Lees Ook

Kloof tussen digitale strategieën en digitale performance is groot

Kloof tussen digitale strategieën en digitale performance is groot
Zowat alle beslissingsbevoegden binnen bedrijven vinden dat de digitale performantie essentieel is voor de business performance. Nog eens 99% vindt inzicht in digitale ervaring cruciaal om die succesvol te beheren. Nog eens 98% is het eens met de stelling dat digitaal – waaronder het leveren van digitale diensten en applicaties – essentieel is voor de toekomst van hun bedrijf. Ongeveer 91% van de beslissingsbevoegden vindt zelfs dat een succesvolle digitale ervaring nu nog belangrijker is voor de bedrijfsresultaten is dan drie jaar geleden. Dat alles blijkt uit de Digital Performance Global Survey van IT-bedrijf Riverbed. Aan dat wereldwijde onderzoek namen duizend beslissingsbevoegden deel van bedrijven met een omzet van 500 miljoen dollar of meer, in negen landen.
 
Op de vraag welke domeinen binnen het bedrijf het meest profiteren van de performantie van de digitale diensten en applicaties, wordt een betere customer/user experience en hogere klanttevredenheid (53%) het vaakst naar voren geschoven. Bijna de helft geeft ook aan dat die zorgen voor meer flexibiliteit in de markt, een hogere omzet en winst, een betere productiviteit van werknemers en/of een snellere time-to-market.

Daartegenover geeft 95% van diezelfde beslissers aan dat er grote drempels bestaan die hen belemmeren om digitale strategieën door te ontwikkelen en de nodige performance en customer experience te bieden. Daarbij denken we vooral aan budgetbeperkingen (51%), een te complexe of oude IT-infrastructuur (45%) en gebrek aan volledig inzicht in de digitale of eindgebruikerservaring (40%). Ook een tekort aan medewerkers met de juiste vaardigheden (39%) en een gebrekkige medewerking van het management bij het voorrang geven aan digitale initiatieven (37%) blijken struikelblokken.
 
Verder geeft 80% van de respondenten toe ten minste een aantal keer per maand te kampen hebben met storingen in digitale diensten en applicaties. Bijna een vierde ervaart minimaal een aantal keren per week storingen. Er worden verschillende consequenties van frequente storingen aangehaald: minder omzet (42%), vertraging van productintroducties (41%), verlies van klanten (41%), minder merkenloyaliteit (41%) en een lagere productiviteit van medewerkers (40%).
 
Veel managers willen in de toekomst dan ook meer nadruk leggen op beheertools en infrastructuur als basis voor de digitale diensten. Meer dan driekwart van de beslissingsbevoegden (77%) vindt het essentieel dat hun bedrijf het komende jaar investeert in het verbeteren van de digitale ervaring voor gebruikers en klanten.

De belangrijkste gebieden waarop ze investeringen verwachten, zijn:
- het netwerk en de infrastructuur moderniseren voor meer flexibiliteit (60%);
- een oplossing invoeren om de digitale ervaring van de eindgebruiker beter te monitoren en te beheren (59%);
- de mogelijkheden van de servicedesk verbeteren (59%);
- de ontwikkeling van applicaties versnellen (58%).

Een aanzienlijk aantal beslissingsbevoegden noemt ook cloudoplossingen en opkomende technologieën als essentiële drijvers voor de digitale ervaring. Bijna alle respondenten vinden het gebruik van cloudtechnologie belangrijk voor de digitale strategie van hun bedrijf. De beslissingsbevoegden zouden heel graag zien dat hun bedrijf investeert in opkomende technologieën, en dan met name in data analytics (60%), Internet of Things (59%), blockchaintechnologie (48%), machine learning (47%), artificial intelligence (47%), virtual reality (36%) en 5G-netwerken (21%).
 Onderwerp: Digital Business 
Lees Ook
X