitgebreid aanbod warehouse equipment helpt software om grip op de magazijnactiviteiten te krijgen. Alleen maakt die onderlinge wisselwerking het nog lastiger om door de bomen de focus op het bos te houden. Business Logistics bracht diverse specialisten binnen de sector samen en vroeg hen om zich collectief over de knelpunten én opportuniteiten binnen het magazijn anno 2016 te buigen.
In totaal schaarden zes partijen zich rond onze tafel. Aan de kant van de aanbieders van warehouse equipment waren dat Henk Deloof, commercial manager bij Egemin Automation; Werner De Swaef, sales director Benelux bij Knapp; Hans De Sutter, head of sales bij TGW Benelux; Andy Van Mieghem, managing director bij Vanas Engineering en Jan Van Der Velden, senior manager Systems bij Vanderlande Industries. Daarnaast tekende Eric Vandenbussche, directeur van het logistiek adviesbureau Logflow, present.

Kleinere orders, snellere leveringen

BL: Als we het hebben over de stijgende complexiteit in het magazijn, dan komt automatisch e-commerce als belangrijkste ‘boosdoener’ in ons op.
H. De Sutter: “Wat retail betreft, is dat ook terecht. Met name bedrijven die via verschillende kanalen beleveren, zetten heel veel druk op hun magazijn(en). Naast de shops moeten ze aan veeleisende consumenten heel kleine orders uitleveren, en dat vaak de volgende of zelfs dezelfde dag.”
J. van der Velden: “Feit is dat het aantal orders gigantisch stijgt bij een afname van de ordergrootte naar twee tot vier regels. Bovendien maken niet alleen de hoge servicevereisten, maar ook de grote productdiversiteit het er in dergelijke omgevingen niet gemakkelijker op.”
H. Deloof: “De uitdagingen voor retailers zijn extreem groot, maar de trend naar kleinere orderhoeveelheden is een algemeen fenomeen. Steeds meer leveranciers worden geconfronteerd met klanten die geen pallets meer, maar losse dozen met een paar weken voorraad willen. Ook in productieomgevingen is de evolutie naar steeds kleinere batches een gekend fenomeen. Kortom, de meeste magazijnen moeten vandaag kleinere en meer frequente leveringen verwerken, en dat voor hetzelfde geld.”

Automatisering in de lift

BL: In welke mate mogen we van magazijnautomatisering een treffend antwoord op de huidige uitdagingen verwachten?
E. Vandenbussche: “Of het voor een bedrijf interessant is om te automatiseren, hangt af van veel verschillende factoren. Feit is wel dat automatisering in de lift zit. Terwijl vroeger verregaande automatisering vooral voor grotere bedrijven was weggelegd, zien we nu steeds meer kmo’s naar geautomatiseerde systemen grijpen. Zelfs logistieke dienstverleners – voor wie zulke investeringen niet evident zijn – overwegen alsmaar vaker de automatiseringspiste. En ook productiebedrijven trekken steeds meer hun natuurlijke reflex om binnen de productiemuren te automatiseren naar het magazijn door.”

BL: Hoe valt dit stijgende succes van automatisering te verklaren?
E. Vandenbussche: “In ons land spelen uiteraard de hoge loonkosten een rol. Daarnaast groeit de maturiteit van de beschikbare technologieën. De bestaande systemen worden steeds flexibeler. Bedrijven beseffen dat ook. Daardoor staan ook bedrijven van wie je het op het eerste gezicht minder verwacht, steeds meer open voor automatisering binnen hun magazijn.”
W. De Swaef: “Voor een groot bedrijf met hoge volumes is automatisering vaak gemakkelijker recht te rekenen dan voor een kleine kmo. Gelukkig bestaan er tegenwoordig heel laagdrempelige systemen die een vlotte instap mogelijk maken. Daarnaast groeit de aandacht voor schaalbaarheid – denken we maar aan shuttle-installaties – zodat zelfs meer gesofisticeerde goods-to-man-systemen voor minder grote bedrijven een haalbare kaart worden.”
J. van der Velden: “Omwille van hun schaalbaarheid zien we de markt voor shuttlesystemen fors groeien en evolueren, terwijl die van de miniloads stagneert. Binnen die omgevingen neemt ook de hoeveelheid conveyors af, aangezien je goederen op een shuttle veel directer kan sturen dan op conveyors. Optimaliseren doe je dan weer door de juiste intelligente software in te zetten.”
A. Van Mieghem: “De huidige software maakt het voor steeds meer bedrijven interessanter om te automatiseren. Terwijl verticale liftsystemen vroeger minder door software werden aangestuurd, doet Vanas Engineering dat in 90% van de gevallen wel. Wij bieden de nodige middleware en zelfs een WMS aan, geconnecteerd aan het ERP-systeem van de klant. We kunnen gerust stellen dat performante software bedrijven tegenwoordig in staat stelt hun equipment optimaal te benutten en meer uit hun investering te halen.”

