Lees Ook

Opel/Vauxhall gaat voor geïntegreerd partnership met Gefco

Vernieuwd contract verstevigt positie van 4PL in automotive sector

Opel/Vauxhall gaat voor geïntegreerd partnership met Gefco
Gefco neemt zijn rol als 4PL dienstverlener voor Opel/Vauxhall in Europa zeer ernstig. Onlangs werden die inspanningen beloond met een contractverlening voor nog eens vier jaar, die begin dit jaar is ingegaan. Het moment voor een gesprek met Antoine Redier, executive vice president 4PL Solutions bij Gefco, over de grote uitdagingen die een 4PL-contract van dit formaat met zich meebrengt.

 
Volgens het vernieuwde contract voor Opel/Vauxhall (zie kader) krijgt Gefco alle inbound en outbound logistics voor Opel/Vauxhall in Europa en Turkije onder zijn hoede. Zo is de logistieke groep verantwoordelijk voor de bevoorrading van elf Europese (assemblage)fabrieken in Polen, Spanje, het VK, Oostenrijk, Hongarije en Duitsland vanuit Europese leveranciers of de havens voor het overzeese transport. Wat de distributie betreft, gaat het om een volume van meer dan een miljoen voertuigen die bestemd zijn voor dealers en importeurs. Het contract, dat nu wordt verlengd, is meteen ook een van de grootste logistieke overeenkomsten in de Europese automobielsector.

Gefco begon logistieke diensten voor de autoproducent te leveren begin 2013, toen Opel en Vauxhall (als Britse poot) nog onder de vleugels van General Motors zaten. In maart 2017 nam het Franse autoconcern PSA Groupe – die Peugeot, Citroën en DS onder zijn hoede heeft – Opel/Vauxhall van General Motors over.

PSA Groupe en Gefco waren allesbehalve vreemden voor elkaar. In het verleden was Gefco immers een divisie van PSA Groupe. Zo kreeg Gefco in 2016 een miljardencontract om voor PSA de wereldwijde productieketen te optimaliseren en oplossingen op het vlak van logistiek en transport te ontwikkelen voor de drie toenmalige merken van PSA Groupe (Peugeot, Citroën en DS).

Business Logistics: Hoe kunnen jullie de missie die jullie als fourth party logistics (4PL) provider voor Opel/Vauxhall vooropgesteld hebben het best definiëren?
Antoine Redier: “Toen we destijds het contract van General Motors ondertekenden, hebben we hen een ‘full logistics package’ aangeboden. Dat wil zeggen dat zij hun volledige logistiek aan ons hebben uitbesteed, zowel op het vlak van inbound als op het vlak van distributie. Onze belangrijkste missie als 4PL provider bestaat erin het netwerk te optimaliseren. We bestuderen met andere woorden continu wat de beste manier is om goederen van de oorsprong tot de bestemming te krijgen. Wat het transport betreft, kan dat zijn per truck, per schip of per spoor. Stellen we afwijkingen op de gebruikelijke routes vast, dan doen we er ook alles aan om goederen via snellere transportmiddelen op hun bestemming te kijken. Onze ambitie is uiteraard om binnen die optimalisering altijd weer een stapje verder te gaan.”
 
BL: Vertel, hoe willen jullie als 4PL provider de stromen die jullie al voor Opel/Vauxhall beheerden, nog meer optimaliseren?
A. Redier: “Om onze oplossingen optimaal af te stemmen op de noden van Opel/Vauxhall, gaan we onze teams in de zes landen van waaruit we in Europa opereren – met name Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Polen, Spanje en het VK – nog versterken. Zo hebben het aantal medewerkers dat binnen de 4PL-divisie enkel voor Opel-Vauxhall werkt, eind vorig jaar van 140 naar 150 opgedreven om de capaciteit van logistics engineering te versterken. Aangezien we ook alle supply chain oplossingen voor PSA Groupe beheren, kunnen we nu ook optimale synergieën creëren. Waar mogelijk zullen we de stromen van PSA en Opel/Vauxhall dus nog meer bundelen. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld groupageactiviteiten gedeeltelijk door meer ‘full truck loads’ vervangen. Onze verregaande expertise in de automotive sector zal daarbij goed van pas komen.”

BL: We mogen ervan uit gaan dat kostenreductie bij die optimalisering ongetwijfeld een heel belangrijke rol zal spelen?
A. Redier: “Klopt. Niet alleen onze inspanningen op het vlak van logistiek moeten daartoe bijdragen. Vanaf 2024 zullen alle Opel/Vauxhall auto’s gemaakt worden op een gemeenschappelijke PSA Groupe architectuur, wat de winstgevendheid moet verhogen. Op het vlak van inbound logistics, is het bijvoorbeeld de bedoeling het aantal leveranciers sterk te reduceren en hen bij voorkeur te hebben dicht bij de fabrieken die ze bedienen, wat het overzeese transport moet beperken. Dat alles kadert binnen PACE!, dat als doel heeft om Opel/Vauxhall opnieuw winstgevend te maken. Al die inspanningen moeten bijdragen tot het doel om een kostenreductie te bereiken van 7% tegen 2019 en 5% voor elk jaar dat daarop volgt.”

