Lees Ook

België moet voortouw nemen in vierde industriële revolutie

CEO Google België, pleit voor meer ambitie

België moet voortouw nemen in vierde industriële revolutie
Thierry Geerts, de CEO van Google België, wil graag meer digitale innovatie zien in ons land. Als België een woordje wil meepraten in Digitalis, een universum dat vier miljard mensen via het internet connecteert, moeten zowel onze bedrijven als onze overheden volgens hem dringend een versnelling hoger schakelen. “In plaats van de technologie op ons af te laten komen, nemen we beter zelf het voortouw. De vraag die zich voor de supply chain manifesteert, is niet of we moeten innoveren, maar wel hoe we dat doen in een wereld die er helemaal anders uitziet.”
Thierry Geerts is beroepshalve een bevoorrechte getuige van de concrete impact die nieuwe, innovatieve technologieën met zich meebrengen. “Wereldwijd zijn vier miljard mensen met elkaar geconnecteerd via het internet. Je ziet jouw schoolmakkers digitaal terug, ook al wonen ze ondertussen op een ander continent. Vandaag bezit meer dan tachtig procent van de Belgen een smartphone. Die biedt ons rechtstreeks toegang tot meer informatie dan waarover de president van de Verenigde Staten tien jaar geleden beschikte. De wereld ligt binnen handbereik.”

Vooruitgang omarmen

Met artificiële intelligentie en machine learning tekent zich volgens Thierry Geerts een tweede digitaliseringsgolf af. Die acht hij minstens even belangrijk als de toepassing van elektriciteit. “Wie binnen de supply chain in bestaande patronen denkt, zal er niet geraken”, meent hij. “Veronderstel dat er iemand de stekker van de logistieke ketting uittrekt en je het hele traject moet herdenken. Zo spectaculair oogt die nieuwe digitale roetsjbaan.”
 
De CEO heeft het in dat verband over een vierde industriële revolutie. Waar de vorige gebaseerd waren op grondstoffen, is de huidige transformatie gestoeld op kennis. “Artificiële intelligentie is een krachtige technologie, gevoed door mensen. Hoe vaker je ze gebruikt, hoe sterker de applicatie. Grote hoeveelheden van kwalitatieve trainingsdata zijn onontbeerlijk, bijvoorbeeld om het visuele verschil tussen een chihuahua en chocoladekoekje te onderscheiden (online bekend als The Chihuahua Challenge – nvdr). Dat vereist een bekwame leraar die de AI-applicatie van de vereiste input voorziet.”
 
Het grote publiek associeert AI onder meer met de zelfrijdende auto. Voor de manier waarop we nu al vijftig jaar met zijn allen rondrijden, is volgens Thierry Geerts geen toekomst meer weggelegd. “We staan stil, er vallen nog steeds veel doden en gewonden in het verkeer en we vervuilen te veel. Elektrische, zelfrijdende auto’s zijn veiliger en efficiënter. Ze openen de weg naar mobiliteit als een service, waarbij we een auto delen in plaats van er een te kopen, en dan gewoon buiten de stad parkeren. De verkeersdrukte neemt af en ook de kans op ongevallen daalt. Bovendien schenk je de stad als het ware terug aan de mensen.”
 
Thierry Geerts ervaart dat Digitalis gepaard gaat met een zekere vorm van angst en weerstand. “Iedereen probeert vandaag te wijzen op de gevaren van zelfrijdende auto’s, terwijl het aantal verkeersdoden net zal terugvallen. We moeten kritisch zijn, maar tegelijk de angst opzijschuiven en de vooruitgang net omarmen.”

Supply chain heruitvinden

Volgens de CEO van Google België vergt het inzetten op toekomstgerichte stromen durf en de bereidheid tot langetermijninvesteringen. Om dat te illustreren, grijpt hij terug naar voorbeelden uit eigen huis. Hij herinnert er ons aan dat Google als een van de eersten alles inzette op mobiel en AI, maar daar in een beginstadium weinig tot geen omzet mee genereerde. Thierry Geerts verkiest ‘heruitvinden’ boven de term ‘disruptie’. Die bewoording trekt hij door naar de volledige supply chain. “De klant kan tegenwoordig online producten uit de hele wereld kopen. Die transacties verlopen dan wel minder fysiek, ze blijven persoonlijk. Denk maar aan Amazon dat de klant ‘aanraders’ suggereert die helemaal bij zijn interessegebied aansluiten.”
 
Bedrijven moeten hun dienstverlening dus op een vlekkeloze en snelle manier personaliseren. “Waarom zou de consument immers voor een moeilijke procedure kiezen, wanneer hij die bij een concurrent al na enkele kliks realiseert?” Digitalis verandert volgens Thierry Geerts ook de productielokalisatie. Hij refereert daarbij aan de automobielbranche. “Veel autofabrikanten bieden de mogelijkheid om hun voertuigen naar hartenlust te configureren. Dat resulteert in vele duizenden mogelijke combinaties. Aangezien de klant ook snel over zijn gepersonaliseerde wagen wil beschikken, moeten veel automerken in Europa sterk aanwezig zijn en blijven. Een volledige decentralisatie past niet binnen dat verhaal.”

Dat we in Digitalis anders nadenken over werk, staat buiten kijf. We verbinden niet langer netwerken, maar connecteren mensen. Thuiswerk en arbeid op locatie zullen zich verder ontwikkelen. Op het vlak van logistiek moeten we nagaan of een verplaatsing wel nodig is. “Kunnen we bijvoorbeeld niet efficiënter werken via online applicaties? Gedeelde transportservices bieden dan weer een antwoord op het efficiëntievraagstuk.” Thierry Geerts ziet ook heil in een verdere optimalisering van transportroutes door middel van apps en AI. Zelfrijdende voertuigen zorgen voor meer automatisering, terwijl we ook de fiets als CO2-neutraal transportmiddel voor kleine afstanden moeten overwegen.

Cultuur voor technologie

Innovatie draait volgens de Belgische Google-baas eerder om cultuur dan om technologie. Bedrijven die hun cultuur eerst aanpassen, boeken naar zijn mening vaak meer succes. De CEO meent dat België zich gerust ambitieuzer, meer innoverend en ondernemender mag tonen. Hij wijst op een grote paradox. “Belgen zijn intensieve gebruikers van digitale toepassingen, maar onze bedrijven en overheden springen nu slechts in beperkte mate op de kar van de geconnecteerde wereld en artificiële intelligentie, terwijl ons land in het verleden aan de spits stond van de industriële en de computerrevolutie.”
 
De cijfers zijn frappant. Digitale marketing maakt in ons land slechts 18% van het totale marketingbudget uit, ten opzichte van 59% bij onze noorderburen. De Belgische online bestedingen bedragen slechts 30% uit eigen land, de overige 70% kopen we bij buitenlandse bedrijven aan. Het goede nieuws is volgens Thierry Geerts dat het nog niet te laat is om het voortouw te nemen. Hij weet zich in de stelling gesterkt door het beschikbare kapitaal in ons land en de kracht van de Belgische universiteiten en onderwijsinstellingen. Klassieke ondernemingen als Solvay en Umicore tonen dat het kan. Ze vonden zich opnieuw uit en groeiden uit tot innovatieve wereldleiders. “We dromen vaak te klein, maar het is voor België nog niet te laat om een toonaangevende rol in Digitalis te spelen. Wie weet groeien we wel uit tot de hoofdstad”, besluit hij.
 Onderwerp: Supply Chain Management 
Lees Ook
X