Lees Ook

Barco

Barco

Barco zet koers naar duurzaamheid

In lijn met haar ambitie om duurzaamheid volledig te integreren in haar DNA, lanceerde Barco het programma 'Say. Do. Care.' om leadership te creëren op vlak van duurzaamheid.
 
Barco is een wereldwijde leverancier van innovatieve visualisatieoplossingen, voornamelijk voor klanten in de gezondheidszorg en entertainmentsector. In de afgelopen jaren zijn de strategische focus en inspanningen van bedrijven steeds meer opgeschoven richting duurzaamheid.
Om dit engagement te versterken, werd Möbius gevraagd om Barco te helpen bij het uitwerken van een solide duurzaamheidsprogramma dat echt toegevoegde waarde oplevert. Hierbij een kort overzicht van onze unieke aanpak en de samenwerking met Barco.

Duurzaamheidsstrategie

Een bekende succesfactor voor effectief verandermanagement op het gebied van duurzaamheid is de focus op een beperkt aantal kerndomeinen die rechtstreeks verband houden met de uitdagingen van de organisatie. Na zorgvuldige selectie, prioritering en benchmarking koos Barco voor deze drie pijlers: planeet (klimaatverandering & circulaire economie), mensen (diversiteit & ontwikkeling) en gemeenschappen (betrokkenheid van de gemeenschap en bedrijfsethiek).

Duurzaamheidsprograma

Slechts twee procent van de duurzaamheidsprogramma’s voldoet aan of overtreft de verwachtingen, omdat ze eenvoudigweg niet als zodanig worden beheerd. Daarom hebben we enkele belangrijke hulpmiddelen en principes geïntroduceerd om effectieve betrokkenheid bij het project te waarborgen.
We hebben duidelijke doelstellingen voor KPI’s voor alle kerndomeinen opgesteld. Daarnaast zijn er, op geregelde tijdstippen, meetsystemen opgezet om de voortgang van duurzaamheid te volgen en te rapporteren. Bijvoorbeeld: Barco werkte samen met CO2Logic om de milieu-impact binnen het programma consequent te meten en te beheren.
Om ervoor te zorgen dat een goed programma ook effectief resultaten aflevert die aan de doelstellingen voldoen, zijn er concrete bouwstenen nodig. De belangrijkste prioriteitsdomeinen van Barco werden daarom vertaald naar tastbare projecten, variërend van kleinere tot middelgrote tot grote, elk met zijn eigen mijlpalen en verantwoordelijkheden.
Ten slotte hebben we ervoor gezorgd dat het programma werd beheerd met een duidelijke bestuursstructuur op zowel het leidinggevende als het uitvoerende niveau.

Verankering in kerndomeinen en -processen

Het programma was ook gericht op het verankeren van het duurzaamheidsdenken en de duurzame besluitvorming in de belangrijke functionele domeinen en processen. Duurzaamheid mag immers niet beperkt worden tot de nevenactiviteiten! Zo hebben we bijvoorbeeld ook een plan gemaakt voor een meer duurzame toeleveringsketen door een specifieke roadmap op te maken voor CO2-reductie per bedrijfseenheid.
Daarnaast werden de processen voor de ontwikkeling van nieuwe producten verbeterd door een ecoscoringsmethodologie. Deze helpt om doelen voor duurzaamheidsprestaties per product op te stellen en te meten, met criteria als materialen, energie, verpakking, productontwerp en vooruitzichten voor de circulaire economie.

De circulaire economie

Speciale aandacht werd besteed aan de implementatie van de belangrijkste principes van de circulaire economie, een veelbelovend business & duurzaamheidsraamwerk dat perfect geschikt is voor de hightechwaardeketen. Een mix van verschillende tools werd gebruikt om dit concept te vertalen naar de wereld van Barco, gaande van serious gaming (VITO’s Risk & Race), over inspiratiesessies tot het testen van tastbare experimenten op het gebied van modulair productontwerp en remanufacturing, en ‘product-as-a-service’-businessmodellen.

Impact op cultuur en leiderschap

Bij programma’s voor verandermanagement, en zeker bij duurzaamheidsprogramma’s die vaak worden gezien als een trade-off met betrekking tot de financiële prestaties of concurrentievermogen, mag de impact van culturele verandering nooit worden onderschat. Er werd dan ook uitgebreid aandacht besteed aan verandermanagement, met specifieke communicatiecampagnes voor sleutel- en kernfuncties.

‘Say. Do. Care.’

Door dit project beschikt Barco nu over doeltreffende tools en inzichten. Ze kunnen vertrouwen op een duurzaamheidsprogramma met kerninitiatieven die zijn gedefinieerd in alle relevante domeinen (planeet, mensen en gemeenschappen) en een duidelijke roadmap voor een algemene CO2-reductie met 20% tegen 2020 en een vermindering van de CO2-uitstoot per jaar van 15% (relatief) in de supply chain.
Daarnaast hebben we meer dan 200 medewerkers getraind en geïnspireerd in belangrijke duurzaamheidsthema’s, zoals circulaire economie, groene logistiek en duurzame inkoop.
Tot slot werd het hele programma en het strategisch engagement ondersteund door en onderbouwd met een duurzaamheidsevolutieverslag over 2017 dat te vinden is op de website van Barco.
X