BL: In welke mate is het vandaag mogelijk diverse types goederen of stromen voor verschillende kanalen in één automatisch systeem te vatten?
W. De Swaef: “Als je erin slaagt meerdere stromen in één systeem te krijgen, dan wordt je complexiteit op procesmatig vlak vanzelf beperkt. Met de huidige software kun je dat op een goede en overzichtelijke manier doen. Vaak kun je diverse stromen binnen één of twee installaties opvangen. Denken we maar aan een shuttlesysteem in combinatie met een pocketsorter in een e-commerceomgeving.”
E. Vandenbussche: “Uiteraard moet je je systemen tot een minimum trachten te beperken. Maar je moet vooraf wel goed bestuderen waar je welke goederen legt. Soms kan het net interessant zijn om pakweg snellopers van de hoogste categorie of promotieartikelen uit je automatische systeem weg te trekken en bijvoorbeeld manueel of in een ander – meer geschikt – automatisch systeem te gaan behandelen. Dat kan je heel wat kosten en kopzorgen besparen. Daarnaast loont het de moeite te bekijken of je je automatisch systeem niet alleen voor eindproducten, maar ook voor bijvoorbeeld grondstoffen, verpakkingen of halffabrikaten kunt gebruiken. Als je daarin slaagt – terug met behulp van de nodige software – dan kun je een gigantische efficiëntiewinst boeken.”
 

Met of zonder WMS?

BL: Alle aanbieders rond deze tafel bieden een eigen warehouse management system aan, bovenop hun warehousesystemen. In welke mate kunnen die oplossingen tippen aan standaard WMS-pakketten op de markt?
H. De Sutter: “Wij leveren alle magazijnsoftware onder het ERP: het WMS, het WCS (Warehouse Control System) en de Material Flow Control (MFC). Net als de andere partijen aan deze tafel bieden wij onze magazijnsoftware alleen aan in combinatie met onze hardware. Zo willen wij in de eerste plaats klanten die hun equipment en de bovenliggende software uit één hand wensen een antwoord bieden. We kunnen stellen dat zo’n 40% van onze klanten gebruikmaakt van ons WMS. Of wij ons in die gevallen aan standaard WMS-pakketten kunnen meten? Dat denk ik wel.”
H. Deloof: “Ook ik ben ervan overtuigd dat ons WMS op veel vlakken niet hoeft onder te doen voor standaardpakketten. Maar als je naast onze installatie ook nog een belangrijk aandeel man-to-goods-activiteiten en andere systemen moet beheren, snappen we best dat de klant voor een standaard WMS kiest. In die gevallen is het vooral belangrijk dat het WCS bij ons ligt.”
A. Van Mieghem: “In zeer complexe omgevingen, waar bijvoorbeeld intelligent task management vereist is, zijn wij blij dat een groter WMS-pakket het van ons overneemt. Maar in veel gevallen volstaat ons WMS prima. Angst om te afhankelijk te worden van onze software is trouwens niet echt nodig. Ons WMS kan ook met andere hardware gekoppeld worden, zodat we ‘vechtscheidingen’ vermijden mocht een klant vroeg of laat beslissen om een andere weg in te slaan.”
J. van der Velden: “Je kunt gerust stellen dat het voor partijen als de onze noodzakelijk wordt om dergelijke software te leveren. Maar we passen ons volledig aan de situatie ter plaatse aan. Als de klant een up-to-date WMS heeft dat de noodzakelijke koppeling met het WCS garandeert, dan zullen wij adviseren om dat zo te houden. Een nieuw WMS implementeren brengt immers altijd kosten en operationele risico’s met zich mee.”
W. De Swaef: “Wij bieden naast ons eigen WMS ook SAP EWM aan. Met name voor klanten die al het ERP-systeem van SAP hebben, kan dat een interessant alternatief zijn.”
E. Vandenbussche: “Als je ervoor kiest meerdere partijen in je automatiseringsproject te betrekken, dan wordt de complexiteit logischerwijs hoger. Het WMS zal het overkoepelende element zijn dat alles samenhoudt. Biedt het WMS van je hardwareleverancier die capaciteit, des te beter. Anders kijk je best eens rond binnen het ruime aanbod van pakketten in de markt. In elk geval mag je nooit lichtzinnig over je WMS-keuze gaan. ”
 
