Lees Ook

Visibiliteit wordt essentieel in retail supply chains

Visibiliteit wordt essentieel in retail supply chains
De laatste jaren krijgen retailers te kampen met een toenemende complexiteit, steeds hogere klantenverwachtingen en uitdagende internationale markten. In die context wordt een dynamisch supply chain netwerk onontbeerlijk om klanten tevreden te houden, zo blijkt uit een Europees onderzoek van Zetes bij beslissers in de retailsector.

Dat de complexiteit groter is geworden, blijkt ook uit de cijfers. Bijna de helft van de respondenten zegt dat die de afgelopen twee jaar sterk is toegenomen en een even groot percentage verwacht dat de complexiteit de komende twee jaar nog groter wordt.

De gevolgen van gebrekkige visibiliteit
Dat de situatie momenteel niet optimaal is, blijkt uit het feit dat 94% van de organisaties toegeven dat ze niet over voldoende supply chain visibiliteit beschikken. Zo beschikt slechts 31% over een volledige visibiliteit van zijn retouren en heeft maar 30% een complete visibiliteit over de goederen die onderweg zijn naar de klant.

Bijna driekwart (71%) stelt dat een gebrek aan supply chain visibiliteit de laatste jaren een negatieve impact op hun bedrijf heeft gehad. Belangrijke negatieve gevolgen zijn onnodig hoge voorraden en omzetverlies door niet-beschikbare producten, bijvoorbeeld omdat geretourneerde producten niet te zien zijn als beschikbare voorraad. Ruim een kwart van de retailers geeft toe dat ze op drukke momenten moeite hebben om retourartikelen te verwerken.  Nog geen 40% van de retourartikelen is binnen de 48 uur weer beschikbaar voor de verkoop.

Zeker voor verse voedingsmiddelen, kleding en elektronica kan een tekortschietend supply chain beheer desastreuze gevolgen hebben, aangezien die vaak niet langer verkoopbaar zijn bij vertragingen in de verwerking. Uit de cijfers blijkt trouwens dat vandaag slechts 49% van de oorspronkelijke verkoopwaarde gerealiseerd wordt met geretourneerde artikelen.

Bij de volgende vijf aspecten binnen de supply chain visibiliteit blijkt de kloof tussen de huidige en nodige capaciteit het grootst:
- goederen onderweg naar klanten;
- afhandeling van klantenorders;
- goederen onderweg naar de winkel;
- verwachte aankomst in de winkel
- door leverancier verzonden goederen (en afwijkingen).

Goede voornemens
Maar liefst 87% zegt dat een volledig visibele supply chain met realtime updates een concurrentievoordeel kan opleveren. Daarnaast meent 79% van de bevraagden dat een betere visibiliteit een significant effect heeft op het terugdringen van verspilling. Bijna 90% beschouwt investeringen in het verbeteren van die visibiliteit dan ook als een topprioriteit voor de komende 24 maanden. Daarbij zijn verdere automatisering en het gebruik van realtime data de belangrijkste aandachtspunten.

Om te weten waarop de investeringen moeten worden gericht, is het volgens Zetes belangrijk om te weten op welke plekken extra waarde te creëren valt met een hogere visibiliteit. Het is ook essentieel om te begrijpen hoe een nauwere samenwerking tussen de retailer en het ecosysteem van leveranciers bijdraagt tot minder verspilling en betere klantenervaringen. Dat leidt niet alleen tot meer inzicht in de leveringen van leveranciers en de mogelijkheid om voorraad beter op de vraag af te stemmen, maar maakt ook de kans op geschillen kleiner. Met een dynamische forecasting en realtime samenwerking op basis van betrouwbare en consistente informatie kunnen in elk geval veel uitdagingen worden opgelost. Denken we maar aan overproductie, onnodige productbewegingen en herverdelingen tussen winkels om aan de vraag van de klant te kunnen voldoen.

Helaas is in de retailsector vaak sprake van tegenstrijdige data, systemen en organisaties, zowel binnen bedrijven als tussen partners. Die silo’s leiden opnieuw tot verspilling en inefficiëntie. Tegelijk ondermijnen ze ook het effect van andere investeringen om de beleving en loyaliteit van de klant te verbeteren.

Volgens het onderzoek vormt het verbeteren van de realtime visibiliteit van productstromen en prestaties in de orderafhandeling alleszins een van de belangrijkste aandachtsgebieden om retail supply chains te optimaliseren. Daarbij zijn enerzijds automatisering en technologische ondersteuning en anderzijds een betere samenwerking met leveranciers cruciaal.

Bij technologische investeringen moet eerst worden bepaald wat de kritieke processen voor verbetering zijn. Zetes adviseert daarbij om een visie voor end-to-end-visibiliteit te ontwikkelen, maar wel klein te beginnen. Door in eerste instantie alle databronnen in de supply chain goed te bestuderen, kunnen de eerste verbeterpunten in kaart worden gebracht. Vervolgens kunnen retailers dat proces opschalen om verdere opportuniteiten te identificeren. Het is ook raadzaam te starten met de prioriteitspunten waar op korte termijn veel te winnen valt. Een platform voor supply chain visibiliteit kan een cruciale driver zijn voor het delen van dynamische prognoses, realtime gebeurtenissen en voorraadinformatie.
 
 Onderwerp: Automatische Identificatie   Bedrijven: Zetes 
Lees Ook
X