Lees Ook

Air Liquide

Air Liquide

Omloopsnelheid van voorraad: service opvoeren en tegelijkertijd activa afbouwen

Om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie liet Air Liquide een intensieve audit uitvoeren. Daarbij werden hoofdrolspelers uit het voorraadbeheerproces geïnterviewd en werd het huidige planningssysteem geanalyseerd.

Strategische uitdaging

De voorraad van Air Liquide bestaat uit met gas gevulde cilinders en bundels. De volledige voorraad was te omvangrijk, wat resulteerde in een lage omloopsnelheid. Correctie van deze onevenwichtige situatie, door de conversie van een type van cilinder in een ander type, moet gebeuren in herkeuringscentra. Dit kost echter tijd en geld.

Aanpak

Om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie, voerde Möbius een intensieve audit uit. Daarbij werden hoofdrolspelers uit het voorraadbeheerproces geïnterviewd en werd het huidige planningssysteem geanalyseerd.

De audit resulteerde in een actieplan dat is opgebouwd rond drie pijlers:

Nauwkeurigheid van de voorraad verbeteren: Aan de hand van een wekelijkse voorraadtelling van een subset van items werden de voornaamste oorzaken van onnauwkeurigheden in de voorraad blootgelegd. Om die oorzaken aan te pakken werd een actieplan geïmplementeerd.

Berekeningsmodel voor voorraaddoelen bijwerken (wat is een haalbaar doel?): Het bestaande model werd gewijzigd, voor de inbouw van de vereiste buffer van lege gascilinders en bundels, om de verschillen in vraag naar volle cilinders en geretourneerde lege cilinders op te vangen.

Voorraden herverdelen en afbouwen: Een realistisch voorraaddoel dat resulteert uit het bijgewerkte model wordt vergeleken met de gecorrigeerde voorraadgegevens op SKU-niveau in het ERP-systeem. Om die onevenwichtige situatie recht te zetten, moet één type van cilinders worden geconverteerd in een ander type. Dit gebeurt in herkeuringscentra, wat tijd en geld kost.

Resultaat

De samenwerking met Möbius heeft geleid tot de volgende concrete resultaten :

Audit wijst op potentieel :
  • De globale voorraad kan met 51 % worden afgebouwd, wat een aanzienlijke wanverhouding blootlegt. Een aantal items vereist immers een grotere voorraad, terwijl andere items een grote afbouw vergen.
  • Nauwkeurigheid van voorraad 40-70 %, met 90 % als benchmarkminimum.
 Nauwkeurigheid van voorraad verbeteren :
  • In drie maanden tijd 90 % minimale benchmark bereiken.
  • Continue verbetering aanhouden om 95 % te halen tegen het einde van jaar één.
 Bijgewerkt model voor berekening van voorraadparameters :
  • Bijgewerkt rekenmodel is beschikbaar voor de centrale-voorraadexpert.
 Uitvoering van plan voor voorraadafbouw :
  • Het team Centrale Voorraad werkt aan het herstel van het evenwicht en de afbouw van voorraden met de verwachte 51 %.
Möbius heeft ons geholpen om een duidelijk zicht te krijgen op verborgen problemen in de voorraad en het asset management. Möbius hielp verder met het opzetten van actieplannen en actualiseerde onze tools met meer accurate formules. We zijn nu goed op weg om onze voorraad te optimaliseren.

Kevin Vandewalle, Project Manager
Air Liquide
X