Lees Ook

Innovatieve producten, complexe supply chain

Quooker gebruikt Qlik Sense om beter te plannen

Innovatieve producten, complexe supply chain
Quooker, uitvinder en producent van de kokendwaterkraan, steunt voor zijn productie op een strikte opvolging van forecasts en planningen om zijn werking snel te kunnen aanpassen aan wijzigende omstandigheden. De voortdurend stijgende volumes door de snelle groei maken dat niet eenvoudiger. De operationele gegevens werden steeds manueel verwerkt tot managementinformatie, maar onlangs besloot Quooker om dat te automatiseren met Qlik Sense.
 
Het Nederlandse bedrijf Quooker heeft een uniek product dat in de keuken meteen kokend water kan leveren dankzij de combinatie van een aangepaste kraan met een innovatieve boiler. Een klassieke weerstand, maar dan in een goed geïsoleerd vacuümvat, verwarmt water zodat het meteen warm genoeg is om thee te zetten of pasta te koken. Met zijn innovatie weet het bedrijf uit Ridderkerk heel wat nieuwe klanten te lokken. Het groeit jaarlijks met 25% en komt geregeld met nieuwe productvariaties op de markt. Daarnaast verkoopt het zijn producten in steeds meer landen. In Ridderkerk zijn intussen 250 mensen aan de slag, vooral in de assemblage van de kranen en boilers. In 2018 wil het bedrijf 100.000 Quooker verkopen.
 
Quooker koopt zijn onderdelen over de hele wereld aan, maar zorgt zelf voor de productie van een aantal subassemblages en de samenstelling van het afgewerkte product. Tijdens dat proces ondergaan de verschillende onderdelen én alle afgewerkte producten meerdere tests om de kwaliteit van het geheel te garanderen. De opvolging van de keten tot bij de klant was geen sinecure, temeer omdat één kraan uit wel 250 verschillende onderdelen bestaat.
 
Chief operating officer Geertjan Woltjes had al ervaring met soortgelijke problematiek voordat hij bij Quooker aan de slag ging. Bij de selectie van een nieuw rapporteringssysteem was hij vooral beducht voor discussies over de juistheid van de gegevens.

“De reden waarom we Qlik Sense hebben gekozen heeft te maken met de manier waarop die toepassing omgaat met de onderliggende bedrijfsgegevens”, begint hij. “Bij Quooker komen die gegevens uit verschillende operationele toepassingen zoals ERP (Exact), urenregistratie, een eigen servicedatabase, een databank met de testgegevens van alle producten die we assembleren, een forecast in Excel en sinds kort ook een nieuw CRM (MS Dynamics). We zijn nu ook bezig met de implementatie van een nieuw WMS (Warpspeed) en ook de gegevens daaruit moeten in de rapportering worden meegenomen. Elke nacht haalt Qlik Sense de meest recente gegevens uit die verschillende databanken en bewaart ze in één bestand dat dienstdoet als het interne datawarehouse. Op die manier kunnen alle mogelijke rapporten en dashboards informatie putten uit die ene locatie. Die eenvoud vind ik erg belangrijk. Bij een klassiek datawarehouse blijven de gegevens los staan van het analysepakket. Zo creëer je tussenlagen die elk op zich een transformatie van de brongegevens met zich meebrengen. Als je dan uiteindelijk in je rapportering vaststelt dat er iets niet klopt met de data, moet je op heel wat plaatsen naar het probleem gaan zoeken. Dat wilde ik vermijden.”
 Onderwerp: BI (Business Intelligence) 
Lees Ook
X