Lees Ook

IoT vraagt partnerships

Tech Data integreert IoT in zijn strategie

IoT vraagt partnerships
De snelle evolutie van ‘Intelligent Things’ is een van Gartners Top 10 strategische technologietrends voor 2018. Geen wonder dat IoT ook voor technologiedistributeur Tech Data een strategische groeipool vormt. Tijdens een internationale IoT On Wheels Roadshow schetsten Patrick Steenssens en Jochen Bonne, respectievelijk country manager en advanced solutions director bij Tech Data Belux, de strategie en kregen we te zien welke IoT-applicaties Tech Data zoal aanbiedt.

Het Amerikaanse Tech Data is in de jaren ’70 gestart met het aanbieden van IT-ecosystemen. Tot 2006 is het bedrijf in dat segment sterk blijven groeien. Tegelijk breidde de organisatie haar activiteiten in Europa uit. Een tiental jaar geleden begon Tech Data zich toe te spitsen op meer innovatieve technologieën en systemen, zoals cloudoplossingen, mobiliteitstoepassingen en datacentertechnologie. Die evolutie ging gepaard met maar liefst negentien acquisities.

Vandaag wil de onderneming nog een stap verder gaan door de end-to-end-link binnen IT-ecosystemen te vormen. In Belux beschikt Tech Data daarvoor over 386 medewerkers, die jaarlijks een omzet van zo’n 900 miljoen euro realiseren. Samen steken zij hun schouders onder de ontwikkeling en de distributie van nieuwe technologieën ten dienste van zo’n 5.400 resellers binnen Belux. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan hybride cloudoplossingen en cloud-as-a-service. Ook de end-to-end veiligheidsoplossingen worden continu uitgebreid. Daarnaast zitten aanleunende diensten zoals lifecycle management, integratie-, CRM- en supply chain services in het aanbod. Sinds een paar jaar wordt ook sterk geïnvesteerd in gespecialiseerde resources om te kunnen volgen op analytics en IoT-vlak.
Patrick Steenssens: “Tot tien jaar geleden waren we in de eerste plaats een distributeur die resellers gaf wat ze vroegen. Nu merken we dat zij ons steeds vaker komen vragen hoe wij de markt zien evolueren om hun aanbod daarop af te stemmen. Zeker kleinere b2b-resellers komen bij ons polsen hoe ze het best hun business model kunnen aanpassen en welke investeringen zij moeten doen om zich te wapenen voor de toekomst. We merken ook dat zij nu meer moeite voor hun klanten moeten doen om de juiste oplossingen aan te bieden. De samenwerking met onze channel partners is dan ook intenser geworden.”

Toepassingen in de truck

De waaier aan IoT-oplossingen die Tech Data via zijn partners aanbiedt, werd gedemonstreerd tijdens de IoT on Wheels Roadshow, die in tien steden in zes landen halthield. We brachten een bezoek aan de truck tijdens de sessie bij Living Tomorrow in Vilvoorde. In de truck demonstreerden verschillende vendors concrete IoT-oplossingen die ze samen met Tech Data uitrollen binnen diverse domeinen.
Patrick Steenssens: “Met de truck willen we onze resellers en hun klanten aantonen dat IoT al veel mogelijkheden biedt. Op die manier willen we de koudwatervrees wegwerken. Nu we zelf actief IoT promoten, hopen we dat resellers er snel mee aan de slag gaan. Het eerste jaar mikken we op 30 van de 5.000 resellers die met de oplossingen aan de slag gaan, het jaar nadien 100. Daarna verwachten we een nog snellere acceleratie van de adoptie.”

Voor alle duidelijkheid, Tech Data ontwikkelt zelf geen producten. De toegevoegde waarde bestaat er vooral in samen met de reseller oplossingen op maat van de klant uit te werken. In complexe situaties helpt een technische consultant om end-to-end-oplossingen goed geïmplementeerd te krijgen. Dat geldt zeker voor IoT-implementaties.

IoT vraagt partnerships

Dat diverse vendors uitleg kwamen geven in de truck, wijst erop dat samenwerkingsverbanden cruciaal zijn om solide IoT-oplossingen aan te bieden. In totaal heeft Tech Data zo’n 200 vendors in portfolio.
Eric van Uum, IoT-specialist bij Microsoft: “Ons doel als Microsoft bestaat erin IoT zo eenvoudig mogelijk te maken. Door dat te doen, kun je de drempel om ermee aan de slag te gaan een heel stuk verlagen. De cloud maakt het bijvoorbeeld mogelijk om snel op te starten. Onze nauwe samenwerking met partijen zoals Tech Data kan de zaken versnellen, aangezien zij resellers helpen om IoT ook bij middelgrote en iets kleinere eindklanten te introduceren. Bedrijven staren zich soms blind op hele grote projecten, zoals het NxTPort-platform in Antwerpen, maar het gros van de projecten is helemaal niet zo groot. De komende vier jaar willen we 5 miljard dollar in IoT pompen, dus wij zien wel degelijk heel veel potentieel in IoT.”
“Ook voor Vodafone is IoT een snelgroeiende business”, voegt Eric Blivet, IoT-specialist bij Vodafone, eraan toe. “Wereldwijd halen we momenteel een omzet van 750 miljoen euro louter uit IoT. Dat we intussen miljoenen simkaarten overal ter wereld hebben, komt uiteraard heel goed van pas. Om onze IoT-initiatieven te lanceren bij partijen die wij niet rechtstreeks bereiken, hebben we  partijen als Tech Data nodig.”
 
