Lees Ook

Samenwerking in de haven

Enquête naar de toekomst van de havenlogistiek

Samenwerking in de haven
Uit een enquête van de Universiteit Antwerpen en VIL blijkt dat alle partijen die actief zijn in de havens zich zeer goed bewust zijn van de snelle evoluties in hun sector. Ze verwachten dan ook dat die havens mee evolueren. Maar wie daarbij de leidende rol op zich moet nemen, is minder duidelijk. De uitbouw van een uitgebreid netwerk in het hinterland en andere samenwerkingsverbanden vormen daarbij de sleutels. Op dat vlak zou de komst van externe dataspecialisten geen verrassing zijn.
 
“De gebruikers van de haveninfrastructuur zullen bij de keuze van hun havens steeds meer uitgaan van de verbondenheid van de ene haven met terminals op andere plaatsen, vooral in het hinterland. Daarom is het noodzakelijk dat die havens samenwerkingsverbanden opzetten en aantonen dat ze een functionele integratie kunnen realiseren. De belangrijke marktspelers zullen enerzijds blijven inzetten op een verticale integratie, maar anderzijds ook gedwongen worden tot meer coördinatie en samenwerking om de supply chain verder te verbeteren”, begint professor Theo Notteboom van de Universiteit Antwerpen. Hij voerde samen met Chris Neyens van VIL de studie uit in opdracht van de ING bank.
Lees Ook
X