Lees Ook

Transformeer of wees disruptief

Lionel Albert (Oracle) licht voordeel van ERP in de cloud toe

Transformeer of wees disruptief
Digitalisering is de wereld fundamenteel aan het veranderen. Het dwingt bedrijven om verder te kijken dan de producten die ze produceren en de grenzen te verleggen naar extra diensten en nieuwe businessmodellen. Oracle probeert de innovaties snel in zijn ERP in de cloud te integreren. Zo ondersteunt het bedrijven om vlug met de digitale vernieuwingen mee te evolueren.
 
‘Transform or disrupt: there’s no other choice.’ Dat staat te lezen op het LinkedInprofiel van Lionel Albert. De EMEA ERP SCM & MFG Business Solutions director bij Oracle is van mening dat bedrijven nu moeten handelen als ze willen meedraaien in de zogenaamde Vierde Industriële Revolutie. Industry 4.0 verwijst naar de manier waarop nieuwe technologieën, zoals cloud computing, robots, Internet of Things (IoT), automatisering, mobiliteit, enz. productie- en distributieprocessen beïnvloeden.
 
Lionel Albert: “Als je je productie of businessmodel niet transformeert, dan duwen nieuwe spelers je uit de markt. Denk maar aan de olie- en gasdistributie. Steeds meer consumenten schaffen zich een elektrische wagen aan. Dat is zeker het geval in de grote steden in Noorwegen. Het aandeel van traditionele olie- en gasleveranciers daalt daar zienderogen. Ze moeten richting elektrische stroom evolueren als ze hun stempel willen blijven drukken in hun sector. Misschien moeten ze zelfs batterijen gaan produceren. Ze moeten alleszins goed nadenken over hun huidige businessmodel en hoe ze een rol van betekenis kunnen blijven spelen.”
 
VC: Je businessmodel of productieproces veranderen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Waar moet je beginnen?
L. Albert: “Daar valt geen sluitend antwoord op te geven. Elk bedrijf is anders. Verandering doorvoeren zal afhangen van het DNA van een bedrijf. Sommige bedrijven kiezen ervoor eerst de gemakkelijke aspecten aan te passen, omdat de investeringen lager liggen en de implementatie op korte termijn kan worden doorgevoerd. Daarom zullen ze misschien niet meteen hun hele productieproces omgooien, maar eerder bekijken hoe ze efficiënter goederen kunnen leveren.”
 
VC: Maar bedrijven moeten wel evolueren willen ze niet door disruptieve spelers worden uitgeschakeld.
L. Albert: “Dat klopt. Maar ze kunnen ook zelf disruptief zijn, want onder disruptie versta ik: de manier waarop je omgaat met je business veranderen. Ik denk daarbij meteen aan een Italiaanse klant van ons die elektrische machines maakt om staal te persen. Hun enige zorg was die machines produceren. Maar na verloop van tijd verloren ze klanten aan hun concurrenten. Daarop hebben ze beslist om een extra dienst te voorzien. Dankzij IoT die ze in de machines hebben geïntegreerd, kunnen ze proactief de machines onderhouden. Ze krijgen een signaal wanneer een bepaalde machine binnen een zekere tijd zal uitvallen en sturen een onderhoudstechnicus om de machine te herstellen. In plaats van enkel een product te verkopen, verkopen ze nu ook een dienst. En dat is voor mij disruptie.”
 
VC: Bedrijven die een ERP-pakket aanschaffen, spreken vaak al over transformatie. Maar is een ERP-pakket niet eerder een noodzaak om te kunnen transformeren?
L. Albert: “Een ERP-pakket is een verplichting. Zonder kun je de kernactiviteiten, zoals financiën, human resources, verkoop en inkoop, klantenservice, distributie en productie onvoldoende beheren. Toch kunnen we enigszins over transformatie spreken als het over ERP gaat, aangezien veel bedrijven al twintig jaar of meer met hetzelfde ERP-pakket werken. Intussen is de wereld zoveel veranderd. Ten eerste leven we in een veel globalere wereld, waardoor je leveranciers en klanten zich in verschillende landen of zelfs werelddelen bevinden. Die landen hebben allemaal een andere wetgeving, wat je business complex maakt. Ten tweede is de technologie enorm geëvolueerd tegenover twintig jaar geleden. Toen werkten we op zware vaste computers, terwijl er nu laptops, tablets en smartphones worden gebruikt. Het is dus hoog tijd om de ERP-pakketten te vernieuwen, willen bedrijven zichzelf transformeren. Het is uiteindelijk het ERP-pakket dat de vernieuwde business met heel wat digitalisering zal ondersteunen.”
 

ERP ondersteunt nieuwe technologieën

Bedrijven kunnen op steeds meer technologieën een beroep doen om data te verzamelen, denk maar aan IoT. Maar verzamelen is één ding, de data analyseren is een stuk belangrijker. Welke verbanden kunnen we zien, welke inzichten geven ze ons? We kunnen de data al gebruiken om beter te voorspellen. Data verzamelen en analyseren is goed, maar het kan nog beter. We moeten er ook effectief mee aan de slag gaan.
 
Zo heeft Oracle een applicatie ontwikkeld die focust op ‘asset monitoring’. Daarbij verzamelen sensoren op een machine allerhande gegevens, die de dashboards voeden met realtime key performance indicators (KPI’s). Met die gegevens gaat ‘machine learning’ aan de slag en wordt bijvoorbeeld op basis van de temperatuur, de vibraties en de vochtigheidsgraad rondom de machine voorspeld wanneer de machine uit dreigt te vallen. Als bedrijven die gegevens aan hun onderhoudsmodule koppelen, kunnen ze op die manier hun service verbeteren.
 
