Lees Ook

Logistiek goedkoper en duurzaam met real-time informatie

Slimme bestelregel maakt afweging tussen transport- en voorraadkosten

Logistiek goedkoper en duurzaam met real-time informatie
De snelle opkomst van het ‘Internet of Things’ (IoT), dat niet alleen machines maar ook – en in toenemende mate – vervoersmiddelen met het internet verbindt, zorgt voor een grote hoeveelheid aan real-time informatie. Die informatie kan worden gebruikt om logistieke processen goedkoper én duurzamer te maken. Joren Deweerdt wijdde zijn scriptie aan het onderwerp en sleepte daarmee de prijs voor Best Master Thesis on Supply Chain Management van PICS in de wacht.
 
Joren Deweerdt is student aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Onlangs werd hij uitgeroepen tot winnaar van de PICS Belgium Prize for Best Master Thesis on Supply Chain Management. Met zijn eindverhandeling, getiteld ‘Real-time delay visibility in multimodal transport networks’, onderzocht hij hoe bedrijven hun logistiek kunnen verbeteren door slim gebruik te maken van real-time informatie over vertragingen in de logistieke keten.
 
De onzekerheid in levertijden is een groeiend probleem. Niet alleen werd in 2018 het filerecord opnieuw gebroken (en het ziet er niet naar uit dat 2019 beter wordt), ook intermodaal vervoer via spoor of binnenwater kan onderhevig zijn aan sterk schommelende levertijden. De KU Leuven zet in op onderzoek naar manieren waarop bedrijven met die problematiek kunnen omgaan, door op de juiste momenten de juiste transportmodus (spoor, binnenwater of wegvervoer) te kiezen. Het real-time beslissen welke transportmodus te gebruiken wordt ook wel synchromodaal transport genoemd. Dat kan leiden tot zowel een reductie van het aantal trucks op de weg, kostenbesparingen voor het bedrijf, alsook verhinderen dat de voorraad laattijdig wordt aangevuld.
 
Steeds vaker worden vertragingen binnen de supply chain real-time gecommuniceerd, bijvoorbeeld door in containers trackers te installeren die onmiddellijk communiceren bij problemen zoals pech, files of andere onvoorziene omstandigheden. De huidige beslissingsregels houden echter onvoldoende rekening met die real-time informatie om hun logistiek slimmer te maken.
 
In de winnende eindverhandeling wordt een slimme bestelregel voorgesteld, die rekening houdt met de huidige voorraad, alsook de geplande aankomsttijden van voorraad die onderweg is op basis van real-time informatie. De bestelregel maakt de afweging tussen transport- en voorraadkosten terwijl het gewenste service level voor de klant gegarandeerd blijft. Door op een slimme manier met beide transportopties om te gaan, kunnen bedrijven hun service levels voor de klant hoog houden, zonder torenhoge voorraden te hoeven aanhouden.
 
Het eindwerk toont aan dat met deze bestelregel meer vrachten via milieuvriendelijkere transportmodi (zoals trein en binnenwater) kunnen worden verscheept. Dat leidt niet alleen tot kostenbesparingen voor bedrijven (ca. 5% à 20%), maar vermindert ook het aantal vrachtwagens op ons al zo druk bezette wegennet, wat dan weer een stevige reductie van de uitlaatgassen teweegbrengt die vrachtwagens jaarlijks in Vlaanderen produceren. De inzichten uit het model kunnen leiden tot nieuw onderzoek naar betere bestelregels om transport op basis van real-time informatie aan te sturen.
 

Scriptiemedewerkers

Auteur Joren Deweerdt is momenteel werkzaam als Marketplace Distribution Planner bij Nike.
 
Joren Gijsbrechts, scriptiebegeleider, is als PhD student verbonden aan de KU Leuven en ontwikkelt slimme algoritmes op basis van artificiële intelligentie om synchromodaal transport te bevorderen.
 
Robert Boute, promotor van de scriptie, is als professor supply chain management verbonden aan KU Leuven en Vlerick Business School.
X