Lees Ook

Maakindustrie mist beleidsvisie

Itinera onderzoekt toekomst maakindustrie in België

Maakindustrie mist beleidsvisie
Denktank Itinera heeft een helder leesbaar rapport opgeleverd over de toekomst van de maakindustrie in België. Onderzoekers Ivan Van de Cloot, chief economist bij Itinera, en Stijn Ronsse, visiting fellow, hebben in dat onderzoeksrapport wetenschappelijke literatuur gecombineerd met informatie uit interviews met Vlaamse en Waalse bedrijfsleiders. Bottom line van het onderzoek: er is nog heel veel onbenut potentieel. En er is dringend een langetermijnbeleid voor de industrie in België nodig.
 

De industriële sector zit in de hoek waar de klappen vallen: de werkgelegenheid in de sector daalt, de bijdrage tot de totale toegevoegde waarde van België blijft teruglopen en steeds meer industriële bedrijven sluiten hun deuren. Hoewel die terugval geen louter Belgisch fenomeen is, scoort ons land toch bijzonder slecht: het industrieel aandeel in het BBP (bruto binnenlands product) zakte sinds 1995 van ongeveer 23% naar nauwelijks 17% in 2015. Al tien jaar scoren we daarmee onder het Europese gemiddelde. Landen die het op dat vlak beduidend beter doen, zijn Duitsland, Noorwegen, Zweden en Ierland.
 Onderwerp: Supply Chain Management 
Lees Ook
X