Lees Ook

The way to go’ in wegtransport

The way to go’ in wegtransport
Trends als de opmars van e-commerce en de toenemende urbanisatie hebben een grondige impact op het wegtransport. Dergelijke evoluties leiden tot de injectie van geavanceerde technologieën en services die toelaten om transportstromen efficiënter te managen. In zijn onderzoek ‘Reimagining the Future of Transport’ identificeert DHL de belangrijkste vijf factoren die het wegtransport van vandaag hertekenen.

1. Transport is strategisch voor business groei
In het onderzoek gaven de respondenten duidelijk aan dat transport een strategische component binnen hun business is geworden. Het efficiënt managen van de transportstromen heeft zelfs een positieve impact op de business groei. Bedrijven binnen mature markten verklaren zich dan ook vaker bereid om te betalen voor waardetoevoegende services en opties als het om transport gaat. Wel moeten die services bewijzen dat ze hun geld waard zijn en dat ze de verlader helpen om een competitief voordeel te creëren.

De mate waarin de rol van het wegtransport evolueert, hangt weliswaar af van de geografische regio. In mature markten zoals Europa ligt de focus vooral op de optimalisering van het transportnetwerk, terwijl in opkomende markten alleen al de betrouwbaarheid en de kwaliteit van leveringen van grote waarde zijn.

2. Het belang van regionale variatie
Verladers hebben dus andere verwachtingen van hun logistiek dienstverlener naargelang de regio waar ze actief zijn. Dat komt in de studie duidelijk naar voren bij de vraag of verladers het gevoel hebben dat ze de juiste softwaretools hebben om wegtransport in hun business te integreren. Wereldwijd stelt 55% dat dit effectief zo is, maar afhankelijk van het gebied waar de respondenten actief zijn, variëren de antwoorden sterk. Zo stelt in Noord-Amerika slechts 43% van de respondenten dat ze de juiste datatoolsets en de integratiemogelijkheden hebben. In Latijns-Amerika daarentegen is 76% daar best tevreden over.

Dat valt te verklaren door het feit dat verladers in pakweg de VS geen genoegen meer nemen met enkel en alleen een goed management van het transport. Zij willen bijvoorbeeld ook steeds meer big data en analytics in hun transportstrategie integreren. Opkomende markten zoals Latijns-Amerika focussen nog meer op transactionele transportdata, zoals statusupdates en leverbevestigingen. DHL verwacht wel dat de kloof tussen de verwachtingen kleiner zal worden naarmate opkomende markten meer matuur worden en de investeringen in transporttechnologieën ook daar toenemen.

3. De toegevoegde waarde die verladers verwachten
Tijdens het onderzoek polste DHL eveneens naar welke toegevoegde waarde verladers precies zoeken als het om wegtransport gaat.

De belangrijkste motivatie om een logistiek dienstverlener te kiezen is het vermogen om meerdere transportoplossingen te managen die alle noden op het vlak van wegtransport dekken. Ook hoog op de prioriteitenlijst staat de capaciteit om transportoplossingen wereldwijd te kunnen implementeren. Verladers erkennen tegelijk dat het belangrijk is om aan een brede waaier aan transportvereisten te voldoen, en dat tegen een eerlijke prijs. 

4. Sterke business trends drijven de verwachtingen nog op
Als het op wegtransport aankomt, is een van de belangrijkste bezorgdheden van bedrijven wel de opmars van e-commerce en de impact ervan op het vereiste transport. Bijna 30% van de respondenten zegt dat e-commerce vandaag de trend is met de grootste impact op hun transportstrategie. Dat geldt bijna evenveel voor b2b- als b2c-omgevingen. In tegenstelling tot vijf jaar geleden hinkt e-commerce binnen b2b dus niet langer achterop. Concrete verwachtingen zijn bijvoorbeeld levering de volgende of dezelfde dag, keuze uit verschillende last-mile leveropties, end-to-end orderfulfilment en in-transit visibiliteit, flexibele en gratis retourmogelijkheden, en het snel oplossen van problemen.

Ook de impact van e-commerce verschilt naargelang de maturiteit binnen de verschillende regio’s. Als we bijvoorbeeld het effect van e-commerce voor de volgende één à twee jaar versus de volgende drie à vijf jaar vergelijken, dan voorspellen Amerikaanse respondenten een lichte terugval (van 63% naar 60%). Intussen verwachten ze in EMEA, Azië-Pacific en Latijns-Amerika een stijging van 65 naar 69%. Een mogelijke verklaring is dat over vijf jaar e-commerce in de VS ‘business as usual’ geworden zal zijn en minder operationele issues met zich zal meebrengen dan vandaag.

Een andere belangrijke business trend is de toenemende urbanisatie. Efficiënt leveren in dichtbevolkte steden wordt ongetwijfeld een van dé uitdagingen voor de toekomst. Ruim 60% van de respondenten stelt dan ook dat deze demografische shift een belangrijke impact op hun business heeft. De toenemende beperkingen om met voertuigen de stad in te komen en het stijgende belang van een lage CO2-uitstoot verhoogt de uitdagingen nog. Vandaag al zegt 76% van de respondenten dat de wetgeving rond verplichte rapportages over CO2-uitstoot een grote impact op hun transportbeslissingen heeft.

5. Transporttrends stimuleren om ‘must-have’ technologieën in huis te halen
Het lijdt geen twijfel dat technologie een belangrijke rol speelt in het huidige transportmanagement en dat de impact binnen de sector nog belangrijker zal worden. Maar liefst 63% van de respondenten gelooft dat artificiële intelligentie  en big data de komende één à twee jaar een significante impact zullen hebben op hun transportbeslissingen. Voor de komende drie tot vijf jaar verwachten de respondenten dat die opkomende technologieën een zeer belangrijke ondersteunende tool en enabler voor slimmere transportoperaties zullen worden. Toch heeft slechts 23% die technologieën vandaag al volledig in zijn business geïncorporeerd.

Vanuit het perspectief van de verlader zijn analyses op het vlak van netwerkoptimalisering het vaakst gevraagd. Met andere woorden: transportkosten en servicedata verzamelen, ze in een distributiemodel integreren en het netwerk optimaliseren op basis van de totale ‘cost to serve’ binnen het volledige netwerk. Binnen e-commerce bijvoorbeeld is dat essentieel, want door de complexe orderprofielen en verschepingspatronen kunnen kosten gemakkelijk de pan uit gaan swingen. Krachtige optimalisering kan helpen om die kosten in toom te houden en tezelfdertijd de service te verbeteren.

Wegtransport ‘on the fly’
Uit de studie kwam duidelijk naar voren dat het wegtransport tegenwoordig ‘on the fly’ wordt herschreven. Het is voor verladers dan ook een must dat ze de snelle veranderingen kunnen volgen. De nood aan ‘slimme’ supply chains, die enerzijds service en kosten in evenwicht houden en anderzijds een competitief voordeel opleveren, zullen dan ook steeds hoger worden.
 
Binnen het onderzoek bevroeg DHL o.a. managers en (vice) presidents van meer dan 200 bedrijven, actief in uiteenlopende sectoren: automotive, technologie, life sciences & healthcare, engineering & manufacturing, energie & chemie, retail en fast moving consumer goods. De respondenten hebben hun uitvalsbasis in Azië-Pacific, Europa, Latijns-Amerika en Noord-Amerika.
X