BL: Hoe gaan jullie als 4PL provider concreet tewerk om een en ander te orkestreren?
A. Redier: “Enerzijds maken we binnen onze supply chain architectuur voor Opel/Vauxhall gebruik van onze ‘control towers’ in de Europese landen waar we actief zijn. Zij staan in nauw contact met alle betrokken partijen in de keten. Die control towers monitoren de activiteiten op de voet en grijpen tijdig in waar nodig. In Parijs zit bovendien een centraal team dat op zijn beurt alle control towers coördineert. Dat noemen we de super control tower, die in feite de interface tussen ons en de centrale organisatie van Opel/Vauxhall vormt. Anderzijds hebben we in elke fabriek van de autoproducent een ingenieur die de stromen constant analyseert en ons centrale engineering team voorstellen doet om de efficiëntie te verhogen.”

BL: Hoeveel externe partijen moeten jullie als 4PL provider aansturen voor Opel/Vauxhall?
A. Redier: “Momenteel gaat het om ongeveer 220 afzonderlijke logistieke dienstverleners, waarvan 140 voor inbound en 80 voor outbound. Minder dan 20% van het volume behandelen we via onze eigen Gefco 3PL-organisatie. Ons 4PL-contract omvat zowel de aankoop, de tenders, het sluiten van contracten als de facturering. Wat de facturering betreft, zullen we bijvoorbeeld checken of de service effectief heeft plaatsgevonden en of wat er is gefactureerd, overeenstemt met de prestaties en het contract. Bovendien hanteren we de nodige KPI’s (key performance indicators) om op te volgen of we goed bezig zijn op het vlak van operations, quality en finance.”

BL: Wat zijn nu de belangrijkste criteria bij de selectie van de carriers?
A. Redier: “Wij zijn vooral op zoek naar 3PL providers die een stevig netwerk hebben in het gebied waarvoor we ze aanspreken. Bovendien moeten ze zich kunnen aanpassen aan de grote volatiliteit in de automotive industrie. Achteraf zullen we ook bekijken of de 3PL provider aan de verwachtingen voldeed op het vlak van bijvoorbeeld leadtimes, het vermijden van beschadigingen, enzovoort.”

BL: Geven jullie de transparantie die jullie zelf op de activiteiten hebben ook door aan Opel/Vauxhall?
A. Redier: “Inderdaad. Die transparantie is meteen ook een groot voordeel dat een 4PL provider kan bieden. Opel/Vauxhall heeft trouwens het recht om onze activiteiten te allen tijde te auditen. Via ons krijgen ze ook zicht op de marktprijzen, de huidige trends, enzovoort. De fabrikant weet dus ook precies wat we de carriers voor hun diensten betalen. Een ander voordeel dat een 4PL provider biedt, is dat wij toelaten processen meer te standaardiseren. In het verleden had elke entiteit wel zijn eigen visie op logistiek. We kunnen als 4PL provider ook niet anders dan standaardiseren, willen we de logistiek van zo’n organisatie met succes runnen.”
 
BL: Was het, gezien jullie nauwe banden, geen evidentie dat Opel/Vauxhall opnieuw voor jullie zou kiezen toen het contract ten einde liep?
A. Redier: “Toch niet. We kunnen gerust stellen dat het om een volwaardige tender ging. Nu, het feit dat er binnen de automotive sector geen spelers zijn die zowel de inbound als de outbound logistiek voor voertuigen dekken, speelt zeker in ons voordeel. Bovendien kunnen we ook activiteiten als warehousing en pre-assemblage toevoegen. We dekken in feite de volledige logistieke scope voor OEM’s.”

BL: Mogen we stellen dat jullie zich vooral sterk profileren in de automotive sector en dat jullie met het nieuwe contract die positie nog versterken?
A. Redier: “Dat zullen we niet ontkennen. Onze roots liggen ook in de automotive sector. Om als 4PL provider efficiënt te kunnen zijn, wordt expertise in het vakgebied van de klant steeds belangrijker. Maar uiteraard zijn we ook in andere sectoren actief, zoal luchtvaart en defensie, elektronica en consumentenproducten. Recent zijn we ons ook meer gaan focussen op de farmaceutische sector. Sinds begin 2018 werken we ook sterk aan een nieuwe merkidentiteit, waarbij we de samenwerking met partners en klanten willen versterken. Verder zijn we sinds een zestal jaar actief bezig om ons aanbod vrachtvervoer te verbreden, zowel over de weg, via de lucht, het spoor als het water. Dat neemt niet weg dat we het in bepaalde sectoren nog iets moeilijker hebben, omdat we daar minder de kans hebben gehad om ons te bewijzen. Zo hebben we een tijdje geleden een contract verloren in de drankensector, niet omdat we de opdracht an sich niet aankonden, maar omdat ze een partij wensten met nog meer expertise in hun vakgebied. In de automotive sector hebben we op dat vlak dan weer een dikke streep voor.”
 
Lees Ook
X