Lees Ook

CB kan weer groeien met Astro WMS®

CB kan weer groeien met Astro WMS®
Logistiek dienstverlener CB wil groeien en richt zich daarvoor op media en twee nieuwe markten: fashion en healthcare. Met de aanschaf van Astro WMS® beschikt het in 1871 opgerichte bedrijf over een modern warehouse management systeem met alle functionaliteit die nodig is voor een succesvolle operatie in deze markten. Ronald Janssen, directeur IT van CB, prijst het implementatievermogen van Consafe Logistics. “Op termijn zal dit WMS alle bestaande warehouse management systemen bij CB vervangen.”
CB is groot geworden in boeken. Heel erg groot. In Culemborg beschikt de logistiek dienstverlener over een enorm complex met meerdere, vaak sterk gemechaniseerde warehouses, grotendeels gevuld met boeken en andere media. Vrijwel elk boek dat in Nederland wordt gekocht, is afkomstig uit Culemborg. Omdat de verkoop van boeken onder druk staat, heeft CB al in 2012 besloten naast media twee andere doelmarkten aan te wijzen: fashion en healthcare. Eind 2015 moet 30 procent van de omzet uit deze twee markten afkomstig zijn. “Wij beschikken over een prachtige logistieke infrastructuur met onder meer twee sorteersystemen en aparte operaties voor snellopers en langzaamlopers. Deze infrastructuur willen we ook in de to komst graag zo goed mogelijk benutten. Fashion- en healthcare-producten zijn daarvoor. uitermate geschikt”, vertelt Cees Pronk, directeur operations van CB.

WMS voor fashion en healthcare

De diversificatiestrategie noopt CB tot investeren in een nieuw warehouse management systeem (WMS). In Culemborg draaien al meerdere commerciële en zelf ontwikkelde systemen, maar die ontberen specifieke functionaliteiten die nodig zijn voor fashion en healthcare. Voor healthcare is bijvoorbeeld een WMS nodig dat lotnummers en houdbaarheidsdata kan
registreren en artikelen virtueel in quarantaine kan plaatsen totdat ze door de kwaliteitscontrole zijn vrijgegeven. Voor fashion is ondersteuning van maatbogen een belangrijke vereiste, evenals de aansturing van verdeelprocessen. “Kenmerk van fashion is dat zestig procent van de binnenkomende kleding direct naar de winkels toegaat. Daarvoor maken we gebruik van
verdeelpleinen, waarbij artikelen direct over de winkels worden verdeeld”, legt Pronk uit.
Na een uitgebreid selectietraject is de keus gevallen op Astro WMS®, het systeem van Consafe Logistics. “We kunnen net zoals we hebben gedaan voor media zelf een WMS ontwikkelen, maar dat vergt heel veel tijd. Dan is het verstandiger om gebruik te maken van een bestaand WMS dat ons kan helpen in alle drie de markten”, verklaart Ronald Janssen, directeur IT van CB. “Consafe Logistics is een leverancier die investeert in doorontwikkeling van Astro WMS®. Op termijn zal dit WMS daarom alle bestaande systemen vervangen.”

Kwaliteit en gedegenheid

CB heeft Astro WMS® inmiddels geïmplementeerd in het warehouse voor educatieve boeken. Hier liggen 17.000 titels die met behulp van barcodescanning worden verzameld, waarna op de expeditievloer de orders worden samengesteld. Per order gaat het soms om veel verschillende artikelen met grote volumes. “Als we van één artikel meer dan 150 liter nodig hebben, is het efficiënter om de hele pallet uit het warehouse te halen, op de expeditievloer het juiste aantal boeken af te tellen en direct op de pallet te plaatsen. Astro WMS® rekent dat automatisch uit en geeft de operator de juiste instructies”, stelt Janssen. Vanaf dag één werkt Astro WMS® zonder problemen. Het systeem is intuïtief in het gebruik, zodat de betrokken mede werkers vo gens CB binnen een dag doorhadden hoe alles werkt. “Het implementatie vermogen van de WMSleverancier was een bela grijk selectiecriterium, en dat is ook goed gebleken. Consafe Logistics hanteert een aanpak die kwaliteit en gedegenheid uitstraalt. Dat we tijdens de implementatie geen verrassingen zijn tegengekomen, is veelzeggend. Het systeem presteert goed en draait stabiel”, licht Janssen toe.

Winkel- en internetorders

De complexiteit van CB’s operatie schuilt in de grote diversiteit in stromen die door de infrastructuur in Culemborg lopen. In de warehouses voor snellopers en langzaamlopers liggen nu nog uit sluitend mediaproducten, maar op termijn zullen daar ook fashion- en healthcare artikelen liggen. Uit die warehouses zullen grote winkelorders, maar ook kleine internetorders moeten worden verzameld. Aan het eind van het proces moeten de verschillende stromen weer worden geconsolideerd. “Astro WMS® speelt daarin een cruciale rol”, stelt Pronk.
De groei van e-commerce – ook in fashion en healthcare – zorgt bovendien voor extra druk op doorlooptijden. Als een klant om 23.30 uur nog een order plaatst, blijft niet veel tijd over voor verzamelen, verpakken en verzenden. Astro WMS® levert als ‘non-reserving system’ een bijdrage aan het minimaliseren van doorlooptijden. Non-reserving betekent dat concrete taken niet al bij\ vrijgave van orders in beton worden gegoten, maar automatisch worden geoptimaliseerd op het moment dat die taken daadwerkelijk worden aangeroepen. Janssen: “Tussen het uiterste bestelmoment en het uiterste verzendmoment zit maar een uur. Dan telt letterlijk elke seconde.”

Zelf expertise opbouwen

Astro WMS® zal volledig worden geïntegreerd met CB’s zelf ontwikkelde order management systeem. Dat stelt de logistiek dienstverlener niet alleen in staat om orders slim en efficiënt te verdelen over de operatie, maar ook om informatie- en financiële diensten te leveren. “Dat doen we al voor media. Wij beheren masterdata, wij verstrekken management- en marktinformatie over bijvoorbeeld de verkoop van titels per kanaal en regio, wij versturen facturen en wij nemen zelfs het incassorisico van uitgevers over. Dergelijke diensten zijn ook interessant voor andere markten”, stelt Janssen.
Als logistiek dienstverlener is het essen tieel om ook zelf expertise in Astro WMS® op te bouwen. Op het moment dat een nieuwe klant zich meldt, moet CB in staat zijn om snel een nieuwe operatie in te richten. Janssen: “Wij zijn ervan overtuigd dat de IT-competenties van CB bijdragen aan ons onderscheidend vermogen in de markt. Daarom willen wij eenvoudige configuraties zelf kunnen uitvoeren. Dat kan met Astro WMS®, en is noodzakelijk om als dienstverlener snel, flexibel en betrouwbaar te kunnen opereren.”

Meer over de klant

CB heeft ruim 140 jaar ervaring als integrale logistieke dienstverlener. CB biedt oplossingen in de vorm van logistieke diensten, e-commerce logistiek, financiële diensten en informatie- en communicatiediensten. Met een fijnmazig distributienetwerk bedient CB de hele Nederlandse en Belgische markt. CB is actief in de sectoren Media, Healthcare en Fashion. CB heeft ruim 800 medewerkers in dienst en realiseerde in 2013 een omzet van 87 miljoen euro. Kijk voor meer informatie op www.cb-logistics.nl
 Onderwerp: WMS   Bedrijven: Consafe Logistics 
Lees Ook
X