Lees Ook

Digitalisering om concurrentieel te zijn

Bagaar ondersteunt bedrijven in digitaal veranderingsproces

Digitalisering om concurrentieel te zijn
Bedrijven zoeken continu naar nieuwe concepten. De digitale mogelijkheden van vandaag bieden daarvoor opportuniteiten die soms verder reiken dan de fantasie. Maar een fantastisch product of dienst kan maar fantastisch zijn wanneer het ook bestaat. Een idee is één zaak, maar hoe vertalen we het naar een succesverhaal? Hoe beginnen we eraan? Is het niet te risicovol? Blijven we niet beter bij het oude? Om daarin ‘hands on’ ondersteuning te krijgen, werd Bagaar opgericht, een consultancybedrijf met een veertigtal specialisten in nieuwe digitale technologieën, met Internet of Things (IoT) in het bijzonder.
Klanten die bij Bagaar aankloppen, hebben soms al een aantal ideeën, maar weten niet hoe ze een idee zo snel mogelijk in een nieuw product of dienst kunnen omzetten. Een eerste stap voor Bagaar is om uit de vaak verschillende ideeën de essentie te halen. Het consultancybureau start met een aantal workshops om dat te achterhalen. Vervolgens voert het de ‘Riskiest Assumption Test’ uit, een soort beperkt marktonderzoek om na te gaan of de meest risicovolle veronderstelling waarop het idee stoelt, wel klopt. Zo wordt het risico om in de verkeerde zaken te investeren geminimaliseerd. Daarna komt de ‘Proof of Concept’ (PoC) die de haalbaarheid van het product of de dienst moet aantonen. Vervolgens bouwt Bagaar de oplossing om te testen en tot slot, als alles werkt zoals gewenst, ontwikkelt het software, hardware, platformen en applicaties.
 
Bagaar bestaat intussen tien jaar en merkt dat bedrijven op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten die geïnspireerd zijn op hun core business, maar er niet echt toe behoren. Het kan de aanzet vormen waarmee ze op termijn in een andere richting kunnen evolueren. Caroline Van Cauwelaert, director Digitale Strategie & Innovatie bij Bagaar, geeft ons het voorbeeld van Maxi-Cosi en Ahlers, twee klanten die Bagaar heeft begeleid. Maxi-Cosi, producent van autostoelen en kinderwagens, zocht een innovatieve oplossing waarbij het richting dienstverlener zou evolueren. Dienstverlener Ahlers was dan weer op zoek naar een innovatief product.

De case Maxi-Cosi

Een must-have voor heel wat kersverse ouders die het beste willen voor hun kleine spruit is het kinderzitje van Maxi-Cosi. Maar hoe lang blijft dat kleintje in zijn Maxi-Cosi zitten? Vaak is het er binnen het jaar uitgegroeid en moet een nieuw autozitje worden aangeschaft. En hoewel Maxi-Cosi autostoelen produceert voor kinderen tot twaalf jaar, kiezen ouders nu vaker voor een goedkoper merk. En dus zocht Maxi-Cosi een manier om klanten voor een langere periode aan zich te binden. Het idee bestond erin de klant een ‘veiligheidscontract’ voor te stellen. Daarbij zou de klant niet langer een autozitje kopen, maar met Maxi-Cosi een ‘veiligheidscontract’ voor vier jaar afsluiten. Maxi-Cosi zou gedurende die periode altijd voor een passende en veilige autostoel zorgen. In dat nieuwe concept keren de autostoelen na gebruik naar de producent terug, waar ze worden gereinigd. Bepaalde delen van de autostoel worden hergebruikt, andere, zoals het stofje, worden vernieuwd.
Daarna kunnen ze opnieuw worden ingezet. Bij het productdesign en de keuze van materialen zou met dat hergebruik rekening worden gehouden, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de harde kunststof minder krasgevoelig is.
 
