Lees Ook

CIO’s steeds vaker aan de slag met artificiële intelligentie

CIO’s steeds vaker aan de slag met artificiële intelligentie
Het aantal bedrijven dat de laatste vier jaar artificiële intelligentie (AI) in zijn organisatie implementeerde, is met maar liefst 270 procent toegenomen. Vooral het laatste jaar was de stijging opvallend. Momenteel ligt dat percentage op gemiddeld 37%. Een en ander blijkt uit de meest recente CIO Survey van Gartner.

De belangrijkste reden voor de opmars van AI is dat de technologie veel meer matuur is geworden. Bijgevolg zijn organisaties sneller bereid aan de slag te gaan met de technologie.
Chris Howard, research vice president bij Gartner: “Vier jaar geleden waren AI-implementaties eerder zeldzaam. Toen rapporteerde slechts 10% van de respondenten dat hun organisatie al AI implementeerde of dat binnen afzienbare tijd van plan was. Als je vandaag als CIO helemaal nog niet met AI in je organisatie bezig bent, moet je je misschien toch zorgen beginnen te maken. De kans is immers reëel dat de concurrentie daar intussen wel werk van maakt en op die manier een competitieve voorsprong heeft.”
 
Verder toont het onderzoek aan dat AI integraal deel uitmaakt van elke digitale strategie en dat organisaties binnen alle sectoren een brede waaier aan AI-toepassingen inzetten. Zo blijkt uit het onderzoek dat 52% van de telecomorganisaties een beroep doet op chatbots en 38% van de healthcare providers vandaag op computerondersteunde diagnostiek vertrouwt. Andere operationele ‘use cases’ voor AI zijn bijvoorbeeld fraudebestrijding en het opdelen van de markt in consumentengroepen.
“Er is weliswaar nog een hele weg te gaan voordat we het stadium bereiken dat AI volledig zelfstandig complexe taken kan overnemen. Wel gebruiken we al heel vaak AI om onze beslissingen op te baseren, wat we ook ‘augmented intelligence’ noemen”, zegt Chris Howard.

Hoe meer organisaties met AI van wal steken, hoe duidelijker ook de uitdagingen bij de uitrol van dergelijke initiatieven worden. Uit nader onderzoek blijkt maar liefst 54% van de respondenten het gebrek aan de nodige vaardigheden in het bedrijf als de grootste uitdaging bij AI-initiatieven te ervaren.
“Om het voortouw te kunnen nemen, moeten CIO’s creatief zijn”, stelt Chris Howard. “Als er in de organisatie geen AI-talent voorhanden is, is het misschien mogelijk om te investeren in trainingsprogramma’s voor medewerkers met een achtergrond in statistiek en datamanagement. Sommige organisatie delen ook bepaalde functies met hun ecosysteem- en business partners.”

Voor de Gartner CIO Survey verzamelde Gartner data van meer dan 3.000 CIO’s in 89 landen binnen de belangrijkste sectoren.
 
 Onderwerp: Digital Business 
Lees Ook
X