Lees Ook

Op weg naar een autonome supply chain

Infor Nexus zorgt voor realtime visualisatie van de keten

Op weg naar een autonome supply chain
De IT-wereld heeft de race naar autonome supply chain software al een tijdje ingezet. Softwarebedrijf Infor duwt met Infor Nexus het gaspedaal nog wat dieper in. Het datagedreven platform biedt via zijn Control Center transparantie doorheen de hele supply chain en maakt gebruik van onder meer Internet of Things (IoT), geofencing en artificiële intelligentie (AI) om problemen binnen de logistieke keten te voorspellen, te signaleren en er adequaat op te reageren. Om de innovatie van zijn software te onderstrepen, heeft het softwarebedrijf het onomwonden over ‘de hergeboorte van de supply chain’.
Zeventig procent van de organisaties is niet in staat vertragingen in hun logistieke flows te voorspellen. Vier vijfde van de data en processen met impact op een business bevinden zich buiten de bedrijfsmuren, onder meer bij leveranciers en 3PL’s. Nog een frappant cijfer: 78% van de ondernemingen vertrouwt op manuele rapporten en e-mail om de logistieke keten te monitoren, terwijl een supply chain vijftig keer per seconde wijzigt. Op het moment dat een bedrijf gegevens heeft ingevoerd, is de kans op gedateerde informatie bijgevolg niet gering. Het aanvullen van spreadsheets behoort bovendien niet tot de favoriete activiteit van de logistieke medewerker. Tegen die achtergrond lanceerde Infor onlangs in Amsterdam zijn nieuwe merk Infor Nexus. Daarmee onderstreept het bedrijf het belang van de realtime, geconnecteerde en intelligente supply chain.

Ecosysteem

Infor nam in 2015 GT Nexus over en verrijkte het supply chain netwerk met onder meer IoT en Infor Coleman AI tot het intelligente Infor Nexus-platform. Een cruciale rol is weggelegd voor het verbinden van bedrijfssystemen, netwerkpartners en IoT-apparaten. Infor Nexus brengt een ecosysteem van onder meer producenten, transportbedrijven, financiële instellingen en 3PL’s samen, wat het mogelijk maakt om de volledige keten in real time te visualiseren en te monitoren. Elke partner beschikt daardoor over een en dezelfde versie van de waarheid. Bedrijven kunnen bijgevolg sneller reageren en nauwkeuriger werken.
 
De vraag is natuurlijk of iedere speler binnen de supply chain wel een zelfde graad van openheid nastreeft. “De supply chain zit vol met tegenstrijdige belangen, aangezien alle bedrijven winstmaximalisatie beogen”, zegt Richard van der Meulen, VP Consulting Infor Nexus. “Toch beseffen almaar meer (transport)bedrijven dat klantgerichtheid op middellange en lange termijn de sleutel vormt tot meer winst en een hoger marktaandeel. Dat vertaalt zich naar een grotere transparantie. Veel verladers bouwen het uitwisselen van elektronische informatie als voorwaarde in om met hen in zee te gaan.”

Artificiële intelligentie en IoT

Een van de sterktes van Infor Nexus schuilt volgens het softwarebedrijf in het zoeken naar potentiële oplossingen, over functies, processen en handelspartners heen. De klemtoon verschuift bijgevolg van een retroactieve aanpak naar een vooruitziende visie. Het platform laat artificiële intelligentie los op de schat aan gegevens die alle deelnemers uit het netwerk verzamelen. “Door die data-observatie lokaliseren we opportuniteiten, schatten we de voorziene aankomsttijd (ETA) gedetailleerd in en signaleren we voorraadproblemen”, klinkt het. “Infor Coleman Machine Learning zet essentiële zaken in context vast, geeft problemen automatisch door, schetst de implicaties en beveelt een optimale respons aan.”
 
Het Control Center brengt alle stromen in kaart. Infor Nexus genereert die visibiliteit onder meer aan de hand van RFID-chips, geofencing en AIS-transpondertechnologie. “De IoT-revolutie maakt een verlader of 3PL dienstverlener minder afhankelijk van de informatie die de transporteur verstrekt. De waarde van IoT neemt nog toe wanneer je die sensoren combineert met geofencing. Iedere keer dat een truck of boot een geofence bereikt, genereer je een uiterst gedetailleerde aankomstnotificatie. We spotten bij internationaal zeetransport bijvoorbeeld exact wanneer een schip nationale wateren binnenvaart, waardoor je de goederen pas op het allerlaatste moment in de boeken van de ontvangende partij hoeft te erkennen”, aldus Richard van der Meulen.

Realtime visualisatie

Het Control Center observeert en visualiseert continu – tot vijftig keer per seconde – de bewegingen binnen het hele netwerk van de supply chain. Het scheidt daarbij de ruis van de zinvolle signalen. Hoe het werkt, illustreerde Infor met een demo. De kaartweergave is vrij klassiek, met lijnen die de actuele flows aanduiden. De kleur van een lijn verduidelijkt of een vracht al dan niet volgens het geplande tijdsschema beweegt. De dikte indiceert dan weer het aantal verscheepte of vervoerde units. Een eenvoudige klik op de haven volstaat om te ontdekken hoeveel transportstromen er circuleren. Filters laten je toe om bijvoorbeeld slechts één productgroep, schip of zone te monitoren. Het tabblad ‘situations’ bundelt alle stromen die extra aandacht genieten.

Inzicht en voorspellende intelligentie

Bijzonder is de detectie van problemen binnen de logistieke keten. Die laten zich ordenen volgens de impact op de business van de gebruiker. Het lijkt aannemelijk dat een bedrijf eerst de vertraging van een dringende vracht met grote waarde aanpakt, vooraleer na te gaan hoe het een lading met extra stock en een geringe verkoopprijs ter bestemming krijgt. Eenmaal het probleem vastgesteld en geïndexeerd, helpt Infor Nexus naar een oplossing te zoeken. De gebruiker verneemt in één klik of de leverancier in andere opslagplaatsen over hetzelfde product beschikt. Is dat het geval, dan voegt de gebruiker via een ‘resolve’-button de plaatselijke warehouseverantwoordelijke en een transportbedrijf toe. Het warehouse laat daarop weten of de goederen beschikbaar zijn, terwijl de logistieke partner meldt hoe kort hij op de bal kan spelen en tegen welke prijs. Het hele proces vindt binnen de omgeving van het Infor Nexus Control Center plaats, waardoor geen tijd verloren gaat aan externe mailkettingen. De logistiek verantwoordelijke ontvangt de antwoorden via zijn mobiele toestel en blijft dus bereikbaar.

Autonomie in aantocht

Richard van der Meulen meent dat Infor Nexus het pad naar een autonome supply chain effent. “Een volgende stap bestaat in het automatisch pushen van de beste oplossing, gekoppeld aan een bijhorende kostensimulatie. Machine learning kan nagaan welke optie het vaakst als beste uit de bus komt, om die aansluitend aan de gebruiker te suggereren. Nagenoeg volledige autonomie ontstaat wanneer Infor Nexus de meest waarschijnlijke optie met de zegen van de gebruiker helemaal automatisch uitvoert.”
 
Bij het ter perse gaan van dit nummer heeft Infor bij een selecte groep klanten Control Center en IoT/gps-tracking voor trucks geïmplementeerd. De softwarefabrikant verwacht die toepassingen in het najaar bij alle klanten uit te rollen.
 Onderwerp: Digital Business 
Lees Ook
X