BL: Iets wat veel bedrijven zich wellicht afvragen: waar stopt de verantwoordelijkheid van het WCS en neemt het WMS het over?
H. De Sutter: “Tussen beide ligt inderdaad een grijze zone. Er is functionaliteit – denken we maar aan precubing (het berekenen van het volume van een order) of pick & pack – die zowel tot het takenpakket van het WMS of het WCS kan behoren. Het is aan ons om vooraf met de klant af te stemmen waar ze welke verantwoordelijkheden willen leggen.”
H. Deloof: “Op bepaalde punten moet je inderdaad met de klant in discussie gaan. Maar meestal is die er wel snel van overtuigd om alles wat met locatiebeheer te maken heeft in de blackbox van het WCS te stoppen en het voorraadbeheer in het WMS.”
J. van der Velden: “Het WCS moet in de eerste plaats de geautomatiseerde logistieke processen in detail aansturen. De input hiervoor – bijvoorbeeld orderregels met aantallen en productkarakteristieken – moeten van het WMS komen. Maar het is het WCS dat bijvoorbeeld in realtime zal uitrekenen wat de beste stapelpatronen voor een stapelrobot zijn. Een transactiegebaseerd WMS zal dat nooit in realtime kunnen.”
E. Vandenbussche: “Het komt er vooral op aan de verantwoordelijkheden binnen je IT-structuur juist te leggen. Maar zoals altijd zal de ‘beste’ oplossing steeds een afweging van verschillende componenten zijn. Het is best mogelijk dat een klein bedrijf niet de middelen heeft om in een stand alone WMS te investeren. Dan is het begrijpelijk dat je beslist om het WCS van je hardwareleverancier meer verantwoordelijkheid te geven.”
 

Gaan voor technologische hoogstandjes?

BL: Tegenwoordig zijn er tal van automatische systemen op de markt en constant komen er nieuwe bij. Denken we maar aan drones die de voorraad opnemen of robots die het werk van de picker overnemen. Kunnen bedrijven goed inschatten of ze daar al dan niet aan toe zijn?
E. Vandenbussche: “De richtlijn is: probeer niet te lopen als je nog niet kunt stappen. Begin bij het begin: neem je processen onder de loep, optimaliseer ze en kijk welke systemen daar het best op aansluiten. Daarbij moet je rekening houden met je eisen voor de toekomst en uiteraard ook met het economische aspect. Maar heel weinig bedrijven zijn momenteel al toe aan een drone in hun magazijn.”
H. De Sutter: “Toch mogen we niet blind zijn voor nieuwe technologieën. Het klopt dat we nog maar aan het begin staan van de evolutie naar robots, maar er zijn al succesvolle toepassingen. Ik ben ervan overtuigd dat we over een drietal jaar nog een heel stuk verder zullen staan. Het feit dat er binnen goods-to-man-systemen heel vaak op dezelfde plaats goederen uit een bak worden gepickt en in de verzenddoos worden gelegd, maakt robotisering daar extra interessant.”
W. De Swaef: “In productieomgevingen is robotisering al veel langer een feit. In bepaalde sectoren, meer bepaald healthcare, zetten wij nu al pickingrobots voor ‘single units’ in magazijnen in.  Ook wij schatten het potentieel van robotsystemen heel hoog in.”
H. Deloof: “Enkele futuristische systemen buiten beschouwing gelaten, kun je trouwens heel goed inschatten wat je precies van een systeem mag verwachten. Tegenwoordig bestaan er heel goede visualisatieprogramma’s waar je de klant bij wijze van spreken kunt laten voelen wat hij gaat kopen. Daarmee kun je ook gemakkelijk uittesten of een systeem wel de nodige performantie haalt binnen jouw specifieke omgeving. Vroeger moest je blind vertrouwen op wat de fabrikant je vertelde. Dat is gelukkig niet meer zo.”
 

Voorraden: check!

BL: Een andere uitdaging in een wereld met een groeiende productdiversiteit is het onder controle houden van de voorraad?
H. De Sutter: “Dat spreekt voor zich. Maar soms is een hoge voorraad ook inherent aan de strategische keuzes van bedrijven. TVH bijvoorbeeld belooft om een bepaald aantal jaar reserveonderdelen te leveren. En bij welke webwinkel zal een klant bestellen als hij aan het surfen is? Bij diegene die het product op voorraad heeft. Ook het feit dat winkels zelf minder voorraad willen, zorgt ervoor dat meer voorraad naar het centrale magazijn verschuift. Zulke zaken moet je als aanbieder gewoon accepteren en meenemen in de installatie.”
A. Van Mieghem: “Dat neemt niet weg dat je moet proberen af te raken van pakweg obsolete voorraad. Ik spreek nu misschien tegen onze winkel, maar wij zijn heel opgelucht als een bedrijf ons vertelt dat ze een voorraadmanagementsoftware in huis hebben. Dat betekent dat het bedrijf al grondig bezig is met de hoeveel voorraad die het echt nodig heeft.”
H. Deloof: “We zien dat ook in productie steeds vaker wordt nagedacht over de voorraden die ze teweegbrengen. Het verkleinen van de batches kost op productievlak weliswaar meer, maar het kan op logistiek vlak verlichting betekenen.”
W. De Swaef: “Ook retours kunnen ertoe leiden dat de voorraden de pan uit swingen. Bij het opzetten van je retourproces is het dan ook heel belangrijk om de goederen zo snel mogelijk beschikbaar te maken.”