Daarnaast biedt Oracle de ‘production monitoring’ applicatie. Daarbij geven sensoren de prestaties en beschikbaarheid van machines aan, waardoor de productiemanager de machines optimaal kan inzetten.
De ‘fleet monitoring’ applicatie, tot slot, voorziet het transportmanagementsysteem met live data, bijvoorbeeld over waar een vrachtwagen zich bevindt. Op die manier kunnen bedrijven hun transportstromen beter plannen en hun klanten waarschuwen wanneer er vertraging optreedt.
 
VC: Hoe moeten we ons dat dan voorstellen: worden de data gelinkt aan het ERP-pakket van Oracle?
L. Albert: “We voorzien in een IoT-platform voor bedrijven die data willen verzamelen. Met de applicaties asset, production en fleet monitoring helpen we de klant om voordeel te halen uit de verzamelde data. Die applicaties zijn rechtstreeks geïntegreerd in bepaalde modules van onze ERP-oplossing. Zo staat asset monitoring rechtstreeks in contact met de onderhoudsmodule. Bij een voorspelde storing wordt er automatisch een onderhoudsorder aangemaakt. Die modules en connecties zitten standaard in elk van onze ERP-pakketten.”
 
VC: En hoe gaat de ERP-oplossing om met nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie (AI) en blockchain?
L. Albert: “Tussen de financiële module en de inkoopmodule van het ERP-pakket hebben we AI toegevoegd. AI detecteert het cashniveau dat je als bedrijf hebt. Gebaseerd op vorige facturen bij verschillende leveranciers zal de computer suggereren om een factuur van een bepaalde leverancier op voorhand te betalen. AI baseert zich ook op hoe dringend de leverancier cash nodig heeft, waardoor je een extra korting kunt afdwingen. AI zit ook vervat in productie, waardoor het de kwaliteit en opbrengst van producten kan voorspellen. Verder wordt AI ingezet om te peilen naar de klantenervaring, waardoor de computer marketingcampagnes en verkoopacties kan suggereren. Later dit jaar zal het ook nog mogelijk zijn op basis van AI beter te voorspellen in welke producten de consument geïnteresseerd is en over welke groep consumenten het gaat.”
 
“In maart verschijnt de blockchainapplicatie ‘intelligent track and trace’. Het betreft een ‘smart contract’ dat wordt opgezet tussen leverancier, expediteur en klant. De blockchain heeft als doel goederen realtime via IoT op te volgen om te kunnen weten wanneer goederen worden vervoerd, opgeslagen en geleverd. Een andere blockchaintoepassing die er zit aan te komen, focust zich op het transport van diepvriesproducten of producten waarvan een bepaalde temperatuur moet worden verzekerd. De blockchainapplicaties zijn in het ERP-pakket geïntegreerd.”
 

Voordelen van ERP in de cloud

Oracle is een Amerikaanse multinational op het vlak van computertechnologie die in 1977 werd opgericht. Het softwarebedrijf biedt intussen zowel ERP on-premise als in de cloud aan. De klassieke ERP-oplossing krijgt om de vijf tot zeven jaar een update. Aangezien bedrijven in het ERP-pakket vaak heel wat settings laten aanpassen, vraagt het heel wat inspanningen en investeringen om het pakket bij te werken. De Software-as-a-Service (SaaS) oplossing daarentegen wordt vier keer per jaar geüpdatet, zonder dat de aangepaste settings daar gevolgen van ondervinden.
L. Albert: “Elk bedrijf dat voor de SaaS-oplossing kiest, maakt gebruik van de ‘best practices’, een soort standaardpakket. We vragen bedrijven zoveel mogelijk aan te sluiten bij het vooraf ingestelde standaardpakket. Maar er bestaat geen pakket dat voor ieder bedrijf past. Daarom bieden we uitbreidings- en personaliseringsmogelijkheden aan. Met de uitbreidingsmogelijkheden kan een bedrijf het standaardpakket aanvullen, zonder daarvoor de basis van het pakket te hoeven aanpassen. Door personalisering kan de gebruiker de manier waarop bepaalde processen zich gedragen, veranderen. Noch de uitbreidings-, noch de personaliseringsmogelijkheden hebben een impact op de upgrade.”
 
VC: Blijven die customisaties dan compatibel met de geüpdatete ERP-versie?
L. Albert: “Absoluut. We verzekeren de compatibiliteit tussen de persoonlijke aanpassingen en de vernieuwde ERP-oplossing. Dat wordt uiteraard getest. De upgrades vinden steeds in het weekend plaats en worden bijna realtime doorgevoerd. Ze moeten wel snel worden ingevoerd, want we kunnen ons geen onderbrekingen in de service permitteren.”
 
VC: Is dat dan het grote voordeel van ERP in de cloud, de snelle updates?
L. Albert: “Tegenover klassieke ERP kunnen we nu sneller op nieuwe technologieën inspelen. Zo kunnen we IoT, AI, blockchain, enz. heel snel in ons ERP-pakket integreren. Bij een on-premise ERP-oplossing duurt het veel langer om innovatie op te pikken.”
 
VC: Er zijn ook andere spelers op de markt die ERP in de cloud aanbieden. Wat is de grote troef van Oracle?
L. Albert: “Je mag niet vergeten dat we naast software ook hardware aanbieden. We hebben onze eigen datacenters. Om het even waar er zich een probleem voordoet, kunnen we het steeds zelf herstellen en zijn we niet afhankelijk van andere bedrijven.”
 Onderwerp: Digital Business 
Lees Ook
X