“Ook wij mikken als leverancier van energiebeheersystemen meer en meer op IoT. Alle infrastructuur die we aanbieden, kunnen we tegenwoordig met het internet connecteren”, vertelt Eric Cocquereaux van Schneider. “Een mooi voorbeeld daarvan is de PowerTag, waarbij draadloze sensoren nauwkeurig en in real time het energieverbruik van kleine gebouwen tot grote faciliteiten bewaken. We bieden met andere woorden de applicaties die business intelligence modellen vorm geven.”

Alexis Malchair, IoT & digitisation lead bij Cisco: “Sinds jaar en dag voorzien we de nodige netwerkinfrastructuur en oplossingen die systemen en devices met elkaar verbinden. Met IoT als middel om aan de nieuwe businessvereisten te voldoen, zien we steeds meer van onze toepassingen in operationele omgevingen opduiken. Daarbij is het onze missie om sensoren te ontsluiten met het oog op nieuwe mogelijkheden. We willen benadrukken dat dit het best op een gestandaardiseerde manier gebeurt om de interoperabiliteit van systemen te kunnen garanderen. Uit een onderzoek dat we hebben gevoerd, blijkt trouwens dat omgaan met de complexiteit een van de belangrijkste uitdagingen is bij IoT-projecten. Cruciaal in die context is dat geen enkele vendor in staat is helemaal alleen een end-to-end IoT-oplossing te bieden. Partijen als Tech Data kunnen die complexiteit helpen overbruggen. Als tweede belangrijke uitdaging bij IoT-projecten kwam in het onderzoek de veiligheid naar voren. Nog te vaak worden sensoren snel met elkaar gelinkt zonder vooraf goed na te denken over de veiligheidsmaatregelen die daaraan moeten worden gekoppeld. Ook daaraan moet bij IoT-projecten voldoende aandacht worden besteed.”

Volgens Tech Data zelf is een ander aandachtspunt bij IoT-implementaties het probleem rond de verwerkingssnelheid van data. “Wij pleiten er daarom voor tijdskritische informatie te verwerken zo dicht mogelijk bij de plaats waar die wordt gegenereerd ”, aldus Patrick Steenssens. “Een mooi voorbeeld is een project dat we hebben gedaan om de online ticketverkoop voor de Sagrada Familia in Barcelona vlotter geregeld te krijgen. Aangezien het centrale datacenter daarvoor in Madrid staat, waren er soms problemen met de verwerkingssnelheid, met nog langere wachtrijen als gevolg. Daarop hebben we de klant overtuigd een deel van het datacenter lokaal in Barcelona te zetten, zodat mensen hun tickets zo snel mogelijk krijgen. Het feit dat sommige data lokaal worden opgeslagen, verhoogt ook de veiligheid van het systeem. Dat druist natuurlijk in tegen het alomtegenwoordige principe van centralisatie, maar er zijn tegenwoordig zoveel data dat je ze niet allemaal moet willen centraliseren. Denk daarom goed na over welke data je centraal wil en of je lokale data niet beter ook lokaal beheert.”

Jochen Bonne: “Uit de gesprekken die we de afgelopen twee jaar met onze resellers hebben gevoerd, blijkt dat heel wat bedrijven al voorzichtige stappen op het vlak van IoT aan het nemen zijn, maar dat die trajecten vaak moeizaam verlopen. Een aantal struikelblokken zijn al aangehaald. Ook de verschillende communicatieprotocols steken IoT-projecten vaak stokken in de wielen, wat de nood aan compatibiliteit onderstreept. Ook die problemen willen wij helpen overbruggen.”

Focus op vier domeinen

Wat IoT betreft, focust Tech Data vandaag op vier domeinen: transport & logistiek, productie, retail en smart spaces. “Met die vier gebieden willen we starten omdat daar volgens ons het meeste potentieel ligt”, licht Patrick Steenssens toe.

In de truck kregen we een overzicht van de huidige mogelijkheden binnen die domeinen. Binnen retail kan Tech Data bijvoorbeeld zorgen voor geoptimaliseerd voorraadmanagement. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een RFID-gebaseerd systeem van Keonn. Dat biedt een realtime overzicht van alle items die binnen een bepaalde ruimte een tag dragen. De oplossing kan ook bij benadering de locatie van elk item aangeven. Deze oplossing zorgt bijvoorbeeld voor een meer betrouwbare voorraad en een snelle lokalisering van producten.

