Lees Ook

Leg de verborgen kosten achter je heftruckvloot bloot

“Wat mag dat kosten?”. Het is een vraag die ook bij de aanschaf van nieuwe heftrucks al snel naar boven komt. Als antwoord krijg je dan vaak de verkoopsprijs voorgeschoteld. Toch zullen tal van andere aspecten tijdens de levensduur van de machine de uiteindelijke kostprijs sterk beïnvloeden. Die kosten in kaart krijgen helpt dan ook om betere keuzes te maken bij het samenstellen van de meest voordelige vloot.

Geef toe, het is verleidelijk om alleen af te gaan op de initiële investeringskosten van een truck. Die krijg je immers meteen zwart-op-wit, in tegenstelling tot alle kosten die het gebruik van je trucks met zich meebrengen. Die kosten kunnen we samenvatten onder de noemer van de Total Cost of Ownership (TCO).

TCO versus TOC

Naast de TCO moeten we ook rekening houden met de TOC (Total Operation Costs). Het grote verschil tussen beide is dat bij de TOC de kosten van de bestuurder meeneemt in de kostencalculatie, terwijl dit bij de bepaling van de TCO niet per definitie zo is. Met andere woorden: bij de TOC staan de gebruiksgerelateerde kosten centraal, bij de TCO eerder de machinegerelateerde kosten. Daarnaast is het gebruikelijk om de TCO voor de totale levensduur te berekenen, terwijl operationele kosten op jaarbasis worden uitgerekend.

Zeker als je vermoedt dat gebruiksgerelateerde kosten sterk zullen verschillen naargelang je keuze – denken we maar aan de keuze tussen manuele en semi-automatische heftrucks – is het raadzaam om ook die TOC goed in het vizier te krijgen. 

Combinatie van directe en indirecte kosten

Om een zicht te krijgen op de TCO moeten we alle relevante kostencomponenten gedurende verwachte levensduur in kaart brengen. Niet alleen helpt dit om een rationelere keuze te maken, zeker als het gaat om grotere truckvloten is dit een prima basis voor een meer doordacht kostenmanagement.

Belangrijke kostencomponenten zijn de financiering (inclusief de afschrijving, de verzekering en de restwaarde), de onderhouds- en herstellingskosten, de energiekosten en het logistieke kostenplaatje. Hou er ook rekening mee dat sommige kosten hoger kunnen worden naarmate de tijd verstrijkt. Zo is de kans reëel dat de herstellingskosten na een aantal jaar hoger zullen worden. Naast die directe kosten mogen we ook de indirecte kosten niet vergeten. Denken we maar aan het beheer van de vloot, noodzakelijke trainingen, advies, het ergonomische aspect en mogelijke stilstand.

Hou bij de berekening van de TCO eveneens rekening met de polyvalentie van bepaalde trucks. Dat geldt bijvoorbeeld als een truck zowel in staat is om in smalle gangen te functioneren als regulier werk buiten de stellingen te doen. Multifunctionele trucks kunnen ervoor zorgen dat je in totaal minder trucks nodig hebt, wat uiteraard een positief effect op de totale kosten heeft.

Data in het juiste perspectief

Het spreekt voor zich dat het verzamelen van al die data wat moeite vraagt. Bepaalde heftruckleveranciers bieden op hun website de mogelijkheid om TCO-berekeningen te doen die je alvast een eerste idee geven. Sommige leveranciers kunnen je ook de technische kenmerken verschaffen om een uitgebreide simulatie te doen. Op basis van hun uitgebreide databases laten ze soms zelfs toe om niet alleen de prestaties binnen hun eigen aanbod maar ook met die van de concurrentie te vergelijken. Dan is het uiteindelijk aan jezelf om alles in het juiste perspectief te plaatsen.

Als we ons focussen op manuele trucks, dan kunnen we ervan uitgaan dat op jaarbasis de kapitaalkosten zo’n 10 à 20% van de totale jaarkosten zullen vertegenwoordigen. De grootste kostenpost zullen de arbeidskosten zijn, die jaarlijks 70 à 80% van de arbeidskosten zullen vertegenwoordigen. De overige kosten schuilen vooral in het onderhoud en de energie. Met die wetenschap in het achterhoofd valt het met de snelle evolutie van (semi-)automatische trucks te overwegen of de meerprijs van een (semi-)automatische truck niet opweegt tegen een besparing op het vlak van mankracht. Dat geldt uiteraard alleen als de toepassing in kwestie zich leent voor automatisering.

Basis voor gefundeerde beslissingen

Slaag je erin om alle kosten goed in beeld te krijgen, dan kan je in elk geval pak geld uitsparen. Zo kom je als potentiële koper misschien tot de vaststelling dat aan een bepaalde truck weliswaar een duurder kostenplaatje hangt, maar dat dit toestel aan het einde van zijn ritten goedkoper uitvalt omdat hij bijvoorbeeld uitblinkt in zuinigheid en onderhoudsvriendelijkheid.

De oefening helpt eveneens als je twijfelt tussen verschillende technologieën, denken we maar aan de overstap loodzuurbatterijen naar lithiumbatterijen of de transitie van verbrandingstrucks naar elektrische trucks. Als we het kader nog breder trekken, kan het in kaart brengen van de totale kosten van de vloot zelfs zinvol zijn in het overwegen van de transitie naar een ander type magazijn. Denken we maar aan de overstap van een conventioneel magazijn met heftrucks naar een magazijn met smallere gangen en reachtrucks of smallegangentrucks. Bovendien geeft de TCO je ook een betere basis om uit te maken welke financieringsvorm – kopen, huren of leasen – het meest geschikt is. Redenen genoeg dus om ‘Wat mag dat kosten’ breder te zien dan het zichtbare prijskaartje die aan een truck hangt.
 Onderwerp: Warehouse Equipment 
Lees Ook
X