Lees Ook

Cloud-enabling beleid stimuleert economieën

Cloudcomputing maakt een steeds belangrijker deel uit van de economische groei van landen. De technologie ondersteunt internationale bedrijven en helpt overheden beter contact te maken met burgers. Dat maakt dat landen met een beleid dat cloudcomputingdiensten promoot, de productiviteit verhogen en hun economie verbeteren.

De BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018 – de nieuwste versie van het internationale rapport dat de bereidheid van landen voor de adoptie en groei van cloudcomputingdiensten rangschikt – bevat een bijgewerkte methodologie die de exponentiële groei van cloudcomputing over de afgelopen vijf jaar nog beter weerspiegelt. De nadruk ligt nu nog meer op beleidsgebieden als privacywetten, cybersecuritywetgeving en breedbandinfrastructuur. De Scorecard onderzoekt het juridische en wettelijke framework van 24 landen en biedt zo een platform voor discussie tussen beleidsmakers en cloudserviceproviders. Dat kan helpen bij de ontwikkeling van een stelsel wetten en regels voor het faciliteren van cloudcomputing, dat internationaal in harmonie is.

Eisen voor datalokalisatie staan groei in de weg

De meeste landen blijven verbeteringen doorvoeren, zo blijkt uit het onderzoek, maar sommige markten komen juist nog verder achter te liggen. Duitsland scoort het hoogst op de scorecard – dankzij zijn nationale beleid voor cybersecurity en de promotie van vrije handel –, op de voet gevolgd door Japan en de Verenigde Staten. Achteraan komt een kleine groep landen die de internationale benadering niet hebben omarmd: Rusland, China, Indonesië en Vietnam. De grootste verbetering zien we in het Verenigd Koninkrijk en Brazilië, die respectievelijk vijf en vier plaatsen op de ranglijst stegen.

De belangrijkste resultaten van de Scorecard zijn:
  • Geavanceerd privacy- en securitybeleid onderscheidt toonaangevende landen van achterblijvende markten. Landen blijven hun databeschermingstelsels updaten en verfijnen, meestal op zo’n manier dat het gegevensstromen over de grens mogelijk maakt. Toch hebben veel landen nog altijd geen geschikte privacywetten in werking.
  • Opkomende markten blijven achterlopen in de adoptie van een cloudvriendelijk beleid, wat groei in de weg staat. Voorbeelden zijn regelgevingen die belangrijke drempels vormen voor cloudserviceproviders, eisen voor datalokalisatie en een gebrek aan cybersecuritybescherming.
  • Afwijkingen van alom toegepaste stelsels en internationale overeenkomsten staan belangrijke markten in de weg. Internationaal geaccepteerde standaarden, certificeringen en tests helpen de security-omgeving voor cloudcomputing verbeteren, maar niet alle landen erkennen dit soort best practices om te voldoen aan lokale standaarden.
  • De weinige landen die lokalisatiebeleid hebben omarmd, betalen hiervoor een hoge prijs. Eisen voor datalokalisatie zijn een drempel voor cloudcomputing, met negatieve financiële gevolgen voor lokale markten.
  • Meer nadruk op IT-readiness en de implementatie van breedband is nodig. Om te kunnen profiteren van cloudcomputing voor groei, hebben organisaties toegang nodig tot een krachtig netwerk. Hoewel bijna alle landen blijven werken aan het verbeteren van breedbandtoegang, blijft het succes van deze inspanning zeer inconsistent.
 Onderwerp: Digital Business 
Lees Ook
X