Lees Ook

Ontsluit het volledige potentieel van uw supply chain

Ontsluit het volledige potentieel van uw supply chain
De retailwereld is aan het veranderen en de fulfilment van direct-to-consumer orders wordt steeds vaker buiten distributiecentra, warehouses en leveranciers om gedaan en omvat tegenwoordig honderden of zelfs duizenden winkels. Retailers met winkelnetwerken staan er veel beter voor dan online retailers als ze snelle, gratis verzending winstgevend kunnen aanbieden. Optimale fulfilment is alleen mogelijk als de winkel niet alleen als een extra verzendpunt wordt gezien, maar ten volle wordt benut.

Next-level optimalisatie

Met zijn continue systematisch leervermogen maakt Adaptive Network Fulfilment (ANF) het retailers mogelijk om de rendabiliteit van direct-to-consumer orders te optimaliseren. Systematisch leren geeft dieper inzicht in de factoren die echt van belang zijn voor uw winkel buiten verzenden, handling en geografische afstand om.

Met behulp van ANF kunnen retailers de overall marges op orders op meerdere manieren optimaliseren. Automatische identificatie van producten die waarschijnlijk afgeprijsd moeten worden op basis van hun verkoop, voorraad en locatie. Optimaal prijzen reduceert een te grote voorraad en de noodzaak om af te prijzen, en dat reduceert op zijn beurt weer operationele en logistieke kosten als aan het eind van het seizoen artikelen weer van de schappen moeten worden gehaald.

Adaptief voorraadbeheer heeft rechtstreeks invloed op de winstmarges. ANF kan op basis van berekeningen winkelvoorraad reserveren voor verkopen in de winkel met een hogere marge of, indien van toepassing, winkelvoorraad gebruiken om online bestellingen te vervullen. ANF beoordeelt namelijk de vraag uit alle verkoopkanalen en kijkt bij orderfulfilment naar de optimale locatie ongeacht de bron van de order.

Ook gestroomlijnde operaties leveren een belangrijke bijdrage aan maximale winst. Adaptief leren berekent in de loop van de tijd de kans op fulfilmentsucces, nee moeten verkopen en verzendtijden. Om de verborgen kosten te reduceren wijst ANF fulfilment strategisch toe aan locaties die de vraag het best kunnen afhandelen, de juiste capaciteit hebben, het minst vaak nee hoeven te verkopen en de snelste 'click-to-deliver'-tijden hebben. Verborgen kosten zijn onder meer kosten voor de service level upgrade bij nee moeten verkopen, vertraagde fulfilment en restitutie aan klanten.

Totale fulfilmentkosten

Met een holistisch beeld van de totale fulfilmentkosten kunnen retailers tegenwoordig de overall fulfilmentkosten tot een minimum beperken, omdat ze opties kunnen configureren en beoordelen door tegelijkertijd meerdere factoren te bekijken. In een omnichannelwereld moet continu worden geëvalueerd en gehandeld op basis van meerdere overwegingen:
  • Wil ik 10% extra aan verzendkosten besteden om deze order vanuit een locatie met veel te veel voorraad te fulfillen om potentieel duurdere afprijzingen te voorkomen?
  • Moet ik mijn orders met gratis verzending alleen laten doen door locaties die tot de 5% behoren met de laagste verzend- en handlingkosten? Of kies ik de locatie met de grootste voorraad, beste fulfilmentcijfers en de winkel met de grootste fulfilmentcapaciteit?

ADAPTIVE NETWORK FULFILMENT
Retailers gebruiken winkelvoorraden en verzending vanuit winkels om:

AAN KLANTVERWACHTINGEN TE VOLDOEN
  • De nieuwe norm is snel en gratis.

DE EXTRA DRUK OP HET FULFILMENTNETWERK AAN TE KUNNEN
  • Automatisch voorraden doorsturen bij pieken in orderfulfilment door online verkopen wegens de feestdagen, flashsales of promoties.

NETWERKVOORRADEN TE GEBRUIKEN
  • Gebruikmaken van het gehele voorraadnetwerk om out-of-stocks en afprijzingen te voorkomen, uit de meest efficiënte supplybron sourcen.

De verzendkosten voor het fulfillen van een order zijn eenvoudig te meten. Het gaat bij de werkelijke fulfilmentkosten niet alleen om geld, het gaat ook om operationele en alternatieve kosten zoals de capaciteit van winkelmedewerkers, grote voorraden en mislukte of vertraagde fulfilment.

Met Adaptive Network Fulfilment worden aanzienlijk meer optimalisatiefactoren meegewogen en omgezet naar een kostenplaatje dat het leven makkelijker maakt. Er worden realtime data binnen het Order Management System (OMS) gebruikt om de kosten voor een bepaalde factor te nuanceren. Retailers hebben de flexibiliteit om te kunnen bepalen wat de kosten of voor- en nadelen zijn bij de keuze voor een bepaalde optie.   Retailers kunnen bijvoorbeeld het gebruik van een locatie waar voorraden laag zijn met 20% inperken. Door gebruik te maken van de ordergegevens binnen het OMS, wat een afgewogen en reëel inzicht in de kosten geeft, kunnen retailers de overall fulfilmentkosten holistisch evalueren.

Performance meten

Op de dashboards die specifiek voor de onderneming zijn gebouwd, kunnen retailers inzicht in de overall fulfilmentperformance krijgen, zien waar kansen liggen en of de bedrijfsdoelen worden gehaald.

Het bedrijf kan voor elke order de fulfilmentbeslissingen, meegewogen opties en parameters en de gedeconstrueerde uitsplitsing van elke factor zien die een onderdeel vormen van de overall fulfilmentkosten. Het is deze kijk op het algoritme dat retailers in staat stelt om hun marges te optimaliseren terwijl ze de verwachtingen van de klant overstijgen.
 Onderwerp: WMS   Bedrijven: Manhattan Associates Europe BV 
Lees Ook
X