Lees Ook

De visie van HANNOVER MESSE op logistiek 4.0

De visie van HANNOVER MESSE op logistiek 4.0
De digitalisering biedt bedrijven de kans om op nieuwe manieren te netwerken, hun toeleveringsketen te automatiseren en een meerwaarde te creëren. De essentiële ingrediënten hiervoor zijn ‘intelligente’ paletten en containers, magazijnmanagementsystemen en autonome transportsystemen. Het staat vast dat logistiek 4.0 de sleutel vormt tot de toekomst.

‚ÄčTendensen voor een digitaal geautomatiseerde toeleveringsketen

Net zoals industrie 4.0 van groot belang is voor fabrieken, is logistiek 4.0 belangrijk voor de toeleveringsketen. Het helpt ondernemingen om de toeleveringsketen te automatiseren en een toegevoegde waarde te creëren door onder meer zelfmonitoring en het verhogen van de algemene efficiëntie.
 

De weg naar de toekomst

Logistiek 4.0 maakt het mogelijk om productlijnen en processen met elkaar te verbinden. Lukt dit, dan kunnen logistieke vraagstukken m.b.t. zowel de inkomende als uitgaande materiaalstromen aanzienlijk worden gestroomlijnd. Hiernaast zullen bedrijven effectiever kunnen werken met klanten en partners. Het ultieme doel: zelfcontrolerende en -corrigerende logistiek.

Scenario’s voor logistiek 4.0

De technologieën die nodig zijn om de toekomst van logistiek 4.0 waar te maken, zijn beschikbaar. In vele fabrieken bestaat de communicatie al tussen containers en goederen. Klassieke dagtaken voor magazijnmedewerkers worden vaak geoptimaliseerd met de nieuwste technologie, zoals slimme rekken, om werknemers te helpen met het snel en foutloos selecteren van artikelen.

Een andere belangrijke impuls komt van transportsystemen die autonome beslissingen nemen, bijvoorbeeld door middel van optische sensoren die op basis van hun omgeving of taken hun route bepalen.

Op gebied van transport creëren slimme vrachtwagens, containers en pallets dan weer nieuwe mogelijkheden om te monitoren. Sensoren en IoT (Internet of Things) maken het bijvoorbeeld mogelijk om goederen te melden waarvan een waarde, zoals temperatuur, wordt overschreden. Doorheen de hele toeleveringsketen blijft de uitgestuurde vracht duidelijk zichtbaar.
Voor inkoopafdelingen worden sensoren steeds belangrijker, vooral voor bewaking en automatische nabestelling. Doordat de digitalisering over alle schakels van de logistieke keten uitbreidt, zorgt de grote hoeveelheid real-time gegevens voor nieuwe inzichten. Zo is het bijvoorbeeld steeds duidelijk welke leverancier welke route nodig heeft en waar er kwaliteitsproblemen optreden.

De technologie achter logistiek 4.0

Logistiek 4.0 steunt op een kleurrijke mix van complementaire technologieën, waaronder GPS, barcodes, DataMatrix-codes, radiofrequentie-identificatie (RFID) en sensoren, elektronische gegevensuitwisseling (EDI), internet en telematica, architectuur en software op locatie en in de cloud.

Bron: www.hannovermesse.de
 
X