BL: Met de opmars van e-commerce zijn retours sowieso een zaak waar menig bedrijf wakker van ligt. Kan warehouseautomatisering op dat vlak ook zijn steentje bijdragen?
H. De Sutter: “Als de volumes voldoende hoog zijn, dan loont het zeker de moeite om te bekijken of je via een automatisch systeem die stroom vlotter kunt afhandelen.”
J. van der Velden: “Om de retourstromen efficiënt van andere te scheiden, zien we in dergelijke omgevingen steeds meer systemen die retours kortstondig en individueel kunnen opslaan, tot ze weer nodig zijn voor nieuwe orders. Op het moment dat dat nieuwe order wordt ingepakt, zal de retour dan automatisch aan de inpakker worden aangeboden.”
E. Vandenbussche: “In feite is een retourproces niets anders dan een ontvangstproces. Weliswaar met daaraan gekoppeld specifieke inspecties – waar je handenarbeid niet kunt uitsluiten – en een goede routering. Een degelijke softwareaansturing zal hier cruciaal zijn om het product zo snel mogelijk terug de deur uit te krijgen. Als je bovendien al op voorhand van de klant weet wat er zal terugkomen en wat de reden van de retour is, dan kan dat je efficiëntie nog verhogen.”
 

Kwestie van de juiste keuzes

BL: “Hebben jullie verder nog advies voor bedrijven die momenteel worstelen met de stijgende complexiteit binnen hun warehouse of die net voor een belangrijk project staan?
H. De Sutter: “Zorg ervoor dat je je data goed in kaart hebt vooraleer je begint te automatiseren. Dat blijft een oud zeer, zelfs bij grote bedrijven. Als je pakweg de omvang en het gewicht van je goederen niet kent, dan heeft een automatiseringsproject weinig kans op slagen, hoe goed dat systeem an sich ook is.”
A. Van Mieghem: “Veel organisaties nemen vandaag nog te vlug beslissingen, vaak onder druk van bovenaf. Dan lopen ze het risico een systeem in huis te halen dat vroeg of laat tegensputtert. Het is natuurlijk best mogelijk dat je vandaag nog niet het geld op tafel kunt leggen voor de oplossing die je morgen nodig hebt. In dat geval komt de schaalbaarheid van veel systemen goed van pas. Onze liftsystemen kun je zelfs huren. Uiteraard is dat voor grote, complexe systemen minder evident. Maar kijken of je bepaalde oplossingen niet op een andere manier kunt financieren, kan in bepaalde gevallen een optie zijn om meer toekomstgericht te gaan investeren.”
W. De Swaef: “Veel bedrijven leggen al referentiebezoeken af voordat ze automatiseringskeuzes maken. Ik adviseer ook eens langs te gaan bij bedrijven in andere, meer vooruitstrevende sectoren.”
E. Vandenbussche: “Inderdaad. Als je naar de oplossingen binnen vergelijkbare bedrijven kijkt, moet je beseffen dat je per definitie naar een oplossing kijkt die verouderd is, zeker met de snelle ontwikkelingen vandaag. Probeer ook heel goed in te schatten wat je morgen nodig hebt. Gemakkelijk is dat niet, maar het is wel belangrijk. Het kan best dat e-commerce nu slechts een peulschil van je omzet vertegenwoordigt, terwijl dat over vijf jaar pakweg de helft is. Als je die kans reëel acht, dan moet je dat meenemen in je masterplan. In een veranderlijke wereld zoals vandaag is het in feite een must om zo’n plan te maken.”
J. van der Velden: “Klopt. De wereld van morgen ziet er altijd anders uit dan wat je voor ogen hebt. Het is bijgevolg raadzaam verschillende scenario’s uit te werken. Toets vervolgens de logistieke oplossing die je in gedachten hebt aan elk van die scenario’s. De oplossing die het meest flexibel met al die scenario’s overweg kan, zal de meest zekere oplossing voor de toekomst zijn.”
 
X