Lees Ook

Big value door big data?

Prof. Jos van Hillegersberg licht waarde van big data in logistiek toe

Big value door big data?
Vandaag worden bedrijven als het ware bedolven onder data. De kunst is om er die data uit te halen die voor onze organisatie toegevoegde waarde hebben. Tijdens Supply Chain Innovations vertelde professor Jos van Hillegersberg waar binnen supply chain management de belangrijkste bronnen voor big data schuilen en hoe we er toegevoegde waarde voor onze business uit kunnen puren. Als hoogleraar aan de Universiteit Twente en voorzitter van de programmacommissie van Topsector Logistiek benadrukt hij dat big data in elk geval een opportuniteit vormt die we niet zomaar aan ons voorbij mogen laten gaan.

Dat binnen supply chain management nog eerder voorzichtig in big data wordt gegraven, ligt in elk geval niet aan de ruchtbaarheid die aan deze trend wordt gegeven. “We horen en lezen heel veel over big data. Er komen ook steeds meer leveranciers op de markt die big data-oplossingen aanbieden. Toch ervaar ik dat bedrijven vaak niet goed weten hoe ze aan zulke projecten kunnen beginnen en vooral: wat de meerwaarde voor hun organisatie kan zijn”, begint de professor.
 Onderwerp: Digital Business 
Lees Ook
X