Lees Ook

Cyberincidenten en bedrijfsschade vormen grootste risico voor bedrijven

Cyberincidenten en bedrijfsschade vormen grootste risico voor bedrijven
In de nasleep van diverse datalekken en schandalen rond privacy, grote IT-verstoringen en de invoering van GDPR, beschouwen bedrijven cyberrisico’s vandaag als een topprioriteit. De kans op gerechtelijke vervolging na een datalek wordt ook steeds groter. In de Allianz Risk Barometer 2019 worden cyberincidenten samen met bedrijfsschade – elk goed voor 37% van de antwoorden – dan ook als de belangrijkste bedrijfsrisico’s wereldwijd gezien. Het feit dat de mogelijke bedrijfsschade bovendien gevarieerder en complexer wordt – met stijgende kosten tot gevolg – maakt dat ook deze risicofactor zijn plaats in de top ‘verdient’.

De grootste globale stijgers dit jaar zijn de klimaatverandering (op de 8ste plaats met 13% van de antwoorden) en een gebrek aan goed opgeleide werkkrachten (op de 10de plaats met 9% van de antwoorden). Tegelijk uiten bedrijven almaar meer hun bezorgdheid over aanpassingen in voorschriften en wetgeving (op nummer vier met 27%). Dat leidt tot zware gevolgen, denken we maar de Brexit en prijs- en handelsoorlogen.

 

Belgische visie op risico’s

Als we inzoomen op de Belgische resultaten, dan wordt het risico op cyberincidenten (58%) door het merendeel van bedrijven als een reëel gevaar gezien. Dat is een stijging van maar liefst 15 procentpunten tegenover vorig jaar. De tweede plaats wordt gedeeld door bedrijfsschade en marktontwikkelingen (telkens goed voor 36% van de antwoorden).

Belgische bedrijven zijn voor het eerst ook bezorgd om klimaatveranderingen en de toenemende volatiliteit van het weer maar ook om diefstal, fraude en corruptie. Die risico’s komen dit jaar voor het eerst de lijst binnen in ons land. Verder verschijnen in de top tien van ons land ook het risico op brand/explosie, natuurrampen, schade aan de reputatie en het tekort aan personeel.

De jaarlijkse enquête over wereldwijde bedrijfsrisico's van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) omvat de standpunten van 2415 experts uit 86 landen, waaronder CEO's, risk managers, makelaars en verzekeringsdeskundigen.
 
 Onderwerp: Digital Business 
Lees Ook
X