Aangezien Dorel Juvenile, de groep waartoe Maxi-Cosi behoort, veiligheid hoog in het vaandel draagt, wou de groep een waterdichte procedure voor autozitjes die bij een verkeersongeval betrokken waren, aangezien zo’n zitje niet meer veilig is. Wanneer een autostoeltje bij een ongeval betrokken is, wil Dorel Juvenile daarvan automatisch op de hoogte worden gebracht, zodat een nieuw autozitje kan worden opgestuurd terwijl het onveilige zitje wordt teruggeroepen.   
Om te weten te komen wanneer een autozitje bij een ongeval betrokken is, werd Bagaar ingeschakeld. De consultants zouden meedenken hoe dat probleem met behulp van digitale technologie kon worden opgelost.
 
Er werd een sensor ontwikkeld die een signaal naar Dorel Juvenile zou sturen wanneer een autozitje bij een ongeval betrokken raakt, en niet wanneer de auto pakweg over een bult in de weg rijdt. Alle afdelingen binnen Maxi-Cosi werden bij het innovatieproject betrokken. Ook Supply Chain hielp de procedures voor de terugkerende zitjes uitwerken. Hoewel het hele project veelbelovend was, werd uiteindelijk toch de stekker uit het project getrokken. Caroline Van Cauwelaert vermoedt dat men het risico om van businessmodel te veranderen, te hoog vond: “Maxi-Cosi is een succesproduct dat een mooie geldstroom oplevert en veel bedrijven falen wanneer ze hun businessmodel omgooien.”
 
Toch is Caroline Van Cauwelaert ontgoocheld: “Ik weet uiteraard niet of het Maxi-Cosi zou zijn gelukt, maar misschien moest deze innovatie niet binnen hun traditionele structuren worden georganiseerd. Een soort start-up naast de bestaande activiteiten was wellicht een goede benadering geweest. Ik vraag me af wat ze zullen denken en doen wanneer er een nieuwe speler op de markt komt en het concept met het veiligheidscontract lanceert.”

De case Ahlers

Een ander voorbeeld van een IoT-toepassing waaraan Bagaar werkt, is een opdracht van Ahlers. Aangezien Ahlers gespecialiseerd is op Rusland, doen alle top 3 tabaksproducenten een beroep op de expediteur/logistieke dienstverlener voor de distributie van hun producten in Rusland. Aangezien sigaretten duur en diefstalgevoelig zijn, zit er naast de vrachtwagenchauffeur een gewapende bewaker om potentiële dieven af te houden. Maar zo’n bewaker kost handenvol geld en blijft soms een zwakke schakel. Daarom zoekt Ahlers samen met Bagaar naar een betere en meer kostenefficiënte oplossing.
 
Caroline Van Cauwelaert: “Wij zijn een oplossing aan het ontwikkelen met een kostprijs van pakweg 2000 euro. Het gaat om een bakje dat in de vrachtwagen wordt bevestigd. Zodra de deur van de vrachtwagen opengaat, laat het systeem een alarmsignaal horen, neemt het een foto van de dieven en wordt alles in real time aan het dispatching center doorgegeven. Dispatching kan desgewenst een interventieteam verwittigen om tot snelle actie over te gaan. Teneinde de overvallers nog meer af te schrikken, hebben we overwogen om ze ook tijdens de overval aan te spreken, maar dat zal er wellicht niet doorkomen.”
 
Het bakje in de vrachtwagen is vooral een kwestie van preventie. De voorgedefinieerde route is er eveneens in opgeslagen. Als de chauffeur van die route afwijkt, op een onveilig parkeerterrein stopt of te lang pauzeert, krijgt dispatching daarvan een melding.
C. Van Cauwelaert: “Die ontwikkeling zorgt ervoor dat Ahlers realtime de veiligheid van tabakstransport kan garanderen. Het wordt een product waarmee de dienstverlener aan de vraag van zijn klanten tegemoetkomt en zich van zijn concurrenten differentieert. En waarom zou Ahlers het IoT-product niet verder commercialiseren als blijkt dat het naar wens functioneert?”
 Onderwerp: Digital Business   Bedrijven: Ahlers Belgium 
Lees Ook
X