Lees Ook

LinkedIn voor transportplanning

Transmate-platform brengt vraag en aanbod samen

LinkedIn voor transportplanning
Vrachtwagens die op de Vlaamse wegen rondrijden, zijn gemiddeld slechts voor de helft beladen. Bedrijven besteden hun transporten het liefst uit aan zo weinig mogelijk verschillende partijen. Vanuit die vaststelling sloegen Noël Vranckx en Philip Poppe de handen in elkaar en richtten Transmate op, een cloud-platform dat de verschillende schakels in de logistieke keten op een transparante manier samenbrengt. Via verschillende features verhogen de beladingsgraad en de service en daalt de kostprijs.
 
Noël en Philip leerden elkaar kennen bij het chemische bedrijf Eastman, hebben beiden supply chain ervaring en zagen zich geconfronteerd met dezelfde stroefheid in die supply chain.
Noël Vranckx: “Bedrijven beperken hun carrierpool tot een handvol transportbedrijven waarover ze doorgaans tevreden zijn. Alleen moeten die bedrijven wel alle transporten uitvoeren, ook de minder rendabele. Het transportbedrijf neemt die bluts met de buil, maar daardoor ontstaat er inefficiëntie, waardoor niet alle vrachtwagens optimaal beladen zijn. En tegelijkertijd is er een capaciteitsprobleem, wat logisch is: er rijden te veel vrachtwagens rond omdat ze hun ritten niet optimaal kunnen plannen. En dat veroorzaakt dan weer een druk op de mobiliteit, aangezien er in verhouding meer vrachtwagens rondrijden dan nodig is.”
 
Philip Poppe: “We hebben dan het plan opgevat om een portaalsite te bouwen waarbij we verladers, eindklanten en vervoerders aan elkaar linken, zodat bedrijven hun carrierpool kunnen uitbreiden naar pakweg 100 zonder aan efficiëntie in te boeten. Daarbij kunnen vervoerders hun sterktes uitspelen op die transportverbindingen waar ze goed in zijn. Vanuit dat idee zijn we vertrokken.”
 
Het kostte de oprichters vele gesprekken met alle belanghebbende partijen en ongeveer twee jaar om hun portaalsite op de markt te brengen. De portal bevat de nodige features die de inefficiëntie uit het operationele proces vermijden, waardoor samenwerken met een grotere groep transporteurs veel eenvoudiger wordt. Door slimme algoritmes toe te passen op goederenstromen, worden de juiste partners aan elkaar gelinkt, verhoogt de beladingsgraad van de vrachtwagen en verkleint de druk op het wegennet.

Bdrf zkt crrr

Hoe werkt het? Eenvoudig, zoals LinkedIn, met een gratis registratie en een basisuitwisseling van connecties. Van zodra je naar de meer interessante features gaat, betaal je een maandelijks abonnement.

Stel: je bent supply chain manager bij X en je zoekt een transporteur. Je kunt een ‘invite’ versturen. Of er een accepteren. Vanaf dat moment is er een connectie en kun je verschepingsinformatie, documenten en updates delen. Maar het platform gaat veel verder: er zijn ook modules die het mogelijk maken tenders uit te sturen, simulaties te maken, tarieven te vergelijken, service na te gaan, enzovoort.
N. Vranckx: “Een bedrijf dat met x aantal carriers geconnecteerd is, hoeft voor een bepaalde lading slechts een verscheping van A naar B in te geven en onmiddellijk krijgt het een lijst van vervoerders te zien die deze diensten aanbieden, inclusief hun tarief en hun servicegraad. Het kiest een carrier en op dat moment ziet de betrokken carrier het order binnenkomen. Geen telefoon, geen fax, geen e-mail meer nodig. De carrier alloceert de opdracht aan een van zijn chauffeurs die over een app beschikt die geconnecteerd is met het platform en waarmee hij zijn vertrek- en aankomsttijden kan registreren (inclusief alle ‘whereabouts’ daartussen). Alles is voor alle partijen zichtbaar via het platform. In dit voorbeeld spreek ik enkel van een vervoerder en verlader, maar je kunt er alle mogelijke partijen aan toevoegen: warehouse, eindklant, expediteur, enz.”
 
P. Poppe: “Vertoont de lading schade? De chauffeur neemt een foto die automatisch aan de zending wordt gekoppeld. Loopt de zending vertraging op? Registreren in het shipment. Documenten? Elektronisch bij het shipment. Voor alle partijen is het proces in realtime beschikbaar zodat iedereen proactief actie kan ondernemen.”