Op het vlak van productie biedt Tech Data een oplossing voor ‘packaging production line optimization’. Met deze Overall Equipment Effectiveness tool kunnen bedrijven problemen tijdig capteren en voorspellen. Met Machine Cycle Time Analysis biedt Tech Data een oplossing specifiek voor predictive maintenance. Die combineert sensoren en plc-data om fouten in de productiecycli te monitoren en te voorspellen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van advanced analytics en machine learning. Nog binnen retail biedt Tech Data Remote Refrigeration Monitoring aan, waarbij via industriële sensoren van Panduit de optimale temperatuur in gekoelde ruimtes wordt gegarandeerd.

Binnen het retaildomein krijgen we de oplossing voor interactief productadvies te zien. Die maakt gebruik van RFID-technologie en een interactief scherm om de shopervaring van klanten in winkels te verbeteren. De oplossing toont klanten foto’s en gedetailleerde productinformatie van pakweg een kledingstuk, en ook mogelijke combinaties met andere kledingstukken. Ook de voorraadinformatie, productvariaties en beschikbare maten kunnen worden weergegeven. Via het scherm kunnen klanten ook een medewerker roepen voor assistentie.

De slimme oplossingen die Tech Data op het vlak van transport & logistiek aanbiedt, omvatten onder meer geautomatiseerd onderhoud van voertuigen, containertracking, monitoring van cargo en routeoptimalisering van voertuigen. Zo gebruikt een Britse groothandel in tabak de monitoringoplossing vandaag om na te gaan waar zijn bakken met producten zich bevinden, hoeveel keer de vrachtwagen is gestopt en wanneer de producten zijn geleverd.

Binnen het smart spaces segment is er onder andere de Power Management oplossing, waarmee het energieverbruik binnen gebouwen kan worden gemonitord, gemanaged en gecontroleerd. Om maar een idee te geven van het aantal partijen die voor de ontwikkeling van zo’n oplossing de handen in elkaar slaan: in dit geval tekende Schneider Electric voor de sensoren, Vodafone voor de connectiviteit, Cisco voor de netwerkinfrastructuur, Nexiona voor de edge software en Microsoft voor de IoT middleware, analytics en visualisatie. “Momenteel hebben we een Power Management project voor een hotelketen die vijf hotels in Spanje en op de Spaanse eilanden heeft. Vroeger moest de gespecialiseerde technicus telkens het vliegtuig op voor controles of problemen, terwijl hij nu veel zaken vanop afstand kan monitoren en oplossen”, illustreert Alexis Malchair.

Daarnaast biedt Tech Data binnen hetzelfde segment een intelligente parkeeroplossing aan. Die stelt gebruikers via slimme parkeersensoren realtime parkeerinformatie ter beschikking. Met de geïntegreerde monitoringtool kunnen steden bijvoorbeeld hun parkeerruimte beter benutten.

Snelle IoT-strategie

Dat Tech Data zijn IoT-activiteiten nu snel wil uitbreiden, bevestigt de pan-Europese overeenkomst met de IoT solutions provider IAconnects, die deze zomer werd afgesloten. De overeenkomst geeft klanten van Tech Data toegang tot het productportfolio van IAconnects, waaronder MobiusFlow Gateway, de Building Control Module (BCM) en Lighting Control Module (LCM) en een reeks draadloze sensoren. Die moeten vooral toegevoegde waarde bieden binnen het smart spaces domein.

Om de drempel om met IoT-projecten te starten te verlagen, biedt Tech Data ook een plug & play starterkit op basis van Microsoft-technologie aan. Daarin zit alles om met IoT van wal te steken, inclusief sensoren en bekabeling. “Op die manier kun je voor nog geen 5.000 euro beginnen experimenteren”, zegt Jochen Bonne. “Dankzij de sensoren kunnen vibraties, temperatuur en kracht worden gemonitord, wat met name in productieomgevingen een veelgevraagde functionaliteit is. Via het cloudplatform kun je dan bepaalde acties lanceren, bijvoorbeeld wanneer de temperatuur een bepaalde waarde overschrijdt. Zo willen we IoT-applicaties nog meer behapbaar, schaalbaar en reproduceerbaar maken.”

Op de slotvraag hoe Tech Data de wereld de komende jaren ziet evolueren, antwoordt Patrick Steenssens: “De afgelopen vier jaar zijn we in België met 25% gegroeid. Maar het is best mogelijk dat er in de vraag naar klassieke technologieën een terugval komt, die we zullen moeten compenseren met een groei in nieuwe technologieën. Onze strategische zet richting IoT moet daartoe bijdragen. Zoals al aangehaald, denk ik dat er de komende jaren een snelle acceleratie in die markt kan plaatsvinden. We investeren sterk in ‘young potentials’ en competentietrainingen om ons daarop voor te bereiden. We zijn er ook van overtuigd dat resellers die alleen maar aanbieden wat ze de laatste tien jaar hebben aangeboden, ertussen uit zullen vallen. Investeren in additionele services is voor iedereen in deze markt een must.”
 Onderwerp: Digital Business 
Lees Ook
X