Crrr zkt rndbl trnsprt

N. Vranckx: “De sterkte van het platform is dat het alle data kan combineren van alle transporteurs, dus ook diegene waarmee een bepaald bedrijf (nog) geen connectie heeft. Het ‘kent’ de goederenstromen van alle verladers. Wanneer bedrijf X bijvoorbeeld een transportdienst van C naar D vraagt, kan het systeem hem een transporteur voorstellen waarmee hij nog niet heeft gewerkt, maar die heel sterk scoort op de C-D-route.”
 
Het systeem kent kwantitatieve en kwalitatieve scores toe aan de carrier. De kwalitatieve scores kunnen we vergelijken met een soort TripAdvisor die de verladers ingeven en waaraan een bepaald gewicht wordt toegekend. Kwantitatieve scores hebben meer te maken met meetbare zaken zoals stiptheid, prijs en andere zaken die meetkundig te kwantificeren zijn. De combinatie van beide scores geeft aan hoe sterk een transporteur op bepaalde routes scoort.
 
Worden op die manier de transporteurs, die nu al onderhevig zijn aan een zware prijzenslag, niet tegen elkaar opgezet?
P. Poppe: “Integendeel: hierdoor krijgen ze net een opdracht op die ‘lanes’ waar ze sterk staan, waar ze bijvoorbeeld zeker zijn van een retourvracht en dus een uitstekende service kunnen leveren. Het is een fabeltje dat bedrijven enkel en alleen op prijs kiezen. Ze willen waar voor hun geld en daarin speelt service een grote rol. Als je een van de vijf transporteurs bent waarmee een bedrijf wil werken, ben je vaak genoodzaakt een minder rendabel transport aan te nemen omdat je anders het hele pakket verliest. Maar dankzij ons platform kunnen transporteurs winstgevender worden omdat ze hun bestaande sterktes verder zullen uitbouwen.”
 
N. Vranckx: “Ik ken geen enkele carrier die over de hele lijn een slechte service geeft; ik ken alleen carriers die verplicht worden om lanes te rijden die niet binnen hun portfolio passen. Dat zijn lanes waarop ze verlies lijden omdat ze geen retourvracht vinden of omdat ze niet op tijd een subcontractor vinden die dat voor hen wil doen. En daar willen we juist vanaf. Onze portaalsite gaat het mogelijk maken dat de volumes naar de juiste carrier verschuiven.”
 
P. Poppe: “Ook de Europese wetgeving met betrekking tot de weekendrust van de chauffeurs (chauffeurs zullen hun verplichte weekendrust niet langer in hun cabine mogen doorbrengen, wat een grote weerslag zal hebben op het ‘aantrekken’ van Oost-Europese chauffeurs, nvdr.) zal een grote impact hebben in de transportwereld. Bedrijven schrijven nu al hogere budgetten in voor hun vervoerskosten. Dan wordt het nog belangrijker om voor elke lane de juiste carrier te zoeken.”

Features

Het Transmate-portaal is vanzelfsprekend cloud-based en ‘low’ IT.
P. Poppe: “Bedrijven hoeven hun IT-afdeling niet in te schakelen om allerlei rapporten te kunnen trekken uit SAP of de facturen te controleren of de tarieven te vergelijken. Er is een zelflerend algoritme ingebouwd waardoor alles heel gebruikersvriendelijk is.”
 
Verbazingwekkend toch, dat een app voor de chauffeur nog nodig is opdat het bedrijf zijn zending zou kunnen traceren? Kan niet iedereen ondertussen via een code op de website nagaan waar zijn zending zich bevindt?
P. Poppe: “Grote bedrijven bieden dat inderdaad aan, maar vergis je niet: ook zij werken met onderaannemers die niet technologisch uitgerust zijn. Er zijn 10.000 transportbedrijven in Vlaanderen, waarvan het merendeel twee- of driemansbedrijven zijn die in opdracht rijden voor de ‘grote jongens’. Die chauffeurs zijn technologisch niet uitgerust om dat ‘e-verhaal’ waar te maken. In veel gevallen moeten er heel wat telefoontjes over en weer plaatsvinden om de whereabouts van de zending manueel op de website van de grote aanbieders te zetten. Daarom zijn ook die partijen in ons aanbod geïnteresseerd, het spaart hen een heleboel overbodige kosten uit.”
X